• SOCJOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek Socjologia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji realizowany jest na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych. Celem kształcenia jest uzyskanie wszechstronnej wiedzy, będącej efektem połączenia kilku niezbędnych dyscyplin, wśród których znajdują się: socjologia, nauki o polityce, nauki o mediach, komunikacja społeczna i zarządzanie. Socjologia w WSPA w Lublinie to poznanie społecznych reguł i zrozumienie konkretnych sposobów postępowania ludzi.

  Studia na kierunku Socjologia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji dzielą się na wiele specjalności. Na pierwszym stopniu są to: Kryminologia, Psychosocjologia biznesu, Marketing w handlu i usługach, Kreowanie wizerunku osób i organizacji. Drugi stopień oferuje specjalności: Marketing w biznesie, Psychosocjologia rozwoju osobistego i coaching menedżerski, Informatyczna analiza danych badawczych, Projektowanie i trendy, Innowacyjne zarządzanie firmą. Każda realizowana specjalność ma na celu rozwinięcie konkretnych umiejętności, a także nakierować na konkretne ścieżki kariery zawodowej.

  • Specjalność Kryminologia zakłada zaznajomienie z dziedzinami problematyki przestępczości, metod jej kontrolowania i zapobiegania jej. Studenci uczą się profilować sylwetki sprawców i ofiar, wyjaśniać przyczyny, sprowadzające ludzi na drogę przestępstwa, czy też analizować różne formy przestępczości.
  • Specjalność Psychosocjologia biznesu zakłada uzyskanie wiedzy z obszaru psychospołecznych uwarunkowań zachowań konsumenckich, nowoczesnego zarządzania, sposobów oddziaływania, marketingu, uwarunkowań sukcesu własnej działalności. Studenci uczą się zarządzać ludźmi pochodzących z różnych kręgów kulturowych i poznają sztukę negocjacji.
  • Specjalność Marketing w handlu i usługach to poznanie zasad budowania skutecznych strategii marketingowych. Studenci uczą się najważniejszych dziedzin, jakimi są: efektywne komunikowanie z otoczeniem oraz nowoczesna komunikacja marketingowa.
  • Specjalność Kreowanie wizerunku osób i organizacji to nauka w zakresie kreowania wizerunku osób i organizacji. Studenci poznają techniki nowoczesnego zarządzania wizerunkiem, kreatywnego marketingu, czy też analizowania potrzeb indywidualnych i społecznych.
  • Specjalność Marketing w biznesie to nauka podejmowania trafniejszych decyzji rynkowych, na fundamencie znajomości wyjaśniania ludzkich zachowań na rynkach dóbr i usług. Studenci poznają trendy i techniki marketingowe, wykorzystywane między innymi w marketingu kryzysowym i politycznym.
  • Specjalność Psychosocjologia rozwoju osobistego i coaching menedżerski największy nacisk kładzie na rozwinięcie kompetencji i umiejętności w zakresie rozwoju potencjału ludzkiego. Na zajęciach studenci poznają psychospołeczne aspekty funkcjonowania jednostek i zbiorowości społecznych, metody motywacji i formy wspomagania rozwoju osobistego.
  • Specjalność Informatyczna analiza danych badawczych zakłada zdobycie umiejętności projektowania oraz wykorzystania zagadnień społeczno-biznesowych w rozwiązaniach informatycznych. Studenci uczą się analizować dane, testować oprogramowanie, projektować nowe funkcjonalności, zarządzać systemami informatycznymi oraz wdrażać nowe rozwiązania.
  • Specjalność Projektowanie i trendy zakłada zdobycie dogłębnej wiedzy z obszaru rozpoznawania, badania i analizy potrzeb różnorodnych grup społecznych. Specjalność prowadzi do wykształcenia specjalistów z zakresu projektowania i określania przyszłych trendów.
  • Specjalność Innowacyjne zarządzanie firmą to specjalność dla tych, którzy chcieliby pełnić rolę menedżerów w różnego rodzaju organizacjach. Specjalność zakłada poznanie nowoczesnych zasad kierowania zespołami i pełnienia roli lidera.

  dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Marketing, reklama i nowe media
  • Socjologia biznesu i organizacji
  • Kryminologia

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Marketing, reklama i nowe media
  • Badania komercyjne

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Marketing, reklama i nowe media
  • Socjologia biznesu i organizacji
  • Kryminologia

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Marketing, reklama i nowe media
  • Badania komercyjne

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

szwejk Ocena

Socjologia to bardzo złożona i obszerna dziedzina. Dlatego jest taka ciekawa. W studiach w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie podoba mi się to, że każdy student ma możliwość organizacji konferencji naukowych oraz realizacji własnych badań naukowych. Już od samego początku nauki możemy wejść w ten ciekawy świat i być jego istotną częścią


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: