• PEDAGOGIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Absolwent dysponuje podstawowymi wiadomościami w zakresie wiedzy ogólnopedagogicznej, historyczno-filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej niezbędnymi do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu procesu wychowania i kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Posiada umiejętności w zakresie komunikacji społecznej i analizy rzeczywistości edukacyjnej oraz korzystania z warsztatu diagnostycznego. Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Charakteryzuje się postawą refleksyjną w postrzeganiu własnej roli zawodowej oraz otwartością na potrzebę doskonalenia kompetencji zawodowych, osobowościowych i społecznych. Absolwent Ignatianum posiada umiejętności osobistej refleksji i autoformacji w duchu pedagogiki ignacjańskiej odwołującej się do doświadczenia, refleksji, działania i oceny własnych działań w świetle zdobytej wiedzy.

  Specjalności
  Studia I stopnia:

  • Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną
  • Logopedia (studia stacjonarne)
  • Resocjalizacja kreująca

  Studia II stopnia:

  • Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
  • Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym (studia stacjonarne)
  • Opieka nad małym dzieckiem z pedagogiką Montessori
  • Arteterapia z twórczą resocjalizacją (studia niestacjonarne)

  dowiedz się więcej>

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Logopedia
  • Resocjalizacja kreująca
  • Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Opieka nad małym dzieckiem z pedagogiką montessori
  • Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
  • Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
  • Logopedia z komunikacją społeczną

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Resocjalizacja kreująca
  • Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Opieka nad małym dzieckiem z pedagogiką montessori
  • Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
  • Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Ignatianum w Krakowie

Opinie (1)

olga Ocena odpowiedz

Pedagogika studiowana w Akademii Ignatianum to zupełnie inne spojrzenie na drugiego człowieka; głębsze, z większą dozą zrozumienia, z dużą empatią. Właśnie dlatego wybrałam studia na tym kierunku właśnie na tej uczelni. Bo tutaj człowiek nie jest traktowany jak przedmiot badań, tylko jak potrzebująca pomocy i wsparcia istota.