Socjologia

Socjologia

Studia na kierunku socjologia możesz podjąć na 26 uczelniach publicznych oraz 4 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym oraz online

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Socjologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Socjologia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Socjologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku socjologia

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Socjologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Socjologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Socjologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, online
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Socjologia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Socjologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Socjologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Socjologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Socjologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Socjologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Socjologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Socjologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Socjologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Socjologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Socjologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Socjologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Socjologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II

Socjologia stopień: (I)
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Socjologia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet w Białymstoku

Socjologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Uniwersytet Bielsko-Bialski

Socjologia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

Uniwersytet Gdański

Socjologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku socjologia

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Socjologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu

Socjologia stopień: (I)
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie socjologia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Socjologia - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: online

Specjalności na kierunku socjologia - studia online

Popularne miasta

Często wybierane

Filtrowanie
Miasto

Socjologia studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Socjologia to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku socjologia
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku socjologia rozpocznie się 1 marca 2024 r. i potrwa do 30 września 2024 r. | socjologia - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku socjologia możesz podjąć na 26 uczelniach publicznych oraz 4 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym oraz online | socjologia - uczelnie >

Specjalności

Współczesne studia socjologiczne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku Socjologia: administracja publiczna i rozwój regionalny, aktywne obywatelki i aktywni obywatele - jak działać, badać i analizować, analityk i design internetowy, antropologia i socjologia kultury, artyści, sztuka, instytucje kultury, badania społeczne w praktyce.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku Socjologia najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: historia, biologia, filozofia, fizyka, chemia, geografia, historia, historia muzyki, język polski, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku scjologia:

 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • historia muzyki,
 • historia sztuki,
 • informatyka,
 • język polski,
 • język obcy,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Socjologia - zasady rekrutacji

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując socjologię

Program studiów i przedmioty

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku socjologia: podstawy socjologii, kryminologia, kryminalistyka, socjologiczne teorie przestępczości, dziennikarstwo śledcze.

Jako student tego kierunku uzyskasz wiedzę na temat najnowszych metod badania społeczeństwa, technologii informatycznych wykorzystywanych w badaniach oraz analizach socjologicznych. Zostaniesz nauczony jak poprawnie analizować przekształcenia społeczne zachodzące współcześnie, w jaki sposób prognozować ich kierunki, przewidywać cały wachlarz konsekwencji dla nich biorąc pod uwagę małe społeczności jak i całe regiony.

W swoim planie zajęć na pewno zobaczysz takie przedmioty jak wstęp do socjologii, historia myśli społecznej, historia polskiej socjologii, logika, filozofia, metodyka ze statystyką, procesy regulacji zachowań, psychologia społeczna, historia Polski (1918-1989), współczesne teorie socjologiczne, antropologia społeczna, statystyka z elementami informatyki, socjologia kultury, polityka społeczna, prawo rodzinne, diagnozowanie problemów społecznych, socjologia małżeństwa, procesy ludnościowe, socjologia problemów społecznych oraz wiele innych, zgodnych z uprzednio wybraną specjalnością.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • realizacji obrazu filmowego
 • adaptacji scenariuszy
 • współpracy reżyserskiej z resztą ekipy filmowej
 • techniki produkcji teatralnych
 • literatury i dramatu
 • pracy z aktorem

Jak wyglądają studia na kierunku socjologia?

Nauka, która systematycznie bada funkcjonowanie i zmiany w społeczeństwie to socjologia. Badane są chociażby społeczne reguły, procesy i kultury, które łączą lub dzielą ludzi. Badane są jednostki w kontakcie z innymi grupami społecznymi, ale również całe grupy społeczne jak rodzina, stowarzyszenia czy inne zrzeszenia.

Za ojców tej nauki uważa się trzech mężczyzn: Platona, Giambattistę Vico oraz - uznawanego za tego jedynego i największego - Auguste Comte. Wielu teoretyków natomiast uważa, że po wielkich przemianach industrialnych, głównym przedmiotem badań socjologii jest nowoczesność i społeczeństwo przemysłowe.


 

1. Tryb i typ studiów

Studia na kierunku socjologia zawdzięczają swoją popularność i powszechność tym, że poruszają kwestie interesujące z punktu widzenia bardzo wielu ludzi. Socjologia jest nauką, która zajmuje się badaniem reguł, struktur, procesów oraz relacji zachodzących pomiędzy ludźmi.

Sposób kształtowania więzów międzyludzkich, a także wpływ zachowań i poglądów grup społecznych na zachowania jednostek może być badany za pomocą specjalistycznych narzędzi diagnostycznych, z którymi zapoznają się studenci socjologii na dowolnie wybranej polskiej uczelni.

 

Studia na kierunku Socjologia możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jeśli zdecydujesz się na rozpoczęcie kształcenia, najprawdopodobniej zapoznasz się z podstawami psychologii, dzięki którym zrozumiesz istotę kształtowania konkretnych postaw, emocji i cech osobowości ludzkich, zgłębisz podstawy takich nauk, jak między innymi filozofia oraz logika, aby móc czynnie uczestniczyć w analizowaniu uzyskanych wyników badań, a ponadto udoskonalisz posiadane kompetencje interpersonalne, które przydadzą ci się zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

 

3. Dla kogo ten kierunek

Jeśli pasjonuje Cię praca z ludźmi, jeżeli jesteś osobą o umyśle humanistycznym, komunikatywną, zainteresowaną tematyką społeczną, tym jak funkcjonuje jednostka w grupach oraz jesteś otwarty na nowe kontakty - możesz być pewien, że studia na kierunku socjologia będą odpowiedzią na Twoje potrzeby edukacyjne i spełnią Twoje oczekiwania.

 

4. Gdzie studiować Socjologię

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Socjologia:

Ile trwają studia na kierunku socjologia?

Studia na kierunku Socjologia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Większość istniejących kierunków studiów ma charakter dwuetapowy. Oznacza to, że aby ukończyć cały cykl kształcenia, należy podejść zarówno do studiów pierwszego, jak i drugiego stopnia, jednak pierwszy z nich jest wystarczający do zdobycia wyższego wykształcenia i uprawnień zawodowych. Studia pierwszego stopnia na kierunku socjologia składają się z sześciu semestrów, a więc trwają trzy lata. Kontynuacja kształcenia na studiach drugiego stopnia wiąże się z kolejnymi dwoma latami nauki, po których można podejść do obrony pracy magisterskiej. Warto ukończyć oba etapy, aby zwiększyć swoje szanse na dobrze płatne i stabilne zatrudnienie.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku socjologia

Absolwent kierunku socjologia znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • przemyśle filmowym i telewizyjnym
 • teatrach
 • mediach
 • placówkach oświatowych
 • instytucjach kulturalnych
 • organizator i animator festiwali

 

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Socjologia studia niestacjonarne

Socjologia studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Socjologia studia I stopnia

Socjologia studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku socjologia

Filtrowanie
Województwo
Miasto