Na kierunku Transport proponowane są 3 specjalności: Transport spedycja i logistyka (TSL), Systemy informatyczne w łanuchu dostaw,  Eksploatacja Dronów (ED). Absolwent specjalności TSL posiądzie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie analizy i globalnego zarządzania oraz nowoczesnych rozwiązań logistycznych i spedycyjnych w transporcie krajowym i międzynarodowym.