Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Studia na kierunku kulturoznawstwo możesz podjąć na 14 uczelniach publicznych oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym oraz online

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia o niemczech stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne
Pokaż więcej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kulturoznawstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Kulturoznawstwo +

Studia II stopnia  stopień: (II) , czas trwania: 2 lata ,
forma: stacjonarne

Studia I stopnia  stopień: (I) , czas trwania: 3 lata ,
forma: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku kulturoznawstwo

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Kulturoznawstwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne, online
Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Kulturoznawstwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kulturoznawstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Kulturoznawstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kulturoznawstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Kulturoznawstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Kulturoznawstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku kulturoznawstwo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Kulturoznawstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Kulturoznawstwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Kulturoznawstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Uniwersytet w Białymstoku

Kulturoznawstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku kulturoznawstwo

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Kulturoznawstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie kulturoznawstwo jako specjalność / ścieżka kształcenia

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Filologia angielska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Popularne miasta

Często wybierane

Filtrowanie
Miasto

Kulturoznawstwo studia - kierunek studiów

Studia na kierunku kulturoznawstwo to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku kulturoznawstwo
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku kulturoznawstwo możesz podjąć na 14 uczelniach publicznych oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym oraz online | kulturoznawstwo - uczelnie >

Specjalności

Współczesne studia kulturoznawcze charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku kulturoznawstwo: animacja kultury, animator kultury w regionie, dziedzictwo kulturowe: zarządzanie i promocja, film i teatr, historia, kultury z elementami religioznawstwa, media i komunikowanie, medialna, produkcja i realizacja muzyki.

 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku kulturoznawstwo najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

szczegółowe wymagania na uczelniach

Kulturoznawstwo - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując kulturoznawstwo

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Kulturoznawstwo? Jest to kierunek z zakresu nauk humanistycznych, kształcący w dziedzinie kultury.

Na pewno jest to kierunek, który stawia na intelektualne sprawności w rozwiązywaniu problemów oraz wyposaża w zdolność szybkiego przygotowania się do pełnienia różnych ról zawodowych w szeroko pojętych instytucjach życia kulturalnego.

Przykładowymi przedmiotami mogą być: historia filozofii, filozofia kultury, aksjologia, podstawy językoznawstwa, wiedza o komunikacji i mediach, sztuki wizualne czy kultura muzyczna.

Kulturoznawstwo oferuję zwykle wiele ciekawych specjalności, takich jak: kultura i wizerunek regionu, krytyka artystyczna, sztuka rozwoju, kultura i media lub globalizacja. Dzięki takiej różnorodności każdy powinien znaleźć coś dla siebie, a jedno jest pewne – na pewno nie będziesz mógł narzekać na nudę!

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • zagadnień społecznych tworzących podbudowę dla teoretycznej refleksji o kulturze,
 • analizy zjawiska kultury we wszystkich jej obszarach w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, zna zasady ekonomiczne i prawne lece u podstaw organizacji i zarządzania współczesnymi instytucjami kultury,
 • specyfiki kultury audiowizualnej w odniesieniu do innych typów kultury oraz dystynktywnych cech tej kultury, umiejętności analizy występujących w otoczeniu zjawisk kultury audiowizualnej,
 • kategorii używanych w badaniach nad kultur w różnych dyscyplinach,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku kulturoznawstwo?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek kulturoznawstwo można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. W przypadku pierwszej opcji zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie studiowania to wybierz studia niestacjonarne, na których zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru.

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować wokół nauk humanistycznych.

 

Studia na kierunku Kulturoznawstwo możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student powyższego kierunku humanistycznego, zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu współczesnej kultury, nowych mediów, dziennikarstwa, zarządzania oraz nauk społecznych. W planie zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką. Oto wybrane z nich:

 • Film i przekazy audiowizualne we współczesnej kulturze
 • Kultura wizualna w Europie Środkowo-Wschodniej
 • Polska Szkoła Filmu Animowanego i jej następcy

Studenci wybiorą także specjalizacje, która będzie dopasowana do ich zainteresowań i przyszłych planów zawodowych.

 

3. Nabywane umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek kulturoznawstwo zdobędą szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczysz się analizować zjawiska kulturowe.

Ponadto poznasz nowoczesne techniki wykorzystywane w nowych mediach oraz mediach tradycyjnych. Studenci będą również uczęszczać na lektorat z języka obcego, tym samym zwiększając swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Czy wiesz, że oprócz Watykanu Malta jest najbardziej religijnym krajem w Europie? Czym różni się Włoch z południa od tego z północy kraju? Czy zdawałeś sobie sprawę z tego, że Japończycy używają maseczek ochronnym nie tylko ku protekcji, ale także jako ozdoby?

Tego i wiele więcej nauczysz się w ramach studiów na kierunku Kulturoznawstwo! Jeżeli zatem jesteś osobą otwartą na inne mentalności oraz chciałbyś poznać kulturę innych krajów to być może jest to kierunek dla Ciebie!

 

5. Gdzie studiować Kulturoznawstwo

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Kulturoznawstwo:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Kulturoznawstwo trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku kulturoznawstwo będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku kulturoznawstwo

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Kulturoznawstwo? Przy obecnej globalizacji zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie nieustannie rośnie.

Będziesz mógł pracować w instytucjach kulturalnych, artystycznych, naukowo-badawczych, prasie, radiu i telewizji, wydawnictwach, agencjach reklamowych, stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, instytucjach edukacyjnych (po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji pedagogicznych).

Jak widzisz możliwości jest całkiem dużo, jeżeli zatem interesujesz się dorobkiem innych krajów to Kulturoznawstwo może być kierunkiem dla Ciebie!

 

Absolwent kierunku kulturoznawstwo znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik w instytucjach kulturalnych,
 • pracownik w pracowniach artystycznych,
 • pracownik instytucji naukowo-badawczych,
 • pracownik w prasie, radiu i telewizji,,
 • pracownik instytucji społecznych lub wydawnictw.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Kulturoznawstwo studia niestacjonarne

Kulturoznawstwo studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Kulturoznawstwo studia I stopnia

Kulturoznawstwo studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku kulturoznawstwo

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki humanistyczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki humanistyczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

W jakich firmach możesz pracować po kierunku kulturoznawstwo

Miasta, które oferują studia na kierunku Kulturoznawstwo

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (2)

DS odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

W zestawieniu brakuje Akademii Ignatianum w Krakowie. A obecność tej uczelni na liście jest bardzo istotna z jednego choćby, niezwykle ważnego powodu. Otóż w Ignatianum, jako jednej z kilku uczelni w Polsce można edukację zakończyć obroną doktoratu i uzyskaniem stopnia doktora. Czyli: ta uczelnia ma uprawnienia do doktoryzowania w zakresie KULTUROZNAWSTWO.

Admin W odpowiedzi do: DS odpowiedz

W zestawieniu prezentowane są uczelnie publiczne