WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

ul. Cegielniana 14 

35-310 Rzeszów

Tel. 17 867 04 80

dziekanat.r@wspia.eu

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa

ul. Cegielniana 14 

35-310 Rzeszów

Tel. 17 867 04 80

dziekanat.r@wspia.eu

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa kształci w najpopularniejszych kierunkach, związanych z biznesem, administracją i prawem. Wśród nich znajduje się Bezpieczeństwo wewnętrzne, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

  Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w WSPiA w Rzeszowie to połączenie zagadnień z zakresu nauk społecznych i prawnych, będących podstawą poprawnego analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Studenci poznają zasady funkcjonowania państwa- jego ustroju i struktury, a także zadania administracji publicznej i problematykę zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

  Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej dzielą się na następujące specjalności: Przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne, Zarządzanie kryzysowe, Cyberbezpieczeństwo, Bezpieczeństwo ekonomiczne, Służby ochrony bezpieczeństwa publicznego, Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi, Kryminalistyka i kryminologia. Realizowane specjalności mają za zadanie poprowadzić do konkretnych obszarów zawodowych, na przykład: specjalność Cyberbezpieczeństwo to przygotowanie do pracy w charakterze specjalisty w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji. Studenci uczą się wskazywać zagrożenia w cyberprzestrzeni, zwalczać je i przeciwdziałać.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Menadżer bezpieczeństwa w lotnictwie
  • Przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Służby ochrony bezpieczeństwa publicznego
  • Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Cyberbezpieczeństwo
  • Służby ochrony bezpieczeństwa publicznego
  • Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi
  • Obronność państwa i bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Kryminalistyka i kryminologia

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Menadżer bezpieczeństwa w lotnictwie
  • Przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Służby ochrony bezpieczeństwa publicznego
  • Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Cyberbezpieczeństwo
  • Służby ochrony bezpieczeństwa publicznego
  • Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi
  • Obronność państwa i bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Kryminalistyka i kryminologia

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (2)

Grzesiek Ocena odpowiedz

Do studiowania tutaj zachęcił mnie mój kumpel i powinienem mu za to podziękować, z racji ciekawej ścieżki nauki

Dawid Ocena odpowiedz

Jestem bardzo zadowolony z wyboru tego kierunku i tej uczelni, bo jest tu duża ilość ćwiczeń co pozwala na zdobycie nie tylko wiedzy, ale polepszenie też swojej sprawności fizycznej