• ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia mają na celu dostarczenie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z nowoczesnymi standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Studia przygotowują do podjęcia pracy w służbie BHP.Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni różnych specjalności pragnących zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe oraz osób pracujących w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy chcących zdobyć wymagane prawem uprawnienia do wykonywania tego zawodu. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 246, poz. 2468) - pracownikami służby BHP mogą być osoby posiadające zawód technika BHP, wyższe wykształcenie o kierunku bądź specjalności BHP lub studia podyplomowe w tym zakresie.

  Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj.

 • ZARZĄDZANIE I MARKETING - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Dlaczego warto studiować on-line na WSPA?

  • Podniesiesz kompetencje bez konieczności rezygnacji z pracy. To Ty decydujesz ile czasu poświęcisz na naukę.
  • Łączysz się z platformą z dowolnego miejsca, wystarczy dostęp do urządzenia mobilnego.
  • Studia w 100% realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  • Komunikujesz się z wykładowcami i kolegami z roku poprzez zasoby platformy: czat, forum, BBB, dzięki czemu nabywasz umiejętności i podnosisz swoje kwalifikacje w dziedzinie IT.
  • Zapewniamy pomoc w obsłudze platformy – Twój opiekun odpowie na wszystkie Twoje pytania.
  • Wykwalifikowana kadra dydaktyczna.
  • Podniesiesz swoją konkurencyjność na rynku pracy.

  Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do zarządzania organizacją w warunkach gospodarki rynkowej.

  Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych szkół, o specjalnościach innych niż Zarządzanie i marketing – kadry kierowniczej różnych szczebli organizacji oraz osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.

  Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie i marketing.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj.

Opinie (3)

Kaja Ocena

wydawałoby się, że studia online mogą mieć słaby poziom, ale nic bardziej mylnego! Nie na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji!

Natalia Ocena

Super opcja! Bardzo dogodna opcja dla dużo pracujących młodych ludzi.

Sebastian Ocena

Mimo że pracuje uczelnia ta daje mi możliwość dalszego rozwoju intelektualnego!