• PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent dysponuje podstawowymi wiadomościami w zakresie wiedzy ogólnopedagogicznej, historyczno-filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej niezbędnymi do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu procesu wychowania i kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Posiada umiejętności w zakresie komunikacji społecznej i analizy rzeczywistości edukacyjnej oraz korzystania z warsztatu diagnostycznego. Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Charakteryzuje się postawą refleksyjną w postrzeganiu własnej roli zawodowej oraz otwartością na potrzebę doskonalenia kompetencji zawodowych, osobowościowych i społecznych. Absolwent Ignatianum posiada umiejętności osobistej refleksji i autoformacji w duchu pedagogiki ignacjańskiej odwołującej się do doświadczenia, refleksji, działania i oceny własnych działań w świetle zdobytej wiedzy.

  Specjalności
  Studia I stopnia:

  • Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną
  • Logopedia (studia stacjonarne)
  • Resocjalizacja kreująca

  Studia II stopnia:

  • Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
  • Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym (studia stacjonarne)
  • Opieka nad małym dzieckiem z pedagogiką Montessori
  • Arteterapia z twórczą resocjalizacją (studia niestacjonarne)

  dowiedz się więcej>

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną
  • Logopedia
  • Resocjalizacja kreująca

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
  • Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
  • Opieka nad małym dzieckiem z pedagogiką montessori
  • Arteterapia z twórczą resocjalizacją
  • Logopedia z komunikacją społeczną

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną
  • Resocjalizacja kreująca

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
  • Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
  • Opieka nad małym dzieckiem z pedagogiką montessori
  • Arteterapia z twórczą resocjalizacją
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

   

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące 3 przedmioty maturalne:
  • Przedmiot pierwszy – poziom podstawowy lub rozszerzony: Język polski
  • Przedmiot drugi  – poziom podstawowy lub rozszerzony: Język obcy nowożytny
  • Przedmiot trzeci – do wyboru spośród
   • ​poziom podstawowy: Matematyka
   • poziom rozszerzony: Biologia/ Chemia/ Filozofia/ Fizyka/ Geografia/ Historia/ Historia muzyki/ Historia sztuki/ Informatyka/ Język łaciński i kultura antyczna/ Język mniejszości etnicznej/ Język mniejszości narodowej/ Język regionalny/ Matematyka/ Wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Rekrutacja na studia drugiego stopnia prowadzona na Akademii Ignatianum w Krakowie obejmuje: rejestrację kandydata,  złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów, postępowanie kwalifikacyjne oraz wydanie decyzji w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia na studia. Rekrutacja odbywa się na kierunek studiów wybrany przez kandydata.

Opinie (1)

olga Ocena

Pedagogika studiowana w Akademii Ignatianum to zupełnie inne spojrzenie na drugiego człowieka; głębsze, z większą dozą zrozumienia, z dużą empatią. Właśnie dlatego wybrałam studia na tym kierunku właśnie na tej uczelni. Bo tutaj człowiek nie jest traktowany jak przedmiot badań, tylko jak potrzebująca pomocy i wsparcia istota.


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: