• ADMINISTRACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek Administracja w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni to przygotowanie do pracy w strukturach administracji samorządowej, państwowej i międzynarodowej, a także w działach administracji przedsiębiorstw prywatnych. Najważniejszym założeniem nauki na kierunku jest uzyskanie szerokiej wiedzy z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, i zagadnień ekonomicznych. Studenci poznają zasady organizowania struktury komunikacji i obiegu dokumentów, techniki biurowej, organizowania i kierowania zespołami. Administracja w WSAiB to także wiedza na temat struktur, podstaw prawnych i zakresu kompetencji działalności administracji samorządowej, rządowej i europejskiej.

  Studia na kierunku Administracja w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni dzielą się na następujące specjalności: Administracja celna i skarbowa, Administracja regionalna i europejska, Dyplomacja i służba konsularna, Administracja bezpieczeństwa publicznego, Administracja morska, Administracja rządowa i samorządowa. Bogaty program nauczania zawiera, między innymi, takie przedmioty jak: prawo podatkowe, prawo karne skarbowe, prawo celne, międzynarodowe stosunki polityczne, protokół w biznesie, bezpieczeństwo żeglugi i bezpieczeństwo statków. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Administracji w WSAiB mogą wykorzystać w placówkach dyplomatycznych, administracji celnej, administracji skarbowej, urzędach morskich, organach partii politycznych, placówkach kulturalnych, instytucjach pozarządowych.

  Studia I stopnia

  Specjalności:

  • Administracja Celna i Skarbowa
  • Administracja Regionalna i Europejska
  • Dyplomacja i Służba Konsularna

  Studia II stopnia

  Specjalności:

  • Administracja Bezpieczeństwa Publicznego
  • Administracja Morska
  • Administracja Rządowa i Samorządowa
  • Dyplomacja i Służba Konsularna
  • Mediacje Rodzinna
  wymagania rekrutacyjne

   

  dokładne informacje znajdziesz tutaj

Opinie (1)

jagoda Ocena

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu to nowoczesna uczelnia, która oferuje ciekawe specjalności na swoich kierunkach. Właśnie dlatego tutaj studiuję, bo chciałam zyskać konkretne wykształcenie, wiedzę z konkretnego zakresu


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: