• INŻYNIERIA RUCHU DROGOWEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Inżynieria ruchu drogowego
  Celem 2-semestralnych studiów podyplomowych jest uaktualnienie wiedzy z zakresu inżynierii ruchu drogowego inżynierów budownictwa drogowego i inżynierów transportu, zajmujących się projektowaniem i eksploatacją infrastruktury drogowej a także zarządzających ruchem drogowym, oraz uzupełnienie wiedzy inżynierów budownictwa, którzy nie mieli w programie studiów tematyki inżynierii ruchu.  Ukończenie studiów w proponowanym zakresie tematycznym zapewni podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się zawodowo infrastrukturą drogową w zakresie:
  • analiz i prognozowania ruchu,
  • projektowania rozwiązań drogowych z uwzględnieniem zasad inżynierii ruchu,
  • organizacji ruchu, zwłaszcza miejskiego,
  • sterowania ruchem z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik,
  • ochrony środowiska przed szkodliwym oddziaływaniem ruchu drogowego.

  Wyświetl więcejZwiń

 • KOORDYNATOR BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA W BUDOWNICTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Koordynator bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w budownictwie
  Celem głównym studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności do pełnienia funkcji koordynatora bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przedsiębiorstwach budowlanych.
  Cele szczegółowe:
  • nabycie umiejętności i uprawnień do prowadzenia szkoleń z zakresu bhp,
  • zdobycie wykształcenia umożliwiającego wykonywanie zadań służb bhp na stanowisku  starszego inspektora, specjalisty, starszego specjalisty i głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • zdobycie wykształcenia umożliwiającego doradztwo przedsiębiorcom budowlanym w zakresie kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, bezpiecznego użytkowania maszyn i urządzeń budowlanych, oceny kwalifikacji pracowników do wykonywania robót budowlanych, oceny ryzyka zawodowego i sporządzania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, komunikowania się i współpracy w zespole.

  Wyświetl więcejZwiń

 • MIEJSKI TRANSPORT ZBIOROWY - ZARZĄDZANIE, ORGANIZACJA, NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Miejski transport zbiorowy – zarządzanie, organizacja, nowoczesne technologie i informatyczne wspomaganie
  Głównym celem 2-semestralnych studiów podyplomowych jest podniesienie kwalifikacji zawodowej uczestników studiów w zakresie zarządzania miejskim transportem zbiorowym, jego organizacji oraz nowoczesnych technologii.
  Cele szczegółowe to usystematyzowanie i aktualizacja wiedzy z zakresu obejmującego następujące zagadnienia:
  • struktura zarządzania miejskim transportem zbiorowym,
  • uwarunkowania Unii Europejskiej w zakresie zarządzania miejskim transportem zbiorowym,
  • struktury ponadregionalne organizacji transportu zbiorowego (porozumienia, związki międzygminne),
  • dostępność informacji o miejskim transporcie zbiorowym (Internet, planery podróży),
  • taryfy w miejskim transporcie zbiorowym,
  • jakości przewozów w miejskim transporcie zbiorowym (norma jakości, wskaźniki jakości, jakość w umowach przewozowych),
  • projekty europejskie wspomagające transport zbiorowy (Civitas, Via Regia, Catalist, Aeneas),
  • dostępność środków UE na wspomaganie rozwoju miejskiego transportu zbiorowego,
  • badania w transporcie zbiorowym (kompleksowe badania potoków pasażerskich, badania wyrywkowe i sprawdzające, technologia badań),
  • logistyka miejska.

  Wyświetl więcejZwiń

 • PRZEDMIAROWANIE, KOSZTORYSOWANIE I PLANOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Przedmiarowanie, kosztorysowanie i planowanie robót budowlanych
  Studia podyplomowe "Przedmiarowanie, kosztorysowanie i planowanie robót budowlanych"  kierowane są do wszystkich osób posiadających wykształcenie wyższe pragnących poszerzyć i ugruntować wiedzę z zakresu przedmiarowania, kosztorysowania i planowania robót budowlanych, a także poznać metody i narzędzia komputerowego wspomagania przedmiarowania, kosztorysowania i planowania robót budowlanych. Preferowani są kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku budownictwo lub pokrewnym, a także dla absolwenci innych kierunków studiów wyższych, którzy pracują w branży budowlanej, bądź też w przedsiębiorstwach lub innych podmiotach prowadzących szeroko pojętą działalność inwestycyjną w budownictwie.

  Wyświetl więcejZwiń

 • KOORDYNATOR BIM - NOWOCZESNE PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI

  Rekrutacja

  Celem studiów jest umożliwienie słuchaczom zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu technologii BIM. Zajęcia będą prowadzone głównie przez pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu, którzy prowadzą również zajęcia na specjalności Budowle-Informacja i Modelowanie (BIM) oraz zaproszonych wykładowców z firm wdrażających technologię BIM w Polsce.

  dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PLANOWANIE ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem głównym studiów jest nabycie wiedzy w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej i umiejętności przygotowywania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (Sustainable Urban Plan Mobility).

  Cele szczegółowe to nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • kształtowania zrównoważonego rozwoju transportu,
  • zarządzania projektami zrównoważonej mobilności,
  • nowoczesnych narzędzi w planowaniu zrównoważonej mobilności,
  • planowania i projektowania przestrzeni,
  • badań jakościowych i ilościowych oraz znaczenia konsultacji społecznych w planowaniu zrównoważonej mobilności miejskiej,
  • oceny i monitoringu w planowaniu zrównoważonej mobilności,

  a także udoskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, komunikowania się i współpracy w zespole.

  Studia podyplomowe kierowane są do wszystkich osób posiadających wykształcenie wyższe, zatrudnionych w strukturach samorządowych powiązanych z organizacją transportu, w związkach komunikacyjnych gmin, zarządach odpowiedzialnych za zarządzanie systemami transportowymi miast, przedsiębiorstwach miejskiego transportu publicznego, podmiotach zajmujących się kształtowaniem zrównoważonej mobilności miejskiej. Preferowani są kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku transport lub pokrewnym.

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI HYDROTECHNICZNYCH I GEOTECHNICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe trwają 2 semestry i są skierowane do absolwentów kierunków budownictwo, inżynieria środowiska i pokrewne, którzy chcą podnieść kwalifikacje i poszerzyć wiedzę z zakresu projektowania hydrotechnicznego i geotechnicznego z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. Tematyka studiów obejmuje takie zagadnienia jak: podstawy zagadnień prawnych w budownictwie i dokumentowaniu geotechnicznym, badania laboratoryjne i terenowe wraz z interpretacją wg EUROKOD-u 7 i obowiązujących aktualnie  norm europejskich, elementy monitoringu geotechnicznego oraz hydrotechnicznego, projektowanie konstrukcji hydrotechnicznych i geotechnicznych, wzmacnianie podłoża gruntowego, budowle ziemne i wały przeciwpowodziowe, komputerowe modelowanie zadań geotechnicznych i hydrotechnicznych.

  System kształcenia jest oparty zarówno o tradycyjne metody nauczania jak i nowoczesne formy kształcenia (modelowanie komputerowe z wykorzystaniem programów ZSoil, MIDAS, Hec – Ras). Zajęcia prowadzone są przez pracowników Katedry Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów, Katedry Mechaniki Budowli i Materiałów oraz Katedry Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej.

  Wyświetl więcejZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (4)

transport Ocena odpowiedz

Transport to kierunek dla tych, którzy od dziecka interesowali się samochodami, albo innymi pojazdami. Studia na Politechnice Krakowskiej to rozwijanie tych pasji, poszerzanie jej o kolejne wiadomości i doświadczenia. Zdecydowanie polecam tym, którzy interesują się wszystkim, co wiąże się z przemieszczaniem i podróżowaniem

JULIA Ocena odpowiedz

Politechnika Krakowska to uczelnia ze wspaniałymi tradycjami, bogatą historią i długą listą wybitnych absolwentów. Studiowanie tutaj to prestiż. Nauka na Politechnice Krakowskiej daje poczucie bezpieczeństwa, które polega na tym, że jesteś pewien wiedzy, którą zdobywasz

pioter Ocena odpowiedz

Muszę przyznać, że idąc na drugi stopień studiów miałem lekki ból głowy. Wydział Inżynierii Lądowej oferuje mnóstwo ciekawych specjalności i wcale nie tak łatwo jest wybrać tą jedną. W końcu wybrałem ?Budowlane obiekty inteligentne?. Czy studia są łatwe? Nie. Ale studia, które są łatwe nie aktywizują, nie motywują do samodzielnego myślenia. Cieszę się, że tu jestem

emila Ocena odpowiedz

generalnie polecam, wydział prawie że w centrum. Dużo zajęć praktycznych i dużo fajnych ludzi