Kulturoznawstwo studia - kierunek studiów

Czy wiesz, że oprócz Watykanu Malta jest najbardziej religijnym krajem w Europie? Czym różni się Włoch z południa od tego z północy kraju? Czy zdawałeś sobie sprawę z tego, że Japończycy używają maseczek ochronnym nie tylko ku protekcji, ale także jako ozdoby? Tego i wiele więcej nauczysz się w ramach studiów na kierunku Kulturoznawstwo! Jeżeli zatem jesteś osobą otwartą na inne mentalności oraz chciałbyś poznać kulturę innych krajów to być może jest to kierunek dla Ciebie!

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Kulturoznawstwo? Jest to kierunek z zakresu nauk humanistycznych, kształcący w dziedzinie kultury. Na pewno jest to kierunek, który stawia na intelektualne sprawności w rozwiązywaniu problemów oraz wyposaża w zdolność szybkiego przygotowania się do pełnienia różnych ról zawodowych w szeroko pojętych instytucjach życia kulturalnego. Przykładowymi przedmiotami mogą być: historia filozofii, filozofia kultury, aksjologia, podstawy językoznawstwa, wiedza o komunikacji i mediach, sztuki wizualne czy kultura muzyczna. Kulturoznawstwo oferuję zwykle wiele ciekawych specjalności, takich jak: kultura i wizerunek regionu, krytyka artystyczna, sztuka rozwoju, kultura i media lub globalizacja. Dzięki takiej różnorodności każdy powinien znaleźć coś dla siebie, a jedno jest pewne – na pewno nie będziesz mógł narzekać na nudę!

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Kulturoznawstwo? Przy obecnej globalizacji zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie nieustannie rośnie. Będziesz mógł pracować w instytucjach kulturalnych, artystycznych, naukowo-badawczych, prasie, radiu i telewizji, wydawnictwach, agencjach reklamowych, stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, instytucjach edukacyjnych (po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji pedagogicznych). Jak widzisz możliwości jest całkiem dużo, jeżeli zatem interesujesz się dorobkiem innych krajów to Kulturoznawstwo może być kierunkiem dla Ciebie!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku kulturoznawstwo, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, język obcy, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, filozofia, wiedza o tańcu.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK KULTUROZNAWSTWO

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Kierunek kulturoznawstwo prowadzony jest przez:

Wydział Filologiczny UG

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Kierunek kulturoznawstwo prowadzony jest przez:

Wydział Filologiczny UŁ

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując kulturoznawstwo

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • zagadnień społecznych tworzących podbudowę dla teoretycznej refleksji o kulturze,
  • analizy zjawiska kultury we wszystkich jej obszarach w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, zna zasady ekonomiczne i prawne lece u podstaw organizacji i zarządzania współczesnymi instytucjami kultury,
  • specyfiki kultury audiowizualnej w odniesieniu do innych typów kultury oraz dystynktywnych cech tej kultury, umiejętności analizy występujących w otoczeniu zjawisk kultury audiowizualnej,
  • kategorii używanych w badaniach nad kultur w różnych dyscyplinach,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku kulturoznawstwo

Absolwent kierunku kulturoznawstwo znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik w instytucjach kulturalnych,
  • pracownik w pracowniach artystycznych,
  • pracownik instytucji naukowo-badawczych,
  • pracownik w prasie, radiu i telewizji,,
  • pracownik instytucji społecznych lub wydawnictw.

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU KULTUROZNAWSTWO

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU KULTUROZNAWSTWO

Komentarze (2)

DS odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

W zestawieniu brakuje Akademii Ignatianum w Krakowie. A obecność tej uczelni na liście jest bardzo istotna z jednego choćby, niezwykle ważnego powodu. Otóż w Ignatianum, jako jednej z kilku uczelni w Polsce można edukację zakończyć obroną doktoratu i uzyskaniem stopnia doktora. Czyli: ta uczelnia ma uprawnienia do doktoryzowania w zakresie KULTUROZNAWSTWO.

Admin W odpowiedzi do: DS odpowiedz

W zestawieniu prezentowane są uczelnie publiczne