Filozofia

Filozofia

Studia na kierunku filozofia możesz podjąć na 20 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Filozofia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Filozofia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku filozofia

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Filozofia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku filozofia

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Filozofia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Filozofia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Filozofia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Filozofia +

Wydział Filozofii KUL  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 3 lata • 2 lata ,
forma: stacjonarne

Szkoła Doktorska KUL  stopień: () ,
forma: stacjonarne

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Filozofia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Filozofia +

Studia II stopnia  stopień: (II) , czas trwania: 2 lata ,
forma: stacjonarne

Studia I stopnia  stopień: (I) , czas trwania: 3 lata ,
forma: stacjonarne

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Filozofia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku filozofia

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Filozofia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Filozofia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku filozofia

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Filozofia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Filozofia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Filozofia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku filozofia

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Filozofia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Uniwersytet w Białymstoku

Filozofia stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Filozofia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Filozofia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Popularne miasta

Często wybierane

Filtrowanie
Miasto

Filozofia studia - kierunek studiów

Studia na kierunku filozofia to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filozofia
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku filozofia możesz podjąć na 20 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | filozofia - uczelnie >

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filozofia - zasady rekrutacji

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Filozofię

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • literaturoznawstwa
 • historii filozofii
 • logiki
 • znajomości systemów religijnych i politycznych
 • etyki

Jak wyglądają studia na kierunku filozofia?

Filozofia towarzyszy ludziom od najdawniejszych lat i jest nieodłączną częścią ludzkiego poznania. Często bardzo ciężko jest jednoznacznie określić czym zajmuje się filozofia. Kiedy słyszymy to słowo w naszej głowie najczęściej powstaje obraz zamyślonego mędrca. Pierwotnie słowo to oznaczało „umiłowanie mądrości”. Można ogólnie stwierdzić, że Filozofia zajmuje się rozwiązywaniem problemów natury moralnej i znajdywaniem odpowiedzi na jedne z najtrudniejszych pytań w historii ludzkiej; są to pytania o rzeczywistość, o teorię bytu, o wartości i moralność, o to, co jest dobre, a co złe.

Istnieje wiele teorii filozoficznych jak powinno przeżyć się życie poprawnie, jak się uczyć, jakim być człowiekiem. W nauce wyróżnia się trzy główne i największe tradycje filozoficzne: europejską, chińską oraz indyjską. W tradycjach Środkowego i Dalekiego Wschodu filozofia była wplatana w inne dziedziny życia, takie jak religia czy polityka, co zaowocowało powstaniem systemów filozoficzno-religijnych takich jak buddyzm czy taoizm lub ideologii takich jak konfucjanizm. Europejczykom filozofia będzie kojarzyła się przede wszystkim z filozofami greckimi, a w szczególności z Platonem na czele.

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek filozofia można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. W przypadku studiów stacjonarnych zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie studiowania to wybierz studia niestacjonarne, na których zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru.

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować głównie wokół nauk humanistycznych.

 

Studia na kierunku filozofia możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student powyższego kierunku będziesz miał okazję poznać głównie subdyscypliny filozofii, między innymi takie jak: logika, etyka, epistemologia czy estetyka. Program nauczania zakłada realizacje wielu interesujących przedmiotów związanych z powyższymi zagadnieniami. Oto wybrane z nich:

 • Spory, dyskusje i interpretacje w filozofii
 • Wstęp do etyki
 • Historia filozofii nowożytnej
 • Analityczna filozofia współczesna

Studenci będą także zobowiązani do wyboru specjalizacji, która będzie dopasowana do ich zainteresowań i planów zawodowych. Aktualną ofertę bloków specjalizacyjnych znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych, wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku filozofia, wykształcisz szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczysz się sztuki argumentacji oraz formułowania obszernych wypowiedzi ustnych oraz pisemnych.

Studenci rozwiną także swoje zdolności badawcze, z zakresu gromadzenia i przetwarzania informacji naukowych oraz formułowania własnych wniosków. Program nauczania zakłada również realizacje lektoratu z języka obcego, dzięki czemu zdobędziesz cenne zdolności językowe i komunikacyjne.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Historia myśli filozoficznej oraz mnóstwo teorii czekają na Ciebie, jeśli tylko zdecydujesz się na studia na kierunku Filozofia. Musisz pamiętać, że są to studia humanistyczne wymagające dobrej zajomości literatury, historii oraz polityki czy nawet socjologii. Są one bardzo wszechstronne i takie również powinny być Twoje zainteresowania, jeśli chcesz odnieść sukces na tym kierunku.

 

5. Gdzie studiować filozofię

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek filozofia:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku filozofia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku filozofia będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Filozofia

Program studiów i przedmioty

Jako student będziesz uczęszczał na zajęcia takie jak logika, etyka, metodologia nauk, filozofia społeczna, filozofia człowieka, filozofia poznania, historia filozofii, filozofia religii a nawet filozofia przyrody.

Przeważającą częścią studiów będzie zagłębianie się w teksty różnych myślicieli, ich książki, rozprawy filozoficzne oraz analiza ich słów w celu zrozumienia przekazów.

Absolwent kierunku Filozofia znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • szkolnictwie
 • wydawnictwach
 • doradztwie
 • instytucjach kulturalnych
 • agencjach reklamowych

 

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Filozofia studia niestacjonarne

Filozofia studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Filozofia studia I stopnia

Filozofia studia II stopnia

Zobacz inne kierunki humanistyczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki humanistyczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Filozofia

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (7)

Etyk odpowiedz

Witaj :) ja aktualnie studiuję etykę i filozofię podyplomowo na WSKZ :) mają łączony kierunek, więc super - kwalifikacje do nauczania etyki i filozofi. Samą uczelnię Ci polecam, kierunek również - wysoki poziom :)

pyt. odpowiedz

Witajcie drodzy. Potrzebuję zrealizować studia z zakresu etyki i filozofii. Czy ktoś może aktualnie studiuje i chce sie podzielić opinią o uczelniach?

syk odpowiedz pokaż odpowiedzi (4)

strata duszy jedynie

syk W odpowiedzi do: syk odpowiedz

nie

syk W odpowiedzi do: syk odpowiedz

myliłem się

Bubel W odpowiedzi do: syk odpowiedz

To jak w końcu ?być czy nie być

Młody W odpowiedzi do: Bubel odpowiedz

raczej być