• BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni to propozycja dla zainteresowanych karierą w służbach mundurowych, stanowiąca przygotowanie do pracy w wielu obszarach związanych z szeroko pojętym przeciwdziałaniem zagrożeniom. Założeniem nauki na tym kierunku jest uzyskanie wiedzy będącej połączeniem nauk prawnych, ekonomicznych, humanistycznych i zarządzania. Studenci zaznajamiają się z zasadami prawnymi regulującymi obszary, które związane są z bezpieczeństwem wewnętrznym, bezpieczeństwem państwa, zarządzaniem kryzysowym i tematyką bezpieczeństwa na poziomie branżowym, jak również problematyką różnych rodzajów przestępczości z terroryzmem włącznie.

  Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Administracji i Biznesudzielą się na następujące specjalności: Bezpieczeństwo informacji, Detektywistyka i ochrona osób i mienia, Kryminologia i kryminalistyka, Menedżer bezpieczeństwa, Służby specjalne i policyjne, Obrona terytorialna kraju, Cyberprzestępczość. Bogaty program nauczania zawiera, między innymi, takie przedmioty jak: bezpieczeństwo sieci telekomunikacyjnych, zintegrowane systemy ochrony danych, bezpieczeństwo danych osobowych, polityka penitencjarna, koncepcje kryminologiczne, prowadzenie działań antydywersyjnych, zarządzanie czasem.  Wiedza, umiejętności i kompetencje uzyskane na studiach mogą prowadzić do zatrudnienia w jednostkach obrony terytorialnej, komórkach organizacyjnych jednostek administracji publicznej, organach wymiaru sprawiedliwości, podmiotach gospodarczych zajmujących się branżą IT.

  Studia I stopnia

  Specjalności:

  • Bezpieczeństwo Informacji
  • Detektywistyka i Ochrona Osób i Mienia
  • Menedżer Bezpieczeństwa
  • Kryminologia i Kryminialistyka
  • Obrona Terytorialna Kraju
  • Służby Specjalne i Policyjne

  ​Studia II stopnia

  Specjalności:

  • Menedżer Bezpieczeństwa
  • Cyberprzestępczość
  • Kryminologia i Kryminalistyka
  • Obrona Terytorialna Kraju
  • Służby Specjalne i Policyjne
  • Cyberbezpieczeństwo
  wymagania rekrutacyjne

   

  dokładne informacje znajdziesz tutaj

Opinie (1)

student Ocena

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni to świetna uczelnia, bo tutaj zdobywa się wiedzę praktyczną. Studiuję Bezpieczeństwo wewnętrzne na specjalności Obrona terytorialna kraju i zajęcia nie są nudnymi wykładami, ale ćwiczeniami na strzelnicy, szkoleniami, treningami z technik samoobrony. Właśnie powinno wyglądać podejście do kształcenia


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: