• ANIMACJA KULTURY Stopień: I II

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I II

  Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo państwa demokratycznego
  • Detektywistyka i ochrona osób i mienia

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie bezpieczeństwem rp
  • Zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowym

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo państwa demokratycznego
  • Detektywistyka i ochrona osób i mienia

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie bezpieczeństwem rp
  • Zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowym
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Stopień: I II

  Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Analityk bezpieczeństwa wewnętrznego
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Przywództwo i negocjacje w sytuacjach kryzysowych

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Taktyka i technika kryminalistyczna
  • Bezpieczeństwo osób i mienia
  • Administrowanie służbami bezpieczeństwa wewnętrznego

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Analityk bezpieczeństwa wewnętrznego
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Przywództwo i negocjacje w sytuacjach kryzysowych

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Taktyka i technika kryminalistyczna
  • Bezpieczeństwo osób i mienia
  • Administrowanie służbami bezpieczeństwa wewnętrznego
 • MANAGMENT INSTYTUCJI PUBLICZNYCH I PUBLIC RELATIONS Stopień: I II

  Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Doradztwo wizerunkowe i public relations
  • Funkcjonariusz publiczny

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Kreatywny pr
  • Inżynieria organizacji pozarządowych
 • NAUKI O POLITYCE Stopień: I II

  Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Doradztwo polityczne
  • Polityka międzynarodowa
  • Marketing w administracji i polityce

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Polityka medialna
  • Analityk rynku politycznego
  • International studies

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Doradztwo polityczne
  • Polityka międzynarodowa
  • Marketing w administracji i polityce

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Polityka medialna
  • Analityk rynku politycznego
  • International studies
 • PEDAGOGIKA Stopień: I II

  Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna
  • Pedagogika szkolna z elementami socjoterapii
  • Kultura regionu
  • Dziecięce działania twórcze

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna
  • Pedagogika szkolna z elementami socjoterapii
  • Kultura regionu
  • Dziecięce działania twórcze
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Stopień: Jednolite

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA Stopień: II Jednolite

  Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  • Edukacja integracyjna i włączająca

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  • Pedagogika lecznicza i terapeutyczna
  • Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  • Edukacja integracyjna i włączająca

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  • Pedagogika lecznicza i terapeutyczna
  • Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu
 • PRACA SOCJALNA Stopień: I II

 • PSYCHOLOGIA Stopień: Jednolite

  Specjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Psychologia społeczna
  • Psychologia kliniczna
 • SOCIAL SCIENCES Stopień: I

 • SOCJOLOGIA Stopień: I II

  Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Socjologia zdrowia
  • Socjologia kultury
  • Socjologia stosowana

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Badania społeczne (polityka, kultura, rynek)
  • Koordynator i doradca rodziny
  • Socjologia organizacji i zarządzania
 • SOCJOTECHNIKA I ODDZIAŁYWANIE SPOŁECZNE Stopień: I

Opinie (0)