• KULTUROZNAWSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Kulturoznawstwo wydaje się być kierunkiem prowadzącym na bezrobocie. Obecny trend wskazuje raczej na studia ścisłe, techniczne - im bliżej branży IT, tym lepiej. Chociaż dyplom z kulturoznawstwa cieszy się złą sławą, analiza rynku pracy pokazuje, że nie brak ciekawych ścieżek kariery dla absolwentów kulturoznawstwa.

  Studia z zakresu kulturoznawstwa nie dają konkretnego zawodu, ale oferują o wiele więcej. Student zdobywa dzięki nim przede wszystkim umiejętność ciągłego uczenia się oraz rozumienia otaczającej rzeczywistości. Dzięki temu jest w stanie dynamicznie reagować na zmiany w kulturze, społeczeństwie czy na rynku pracy. Studiując medycynę czy bankowość nie trzeba być szczególnie przebojowym i pomysłowym, żeby znaleźć pracę. Już na starcie wiadomo, gdzie po studiach złożyć CV.

  W przypadku kulturoznawstwa trzeba włożyć trochę więcej wysiłku w znalezienie swojego miejsca na rynku pracy. Uczelnia tworzy ścieżki rozwoju, z których student musi wybrać najbardziej interesująca i przyszłościowe dla niego. Dziedzina ta wymaga od przyszłych pracowników szerokiej wiedzy nie tylko z zakresu kultury, lecz także historii, filozofii czy komunikacji medialnej.

  Z powodu dużej różnorodności kulturoznawstwa, dużą rolę dogrywa wybór konkretnego wydziału i specjalizacji. Akademia Ignatianum w Krakowie oferuje pięć specjalności:

  Cyberkultura i media nastawiona jest na pracę w sektorze medialnym. Absolwent zdobywa umiejętność selekcji i analizy przekazów medialnych, biorąc pod uwagę specyfikę Internetu

  Sztuki wizualne i teatr pozwolą ci poznać kulisy teatru w teorii i w praktyce: metody przygotowania spektaklu, tajniki pracy aktora i metody przygotowywania roli, techniki teatralnych adaptacji dzieł literackich oraz właściwości pracy członków ekipy teatralnej. W dużej mierze opartą na bezpośrednim kontakcie ze sztuką podczas zajęć plenerowych i warsztatowych.

  Specjalności:
  Studia I stopnia

  • Cyberkultura i media
  • Sztuki wizualne i teatr
  • Zarządzanie insytucjami kultury

  Studia II stopnia

  • Kultura Europy Środkowo - Wschodniej
  • Cyberkultura i media
  • Promocja kultury
  • Sztuki wizualne i teatr
  • Turystyka międzynarodowa

  dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Cyberkultura i media
  • Sztuki wizualne
  • Dziedzictwo kulturowe: zarządzanie i promocja

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Turystyka międzynarodowa
  • Sztuki wizualne i cyberkultura

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kulturoznawstwo brane są pod uwagę następujące 3 przedmioty maturalne:
  • Przedmiot pierwszy – poziom podstawowy lub rozszerzony: Język polski
  • Przedmiot drugi  – poziom podstawowy lub rozszerzony: Język obcy nowożytny
  • Przedmiot trzeci – do wyboru spośród
   • ​poziom podstawowy: Matematyka
   • poziom rozszerzony: Biologia/ Chemia/ Filozofia/ Fizyka/ Geografia/ Historia/ Historia muzyki/ Historia sztuki/ Informatyka/ Język łaciński i kultura antyczna/ Język mniejszości etnicznej/ Język mniejszości narodowej/ Język regionalny/ Matematyka/ Wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   

   

   


  Studia II stopnia

   

  Rekrutacja na studia drugiego stopnia prowadzona na Akademii Ignatianum w Krakowie obejmuje: rejestrację kandydata,  złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów, postępowanie kwalifikacyjne oraz wydanie decyzji w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia na studia. Rekrutacja odbywa się na kierunek studiów wybrany przez kandydata.

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: