• FILOZOFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Dzięki studiom filozoficznym na Akademii Ignatianum w Krakowie, student potrafi identyfikować podstawowe rodzaje stosowanych metod i argumentacji oraz przeprowadzać ich wewnętrzną i zewnętrzną krytykę. Studia kształcą umiejętność racjonalnego i krytyczno-analitycznego myślenia. Pozwalają zrozumieć działanie różnych sektorów życia społecznego. Uczą precyzyjnego wyrażania myśli w mowie i piśmie, oraz prowadzenia konstruktywnej dyskusji.

  Absolwent filozofii może podejmować pracę w redakcjach i wydawnictwach, instytucjach kulturalnych, administracyjnych oraz edukacyjnych. W trakcie studiów nabywa szereg bardzo cenionych przez pracodawców tzw. kompetencji miękkich, jak np. praca w zespole, zdolności perswazyjne, rozwiązywanie konfliktów, motywowanie do pracy. Dzięki temu odnajdzie się w przedsiębiorstwach i biznesie, w działach HR i zarządzaniu.

  Specjalność „Etyka i coaching” przygotowuje do pracy w sferze publicznej, na styku polityki, gospodarki, mediów i kultury, szczególnie w zawodzie doradcy etycznego, trenera personalnego i szkoleniowca tzw. umiejętności miękkich.

  Specjalizacja „Filozofia klasyczna i współczesna” nakierowana jest na zdolność krytycznego myślenia i analizowania tekstów filozoficznych. Dzięki dostrzeżeniu niedomagań współczesnej humanistyki, absolwent tej specjalizacji potrafi lepiej dostosować się do wymogów rynku pracy, dzięki świadomej trosce o własny, integralny rozwój osobisty. 

  Specjalności
  Studia I stopnia:

  • Edukacja i coaching
  • Etyka i coaching
  • Filozofia klasyczna i współczesna

  Studia II stopnia:

  • Filozofia klasyczna i współczesna
  • ​Etyka i coaching

  dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Etyka i coaching
  • Filozofia, chrześcijaństwo i kultura współczesna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Etyka i coaching
  • Filozofia klasyczna i współczesna

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filozofia brane są pod uwagę następujące 3 przedmioty maturalne:
  • Przedmiot pierwszy – poziom podstawowy lub rozszerzony: Język polski
  • Przedmiot drugi  – poziom podstawowy lub rozszerzony: Język obcy nowożytny
  • Przedmiot trzeci – do wyboru spośród
   • ​poziom podstawowy: Matematyka
   • poziom rozszerzony: Biologia/ Chemia/ Filozofia/ Fizyka/ Geografia/ Historia/ Historia muzyki/ Historia sztuki/ Informatyka/ Język łaciński i kultura antyczna/ Język mniejszości etnicznej/ Język mniejszości narodowej/ Język regionalny/ Matematyka/ Wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Rekrutacja na studia drugiego stopnia prowadzona na Akademii Ignatianum w Krakowie obejmuje: rejestrację kandydata,  złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów, postępowanie kwalifikacyjne oraz wydanie decyzji w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia na studia. Rekrutacja odbywa się na kierunek studiów wybrany przez kandydata.

Opinie (1)

ANN Ocena

Hej, szukam osób, które wybierają się na kierunek FILOZOFIA I stopnia, stacjonarnie :)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: