ul. Cegielniana 14 

35-310 Rzeszów

Tel. 17 867 04 80

dziekanat.r@wspia.eu

ul. Cegielniana 14 

35-310 Rzeszów

Tel. 17 867 04 80

dziekanat.r@wspia.eu

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa kształci w najpopularniejszych kierunkach, związanych z biznesem, administracją i prawem. Wśród nich znajduje się Bezpieczeństwo wewnętrzne, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

  Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w WSPiA w Rzeszowie to połączenie zagadnień z zakresu nauk społecznych i prawnych, będących podstawą poprawnego analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Studenci poznają zasady funkcjonowania państwa- jego ustroju i struktury, a także zadania administracji publicznej i problematykę zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

  Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej dzielą się na następujące specjalności: Cyberbezpieczeństwo, Służby ochrony bezpieczeństwa publicznego, Kryminalistyka i kryminologia, Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej, Zarządzanie kryzysowe, Bezpieczeństwo narodowe. Realizowane specjalności mają za zadanie poprowadzić do konkretnych obszarów zawodowych, na przykład: specjalność Cyberbezpieczeństwo to przygotowanie do pracy w charakterze specjalisty w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji. Studenci uczą się wskazywać zagrożenia w cyberprzestrzeni, zwalczać je i przeciwdziałać.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo ekonomiczne
  • Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi
  • Przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Służby ochrony bezpieczeństwa publicznego
  • Kryminalistyka i kryminologia
  • Cyberbezpieczeństwo

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo ekonomiczne
  • Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi
  • Służby ochrony bezpieczeństwa publicznego
  • Kryminalistyka i kryminologia
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Obronność państwa i bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Menadżer bezpieczeństwa zarządzanie kryzysowe

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo ekonomiczne
  • Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi
  • Przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Służby ochrony bezpieczeństwa publicznego
  • Kryminalistyka i kryminologia
  • Cyberbezpieczeństwo

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo ekonomiczne
  • Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi
  • Służby ochrony bezpieczeństwa publicznego
  • Kryminalistyka i kryminologia
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Obronność państwa i bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Menadżer bezpieczeństwa zarządzanie kryzysowe

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Opinie (2)

Grzesiek Ocena odpowiedz

Do studiowania tutaj zachęcił mnie mój kumpel i powinienem mu za to podziękować, z racji ciekawej ścieżki nauki

Dawid Ocena odpowiedz

Jestem bardzo zadowolony z wyboru tego kierunku i tej uczelni, bo jest tu duża ilość ćwiczeń co pozwala na zdobycie nie tylko wiedzy, ale polepszenie też swojej sprawności fizycznej