• BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Stopień: I II REKRUTACJA

    Wypowiedź eksperta:
    • mgr Jacenty Frydrych – Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji w latach 1990 – 1994, współtwórca kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz w Społecznej Akademii Nauk, wykładowca akademicki, prywatny przedsiębiorca:

    - Połowa Polaków uważa, że w naszym kraju istnieje zagrożenie atakami terrorystycznymi. To zagrożenie najbardziej kojarzy się obecnie z bezpieczeństwem wewnętrznym. Jednak tak naprawdę bezpieczeństwo wewnętrzne to obszar wykraczający mocno poza strategię antyterrorystyczną. Aby się o tym przekonać wystarczy zajrzeć do zakresu kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, któremu podlegają Policja Państwowa, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu czy Państwowa Straż Pożarna. Eksperci od bezpieczeństwa wewnętrznego starają się uchronić obywateli od zagrożeń wywołanych nie tylko przez ludzi. Zajmują się również klęskami żywiołowymi czy innymi tragicznymi w skutkach zdarzeniami losowymi, takimi jak pożar. Do ich kompetencji należy oczywiście prewencja, ale i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi oraz niwelowanie skutków incydentów naruszających bezpieczeństwo. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie eksperckich kadr, które wykonywać będą zadania z obszaru “national security”.

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: