• INTERNATIONAL MANAGEMENT Stopień: II REKRUTACJA

  Kierunek International Management w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie realizowany jest na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. Istotą kształcenia jest poznanie narzędzi, dających podstawę do efektywnego zarządzania nowoczesną firmą. Studenci zapoznają się z zasadami komunikacji międzynarodowej, podstawami logistyki, czy specjalistycznym, biznesowym językiem angielskim.  

  Studia na kierunku International Management w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie nie dzielą się na specjalności, a program nauczania składa się z następujących przedmiotów: prognozowanie i symulacje procesów ekonomicznych, prawo gospodarcze, analityka biznesowa, zarządzanie strategiczne, zarządzanie wartością firmy, ekonomia menedżerska, zarządzanie jakością, zarządzanie łańcuchem dostaw. Absolwenci kierunku sprawdzą się w rolach menedżerów, doradców ubezpieczeniowych, specjalistów do spraw marketingu, specjalistów do spraw reklamy i promocji, specjalistów do spraw kontaktów w obrocie gospodarczym.

  wymagania rekrutacyjne

   

  dokładne informacje znajdziesz tutaj

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek Zarządzanie w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie realizowany jest na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy na temat funkcjonowania przedsiębiorstw, warunków determinujących ich rozwój, zarządzania w wielu dyscyplinach. Studenci uczą się jak skutecznie kierować zespołem pracowniczym, wykorzystywać nowoczesne rozwiązania informatyczne, optymalizować procesy inwestycyjne.

  Studia na kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie dzielą się na następujące specjalności: Finanse i rachunkowość w zarządzaniu, Zarządzanie międzynarodowe, Zarządzanie firmą, Informatyczne systemy zarządzania- SAP. Każda realizowana specjalność zakłada przekazanie wiedzy z konkretnego obszaru, a co za tym idzie, nakierowanie na konkretną ścieżkę kariery zawodowej.

  Lista przedmiotów do zaliczenia w toku nauki nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: statystyka, mikroekonomia, prawo gospodarcze, zarządzanie strategiczne, zachowania organizacyjne, zarządzanie jakością, rachunkowość finansowa, finanse międzynarodowe, ekonomika organizacji przedsiębiorstwa, analiza ekonomiczna, negocjacje w biznesie. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Zarządzania mogą wykorzystać w roli specjalistów ds. marketingu i sprzedaży, specjalistów ds. zarzadzania jakością, specjalistów ds. zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, specjalistów ds. zarządzania bezpieczeństwem.

  wymagania rekrutacyjne

   

  dokładne informacje znajdziesz tutaj

Opinie (1)

paula Ocena

Jeśli miałabym wystawić ocenę mojej uczelni, czyli Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania, to byłaby to piątka. Tutaj do kształcenia podchodzi się poważnie i innowacyjnie. Każdemu kierunkowi studiów patronuje znacząca firma ? to świadczy o tym, że uczelnia inwestuje w swoich studentów.


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: