• LOGISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek Logistyka w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni zakłada przygotowanie do pracy na stanowiskach związanych z planowaniem, koordynacją i organizacją transportu. Studenci poznają istotę zarządzania współczesnymi organizacjami gospodarczymi, a także zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych. Logistyka w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na specjalistów w tej dziedzinie.

  Studia na kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni dzielą się na następujące specjalności: Logistyka międzynarodowa, Logistyka morska, Logistyka przedsiębiorstw, Logistyka służb mundurowych, Transport i spedycja. W bogatym programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: logistyka produkcji, procedury w handlu międzynarodowym, analiza kosztów działalności logistycznej, prawo celne i przewozowe, gospodarka i administracja morska, gospodarka magazynowa, logistyka kryzysowa, zasady prowadzenia działalności spedycyjnej. Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte na kierunku Logistyka w WSAiB mogą prowadzić do objęcia stanowisk w działach logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką, firmach świadczących usługi transportowe, służbach mundurowych, portach morskich.

  Studia I stopnia

  Specjalności:

  • Logistyka Międzynarodowa
  • Logistyka Morska
  • Logistyka Przedsiębiorstw
  • Logistyka Służb Mundurowych
  • Transport i Spedycja

  Studia II stopnia

  Specjalności:

  • Logistyka morska
  • Zarządzanie łańcuchem dostaw
  • Zarządzanie transportem i spedycją
  wymagania rekrutacyjne

   

  dokładne informacje znajdziesz tutaj

Opinie (1)

studentka Ocena

Logistyka to obecnie jedna z najważniejszych dziedzin, a także dobrze płatny obszar zawodowy. Studiuję Logistykę w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu, aby uzyskać wiedzę nowoczesną i poznać problemy współczesnej branży logistycznej ? dzięki temu będę na bieżąco z tym światem, do którego już niedługo wejdę jako absolwentka


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: