• BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni to propozycja dla zainteresowanych karierą w służbach mundurowych, stanowiąca przygotowanie do pracy w wielu obszarach związanych z szeroko pojętym przeciwdziałaniem zagrożeniom. Założeniem nauki na tym kierunku jest uzyskanie wiedzy będącej połączeniem nauk prawnych, ekonomicznych, humanistycznych i zarządzania. Studenci zaznajamiają się z zasadami prawnymi regulującymi obszary, które związane są z bezpieczeństwem wewnętrznym, bezpieczeństwem państwa, zarządzaniem kryzysowym i tematyką bezpieczeństwa na poziomie branżowym, jak również problematyką różnych rodzajów przestępczości z terroryzmem włącznie.

  Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Administracji i Biznesudzielą się na następujące specjalności: Bezpieczeństwo informacji, Detektywistyka i ochrona osób i mienia, Kryminologia i kryminalistyka, Menedżer bezpieczeństwa, Służby specjalne i policyjne, Obrona terytorialna kraju, Cyberprzestępczość. Bogaty program nauczania zawiera, między innymi, takie przedmioty jak: bezpieczeństwo sieci telekomunikacyjnych, zintegrowane systemy ochrony danych, bezpieczeństwo danych osobowych, polityka penitencjarna, koncepcje kryminologiczne, prowadzenie działań antydywersyjnych, zarządzanie czasem.  Wiedza, umiejętności i kompetencje uzyskane na studiach mogą prowadzić do zatrudnienia w jednostkach obrony terytorialnej, komórkach organizacyjnych jednostek administracji publicznej, organach wymiaru sprawiedliwości, podmiotach gospodarczych zajmujących się branżą IT.

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Kryminologia i kryminalistyka
  • Mediacje
  • Menedżer bezpieczeństwa - zarządzanie kryzysowe
  • Służby specjalne i policyjne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Kryminologia i kryminalistyka
  • Mediacje
  • Menedżer bezpieczeństwa - zarządzanie kryzysowe
  • Służby specjalne i policyjne w dobie cyberprzestępczości

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Kryminologia i kryminalistyka
  • Mediacje
  • Menedżer bezpieczeństwa - zarządzanie kryzysowe
  • Służby specjalne i policyjne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Kryminologia i kryminalistyka
  • Mediacje
  • Menedżer bezpieczeństwa - zarządzanie kryzysowe
  • Służby specjalne i policyjne w dobie cyberprzestępczości

   

  dokładne informacje znajdziesz tutaj

Opinie (2)

Mariusz Ocena

Na studia idzie się po to, zdobyć wiedzę i przygotować się do zawodu. WSAiB robi to bardzo dobrze. Wykładowcy prowadzą Ciekawe wykłady no i są praktyki (a to jest bardzo ważne). Egzaminy mają odpowiedni poziom. Jeżeli ktoś się przykłada to znajdzie pracę po studiach.

student Ocena

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni to świetna uczelnia, bo tutaj zdobywa się wiedzę praktyczną. Studiuję Bezpieczeństwo wewnętrzne na specjalności Obrona terytorialna kraju i zajęcia nie są nudnymi wykładami, ale ćwiczeniami na strzelnicy, szkoleniami, treningami z technik samoobrony. Właśnie powinno wyglądać podejście do kształcenia


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: