WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

ul. Cegielniana 14 

35-310 Rzeszów

Tel. 17 867 04 80

dziekanat.r@wspia.eu

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa

ul. Cegielniana 14 

35-310 Rzeszów

Tel. 17 867 04 80

dziekanat.r@wspia.eu

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa kształci w najpopularniejszych kierunkach, związanych z biznesem, administracją i prawem. Wśród nich znajduje się Bezpieczeństwo wewnętrzne, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

  Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w WSPiA w Rzeszowie to połączenie zagadnień z zakresu nauk społecznych i prawnych, będących podstawą poprawnego analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Studenci poznają zasady funkcjonowania państwa- jego ustroju i struktury, a także zadania administracji publicznej i problematykę zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

  Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej dzielą się na następujące specjalności: Przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne, Zarządzanie kryzysowe, Cyberbezpieczeństwo, Bezpieczeństwo ekonomiczne, Służby ochrony bezpieczeństwa publicznego, Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi, Kryminalistyka i kryminologia. Realizowane specjalności mają za zadanie poprowadzić do konkretnych obszarów zawodowych, na przykład: specjalność Cyberbezpieczeństwo to przygotowanie do pracy w charakterze specjalisty w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji. Studenci uczą się wskazywać zagrożenia w cyberprzestrzeni, zwalczać je i przeciwdziałać.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Bezpieczeństwo ekonomiczne
  • Służby ochrony bezpieczeństwa publicznego
  • Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Cyberbezpieczeństwo
  • Bezpieczeństwo ekonomiczne
  • Służby ochrony bezpieczeństwa publicznego
  • Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi
  • Obronność państwa i bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Kryminalistyka i kryminologia
  • Menadżer bezpieczeństwa zarządzanie kryzysowe

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Bezpieczeństwo ekonomiczne
  • Służby ochrony bezpieczeństwa publicznego
  • Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Cyberbezpieczeństwo
  • Bezpieczeństwo ekonomiczne
  • Służby ochrony bezpieczeństwa publicznego
  • Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi
  • Obronność państwa i bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Kryminalistyka i kryminologia
  • Menadżer bezpieczeństwa zarządzanie kryzysowe

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (2)

Grzesiek Ocena odpowiedz

Do studiowania tutaj zachęcił mnie mój kumpel i powinienem mu za to podziękować, z racji ciekawej ścieżki nauki

Dawid Ocena odpowiedz

Jestem bardzo zadowolony z wyboru tego kierunku i tej uczelni, bo jest tu duża ilość ćwiczeń co pozwala na zdobycie nie tylko wiedzy, ale polepszenie też swojej sprawności fizycznej