• PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek Pedagogika w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi zakłada przygotowanie do wykonywania zadań pedagoga w różnych środowiskach pracy. Studenci uzyskują wiedzę na temat ideałów, norm i powinnościach pedagoga; uczą się planować, organizować i realizować praktyki społeczne związane z edukacją i szeroko pojętym wychowaniem.

  Studia na kierunku Pedagogika w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi dzielą się na następujące ścieżki kształcenia: Asystent osoby starszej z elementami andragogiki, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Coaching, Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii, Pedagogika opieki i wychowania, Resocjalizacja w środowisku otwartym, Menedżer projektów społeczno- kulturalnych, Opiekun osoby starszej.

   

  STUDIA I STOPNIA
  Ścieżki kształcenia: 

  Ścieżki kształcenia Asystent osoby starszej z elementami andragogiki to, przede wszystkim, pozyskanie wiedzy z zakresu działań aktywizujących oraz wspomagających pełniejszy udział w życiu społecznym osób starszych. Studenci poznają zasady projektowania programów rozwoju pomocy, uczą się wspierać aktywność osób starszych, a także poznają specyfikę procesu starzenia się oraz jego biologiczne, psychiczne i społeczne skutki.

  Ścieżka kształcenia Coaching to umiejętności tworzenia kreatywnych rozwiązań problemów zawodowych pracowników różnego szczebla i udzielania wsparcia doradczego w biznesie i sferze publicznej. Studenci uczą się tajników budowania relacji międzyludzkich, służących osobistemu i zawodowemu rozwojowi oraz nabywają wysokich kompetencji interpersonalnych.

  Ścieżka kształcenia Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii to wiedza o wychowaniu i edukacji osób niedostosowanych społecznie. Studenci nabywają umiejętności diagnozowania przyczyn i mechanizmów zakłóceń i zaburzeń w procesie socjalizacji człowieka, a także poznają zasady działania resocjalizującego, profilaktycznego i terapeutycznego w środowisku zamkniętym i otwartym.

   

   

  STUDIA II STOPNIA
  Ścieżki kształcenia: 

  Ścieżka kształcenia Pedagogika opieki i wychowania zakłada przygotowanie do wykonywania interdyscyplinarnych zadań w zakresie opieki nad dzieckiem oraz opieki i aktywizacji osób starszych. Studenci uczą się diagnozowania sytuacji społeczno-opiekuńczej wychowanka lub podopiecznego i podejmowania czynności praktycznych w tym zakresie.

  Ścieżka kształcenia Resocjalizacja w środowisku otwartym zakłada nabycie umiejętności rozpoznawania i analizowania stanu i rozwoju niepożądanych zjawisk społecznych, przeciwdziałania zjawiskom patologii i przestępczości oraz planowania i prowadzenia działań resocjalizacyjnych wobec dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

  Ścieżka kształcenia Menedżer projektów społeczno- kulturalnych zakłada uzyskanie wiedzy, na fundamencie której absolwent będzie mógł aktywnie działać w obszarze projektów społeczno-kulturalnych, realizowanych w rozmaitych strukturach wychowania, edukacji i kultury.

  Ścieżka kształcenia Opiekun osoby starszej to nauka w jaki sposób umiejętnie kontaktować się z osobami starszymi, zaspokajać wyrażane przez nich potrzeby, a także jak stymulować ich aktywność w życiu społecznym. Studenci uczą się profesjonalnego dbania o poprawę jakości życia, aktywizowania seniorów, organizacji i prowadzenia zajęć, współpracy z instytucjami, czy opracowywania i wdrażania programów profilaktycznych.

  A gdzie znajdą pracę absolwenci Pedagogiki? Absolwenci Pedagogiki w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu znajdą zatrudnienie w ośrodkach pomocy społecznej, pogotowiach opiekuńczych, zakładach poprawczych, ośrodkach terapii uzależnień, schroniskach dla nieletnich, przedszkolach, szkołach, klubach seniora, domach kultury, agencjach zatrudnienia.

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Coaching
  • Asystent osoby starszej z elementami andragogiki
  • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Opiekun osoby starszej
  • Pedagogika opieki i wychowania
  • Resocjalizacja w środowisku otwartym
  • Menadżer projektów społeczno-kulturalnych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Coaching
  • Asystent osoby starszej z elementami andragogiki
  • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Opiekun osoby starszej
  • Pedagogika opieki i wychowania
  • Resocjalizacja w środowisku otwartym
  • Menadżer projektów społeczno-kulturalnych

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 • PEDAGOGIKA - STUDIA ONLINE Stopień: I II REKRUTACJA

  Czytaj dalejZwiń

Opinie (3)

absolwentka pedagogiki Ocena

Jestem absolwentką WSBiNoZ i powiem jedno, nikt nigdy nie zagwarantowałby mi takiej przyszłości jak ta Uczelnia.Dziękuję

Łukasz26 Ocena

Pedagogika na WSBiNoZ ma zupełnie inny wymiar niż na innych uczelniach. Dużo praktyki i naprawdę przydatnej wiedzy. Mimo, że sam kierunek nie uchodzi za prestiżowy, to dzięki tym studiom sprecyzowałem swoje cele zawodowe i znalazłem atrakcyjną pracę. Skończyłem specjalizację trener biznesu i powiem jedno: było warto ;)

student Ocena

Studia w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu pokazały mi, jak ważną dziedziną jest pedagogika. Pokazały mi także, że w tym zawodzie nie jest ważna tylko głęboka wiedza, ale także charakter, umiejętność komunikacji, mediacji. Tego także się uczę, by z pewnością siebie ruszyć w dorosłe życie zawodowe


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: