• DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Akademii Ignatianum w Krakowie, to studia o profilu praktycznym ukierunkowane humanistycznie, w których akcent został położony na wypracowanie profesjonalnego warsztatu dziennikarskiego. Ich celem jest wykształcenie u studentów zespołu wiedzy, umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych, dzięki którym absolwent dziennikarstwa Akademii Ignatianum będzie przygotowany do wykonywania zawodu dziennikarza.

  Specjalności
  Studia I stopnia:

  • Dziennikarstwo radiowe

  • Dziennikarstwo telewizyjne

  • Dziennikarstwo internetowe

  • Dziennikarstwo prasowe

  Studia II stopnia

  • Dziennikarstwo w mediach cyfrowych
  • Dziennikarstwo śledcze
  • Dziennikarstwo międzykulturowe: Europa Środkowo-Wschodnia
    

  dowiedz się więcej>

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Dziennikarstwo radiowe
  • Dziennikarstwo telewizyjne
  • Dziennikarstwo internetowe
  • Dziennikarstwo prasowe

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Dziennikarstwo w mediach cyfrowych
  • Dziennikarstwo międzykulturowe
  • Dziennikarstwo śledcze

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna brane są pod uwagę następujące 3 przedmioty maturalne:
  • Przedmiot pierwszy – poziom podstawowy lub rozszerzony: Język polski
  • Przedmiot drugi  – poziom podstawowy lub rozszerzony: Język obcy nowożytny
  • Przedmiot trzeci – do wyboru spośród
   • ​poziom podstawowy: Matematyka
   • poziom rozszerzony: Biologia/ Chemia/ Filozofia/ Fizyka/ Geografia/ Historia/ Historia muzyki/ Historia sztuki/ Informatyka/ Język łaciński i kultura antyczna/ Język mniejszości etnicznej/ Język mniejszości narodowej/ Język regionalny/ Matematyka/ Wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

Alicja Mirek Ocena

Czy dobrze rozumiem, że w przedmiocie trzecim będzie uwzględnieniany korzystniejszy wynik?