• PEDAGOGIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Absolwent dysponuje podstawowymi wiadomościami w zakresie wiedzy ogólnopedagogicznej, historyczno-filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej niezbędnymi do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu procesu wychowania i kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Posiada umiejętności w zakresie komunikacji społecznej i analizy rzeczywistości edukacyjnej oraz korzystania z warsztatu diagnostycznego.

  Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Charakteryzuje się postawą refleksyjną w postrzeganiu własnej roli zawodowej oraz otwartością na potrzebę doskonalenia kompetencji zawodowych, osobowościowych i społecznych. Absolwent Ignatianum posiada umiejętności osobistej refleksji i autoformacji w duchu pedagogiki ignacjańskiej odwołującej się do doświadczenia, refleksji, działania i oceny własnych działań w świetle zdobytej wiedzy.

  Kierunek PEDAGOGIKA, studia I stopnia, stacjonarne

  Ścieżki:

  • Resocjalizacja kreująca
  • Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami tutoringu
  • Poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna

   

  Kierunek PEDAGOGIKA, studia I stopnia, niestacjonarne

  • Resocjalizacja kreująca
  • Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami tutoringu
  • Poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna

   

  Kierunek PEDAGOGIKA, studia II stopnia, stacjonarne

  Ścieżki:

  • Logopedia z komunikacją społeczną
  • Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną
  • Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową

   

  Kierunek PEDAGOGIKA, studia II stopnia, niestacjonarne

  Ścieżki:

  • Logopedia z komunikacją społeczną
  • Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną
  • Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

  dowiedz się więcej>

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Resocjalizacja kreująca
  • Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami tutoringu
  • Poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Logopedia z komunikacją społeczną
  • Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną
  • Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Resocjalizacja kreująca
  • Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami tutoringu
  • Poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Logopedia z komunikacją społeczną
  • Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną
  • Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ignatianum w Krakowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

olga Ocena odpowiedz

Pedagogika studiowana w Akademii Ignatianum to zupełnie inne spojrzenie na drugiego człowieka; głębsze, z większą dozą zrozumienia, z dużą empatią. Właśnie dlatego wybrałam studia na tym kierunku właśnie na tej uczelni. Bo tutaj człowiek nie jest traktowany jak przedmiot badań, tylko jak potrzebująca pomocy i wsparcia istota.