Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

ul. Kopernika 26

31-501 Kraków

T: +48 123 999 699

email: rekrutacja@ignatianum.edu.pl

http://studia.ignatianum.edu.pl/

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26

31-501 Kraków

T: +48 123 999 699

email: rekrutacja@ignatianum.edu.pl

http://studia.ignatianum.edu.pl/

 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie, to studia o profilu praktycznym ukierunkowane humanistycznie, w których akcent został położony na wypracowanie profesjonalnego warsztatu dziennikarskiego. Ich celem jest wykształcenie u studentów zespołu wiedzy, umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych, dzięki którym absolwent dziennikarstwa Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie będzie przygotowany do wykonywania zawodu dziennikarza.

  Kierunek DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, studia I stopnia, stacjonarne

  Ścieżki:

  • Dziennikarstwo audiowizualne
  • Redagowanie tekstów dziennikarskich

  Kierunek DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, studia II stopnia, stacjonarne

  Profil ogólnoakademicki


   

  dowiedz się więcej>

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Ścieżki kształcenia Progi punktowe

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Dziennikarstwo audiowizualne
  • Redagowanie tekstów dziennikarskich

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ignatianum w Krakowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

Alicja Mirek Ocena odpowiedz

Czy dobrze rozumiem, że w przedmiocie trzecim będzie uwzględnieniany korzystniejszy wynik?