• FILOZOFIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Dzięki studiom filozoficznym na Akademii Ignatianum w Krakowie, student potrafi identyfikować podstawowe rodzaje stosowanych metod i argumentacji oraz przeprowadzać ich wewnętrzną i zewnętrzną krytykę. Studia kształcą umiejętność racjonalnego i krytyczno-analitycznego myślenia. Pozwalają zrozumieć działanie różnych sektorów życia społecznego. Uczą precyzyjnego wyrażania myśli w mowie i piśmie, oraz prowadzenia konstruktywnej dyskusji.

  Absolwent filozofii może podejmować pracę w redakcjach i wydawnictwach, instytucjach kulturalnych, administracyjnych oraz edukacyjnych. W trakcie studiów nabywa szereg bardzo cenionych przez pracodawców tzw. kompetencji miękkich, jak np. praca w zespole, zdolności perswazyjne, rozwiązywanie konfliktów, motywowanie do pracy. Dzięki temu odnajdzie się w przedsiębiorstwach i biznesie, w działach HR i zarządzaniu.

  Specjalność „Etyka i coaching” przygotowuje do pracy w sferze publicznej, na styku polityki, gospodarki, mediów i kultury, szczególnie w zawodzie doradcy etycznego, trenera personalnego i szkoleniowca tzw. umiejętności miękkich.

  Specjalizacja „Filozofia klasyczna i współczesna” nakierowana jest na zdolność krytycznego myślenia i analizowania tekstów filozoficznych. Dzięki dostrzeżeniu niedomagań współczesnej humanistyki, absolwent tej specjalizacji potrafi lepiej dostosować się do wymogów rynku pracy, dzięki świadomej trosce o własny, integralny rozwój osobisty. 

  Specjalności
  Studia I stopnia:

  • Edukacja i coaching
  • Etyka i coaching
  • Filozofia klasyczna i współczesna

  Studia II stopnia:

  • Filozofia klasyczna i współczesna
  • ​Etyka i coaching

  dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Etyka i coaching
  • Filozofia, chrześcijaństwo i kultura współczesna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Etyka i coaching
  • Filozofia klasyczna i współczesna

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Ignatianum w Krakowie

Opinie (1)

ANN Ocena odpowiedz

Hej, szukam osób, które wybierają się na kierunek FILOZOFIA I stopnia, stacjonarnie :)