• PEDAGOGIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne online
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister licencjat magister

  Kierunek Pedagogika w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi zakłada przygotowanie do wykonywania zadań pedagoga w różnych środowiskach pracy. Studenci uzyskują wiedzę na temat ideałów, norm i powinnościach pedagoga; uczą się planować, organizować i realizować praktyki społeczne związane z edukacją i szeroko pojętym wychowaniem.

  Studia na kierunku Pedagogika w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi dzielą się na następujące ścieżki kształcenia: Asystent osoby starszej z elementami andragogiki, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Coaching, Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii, Pedagogika opieki i wychowania, Resocjalizacja w środowisku otwartym, Menedżer projektów społeczno- kulturalnych, Opiekun osoby starszej.

   

  STUDIA I STOPNIA
  Ścieżki kształcenia: 

  Ścieżki kształcenia Asystent osoby starszej z elementami andragogiki to, przede wszystkim, pozyskanie wiedzy z zakresu działań aktywizujących oraz wspomagających pełniejszy udział w życiu społecznym osób starszych. Studenci poznają zasady projektowania programów rozwoju pomocy, uczą się wspierać aktywność osób starszych, a także poznają specyfikę procesu starzenia się oraz jego biologiczne, psychiczne i społeczne skutki.

  Ścieżka kształcenia Coaching to umiejętności tworzenia kreatywnych rozwiązań problemów zawodowych pracowników różnego szczebla i udzielania wsparcia doradczego w biznesie i sferze publicznej. Studenci uczą się tajników budowania relacji międzyludzkich, służących osobistemu i zawodowemu rozwojowi oraz nabywają wysokich kompetencji interpersonalnych.

  Ścieżka kształcenia Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii to wiedza o wychowaniu i edukacji osób niedostosowanych społecznie. Studenci nabywają umiejętności diagnozowania przyczyn i mechanizmów zakłóceń i zaburzeń w procesie socjalizacji człowieka, a także poznają zasady działania resocjalizującego, profilaktycznego i terapeutycznego w środowisku zamkniętym i otwartym.

   

   

  STUDIA II STOPNIA
  Ścieżki kształcenia: 

  Ścieżka kształcenia Pedagogika opieki i wychowania zakłada przygotowanie do wykonywania interdyscyplinarnych zadań w zakresie opieki nad dzieckiem oraz opieki i aktywizacji osób starszych. Studenci uczą się diagnozowania sytuacji społeczno-opiekuńczej wychowanka lub podopiecznego i podejmowania czynności praktycznych w tym zakresie.

  Ścieżka kształcenia Resocjalizacja w środowisku otwartym zakłada nabycie umiejętności rozpoznawania i analizowania stanu i rozwoju niepożądanych zjawisk społecznych, przeciwdziałania zjawiskom patologii i przestępczości oraz planowania i prowadzenia działań resocjalizacyjnych wobec dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

  Ścieżka kształcenia Menedżer projektów społeczno- kulturalnych zakłada uzyskanie wiedzy, na fundamencie której absolwent będzie mógł aktywnie działać w obszarze projektów społeczno-kulturalnych, realizowanych w rozmaitych strukturach wychowania, edukacji i kultury.

  Ścieżka kształcenia Opiekun osoby starszej to nauka w jaki sposób umiejętnie kontaktować się z osobami starszymi, zaspokajać wyrażane przez nich potrzeby, a także jak stymulować ich aktywność w życiu społecznym. Studenci uczą się profesjonalnego dbania o poprawę jakości życia, aktywizowania seniorów, organizacji i prowadzenia zajęć, współpracy z instytucjami, czy opracowywania i wdrażania programów profilaktycznych.

  A gdzie znajdą pracę absolwenci Pedagogiki? Absolwenci Pedagogiki w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu znajdą zatrudnienie w ośrodkach pomocy społecznej, pogotowiach opiekuńczych, zakładach poprawczych, ośrodkach terapii uzależnień, schroniskach dla nieletnich, przedszkolach, szkołach, klubach seniora, domach kultury, agencjach zatrudnienia.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Ścieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Opieka żłobkowa z pedagogiką montessori
  • Coaching
  • Asystent osoby starszej z elementami andragogiki
  • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Psychopedagogika
  • Inżynieria społeczna
  • Opiekun osoby starszej
  • Pedagogika opieki i wychowania
  • Resocjalizacja w środowisku otwartym
  • Menadżer projektów społeczno-kulturalnych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Opieka żłobkowa z pedagogiką montessori
  • Coaching
  • Asystent osoby starszej z elementami andragogiki
  • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Psychopedagogika
  • Inżynieria społeczna
  • Opiekun osoby starszej
  • Pedagogika opieki i wychowania
  • Resocjalizacja w środowisku otwartym
  • Menadżer projektów społeczno-kulturalnych

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA - STUDIA ONLINE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: online
  Pokaż więcej

  forma studiów: online
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi .
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (4)

Agata Ocena odpowiedz

Studiowałam na tej uczelni. Studia oceniam wysoko. Moim zdaniem to był dobry wybór, dlatego polecam zdecydowanym i niezdecydowanym.

absolwentka pedagogiki Ocena odpowiedz

Jestem absolwentką WSBiNoZ i powiem jedno, nikt nigdy nie zagwarantowałby mi takiej przyszłości jak ta Uczelnia.Dziękuję

Łukasz26 Ocena odpowiedz

Pedagogika na WSBiNoZ ma zupełnie inny wymiar niż na innych uczelniach. Dużo praktyki i naprawdę przydatnej wiedzy. Mimo, że sam kierunek nie uchodzi za prestiżowy, to dzięki tym studiom sprecyzowałem swoje cele zawodowe i znalazłem atrakcyjną pracę. Skończyłem specjalizację trener biznesu i powiem jedno: było warto ;)

student Ocena odpowiedz

Studia w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu pokazały mi, jak ważną dziedziną jest pedagogika. Pokazały mi także, że w tym zawodzie nie jest ważna tylko głęboka wiedza, ale także charakter, umiejętność komunikacji, mediacji. Tego także się uczę, by z pewnością siebie ruszyć w dorosłe życie zawodowe