• ZARZĄDZANIE I NOWE TECHNOLOGIE W SFERZE PUBLICZNEJ Stopień: I REKRUTACJA

  Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej to unikatowy i nowatorski praktyczny kierunek studiów kształcący wysoko wykwalifikowane kadry zarządzające na potrzeby podmiotów działających w sferze publicznej – instytucji publicznych, korporacji, przedsiębiorstw oraz organizacji trzeciego sektora. Nowatorstwo kształcenia na tym kierunku opiera się na położeniu bardzo silnego akcentu na wyposażenie absolwentów w biegłe umiejętności posługiwania się narzędziami nowych technologii w procesie zarządzania oraz na akcentowaniu i uczeniu wykorzystania nowych tendencji i koncepcji w zarządzaniu publicznym. Podejście to zdecydowanie wyróżnia zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej prowadzone przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji na tle innych kierunków poświęconych zarządzaniu i zarządzaniu publicznemu.

  Specjalności:

  • Zarządzanie w administracji publicznej
  • Infobrokering i zarządzanie informacją
  • Zarządzanie w instytucjach publicznych

  dowiedz się więcej>

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie w administracji publicznej
  • Infobrokering i zarządzanie informacją
  • Zarządzanie w instytucjach kościelnych

   

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej brane są pod uwagę następujące 3 przedmioty maturalne:
  • Przedmiot pierwszy – poziom podstawowy lub rozszerzony: Język polski
  • Przedmiot drugi  – poziom podstawowy lub rozszerzony: Język obcy nowożytny
  • Przedmiot trzeci – do wyboru spośród
   • ​poziom podstawowy: Matematyka
   • poziom rozszerzony: Biologia/ Chemia/ Filozofia/ Fizyka/ Geografia/ Historia/ Historia muzyki/ Historia sztuki/ Informatyka/ Język łaciński i kultura antyczna/ Język mniejszości etnicznej/ Język mniejszości narodowej/ Język regionalny/ Matematyka/ Wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

Opinie (4)

Natalia Ocena

Polecam całym sercem! Świetni wykładowcy!

konrad Ocena

polecam

Marta Ocena

nie polecam!!

jarek Ocena

Studia na kierunku ?Zarządzanie i nowe technologie? w Akademii Ignatianum w Krakowie to świeże spojrzenie na ten temat. Wiedza, którą tutaj zdobywamy to połączenie różnych dziedzin. Dzięki temu posiadamy szersze umiejętności i jesteśmy lepiej przygotowani do rozpoczęcia życia zawodowego.