• ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek Zarządzanie w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu zakłada naukę zarządzania przedsiębiorstwem i zasad jego funkcjonowania. Studenci pozyskują wiedzę z zakresu działania rynków finansowych i mechanizmów gospodarki, tworzenia strategii i rozpoznawania środowiska biznesowego firmy. Ponadto, w ramach kształcenia proponowane są dwa lektoraty, z języka angielskiego i niemieckiego, a także kładziony jest nacisk na zdobycie tzw. miękkich kompetencji, które rozwijają kreatywność, komunikatywność, przywództwo i umiejętności zarządzania kryzysem.

  Studia na kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu dzielą się na następujące specjalności: Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie projektami, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Marketing i sprzedaż, Zarządzanie kapitałem ludzkim w środowisku międzynarodowym, Zarządzanie marketingiem i handlem międzynarodowym, Zarządzanie finansami, Zarządzanie bezpieczeństwem, Zarządzanie turystyką.

  Specjalność Zarządzanie przedsiębiorstwem to nauka prowadzania własnej działalności gospodarczej oraz poznanie zasad zarządzania przedsiębiorstwem z wykorzystaniem innowacyjnych technologii.

  Specjalność Zarządzanie projektami zakłada poznanie narzędzi wykorzystywanych do analizy i planowania projektów, a także narzędzi niezbędnych do zarządzania zespołem projektowym.

  Specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi to nauka zarządzania personelem. Studenci uczą się rekrutować i selekcjonować pracowników, poznają tajniki systemów motywacyjnych, a także poznają sposoby oceniania i rozwijania swoich pracowników.

  Specjalność Marketing i sprzedaż to kompleksowa wiedza z zakresu marketingu oraz komunikacji i Public Relations. Studenci poznają narzędzia promocji wykorzystywane do osiągania najlepszych efektów, techniki sprzedaży oraz dowiadują się jak zostać skutecznym sprzedawcą.

  Specjalność Zarządzanie kapitałem ludzkim w środowisku międzynarodowym to nauka zarządzania zasobami ludzkimi, na bazie znajomości krajowego i międzynarodowego prawa  pracy, a także poznanie tajników zarządzania wizerunkiem.

  Specjalność Zarządzanie marketingiem i handlem międzynarodowym zakłada naukę analizowania współczesnego rynku oraz planowania strategii marketingowych. Studenci poznają innowacyjne techniki promocji i sprzedaży, a także uczą się zarządzać produktem i marką.    

  Specjalność Zarządzanie finansami zakłada poznanie szerokiej gamy instrumentów finansowych. Studenci dowiadują się jak wygląda zarządzanie finansami w samorządach, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach, a także uczą się tworzyć strategie finansowe dla przedsiębiorstw.

  Specjalność Zarządzanie bezpieczeństwem to poznanie systemów ochrony informacji, sposobów prognozowania i rozpoznawania zagrożenia. Studenci poznają zasady dowodzenia i kierowania oraz komunikacji w sytuacji kryzysu, a także poznają system procedur w trakcie zarzadzania sytuacją kryzysową.

  Specjalność Zarządzanie turystyką zakłada naukę analizowania współczesnego rynku turystycznego oraz jego potrzeb. Studenci poznają tajniki marketingu turystycznego oraz zarządzania produktem turystycznym.

  Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania kierunku Zarządzanie w WSH? Na przykład: mikroekonomia, makroekonomia, warsztaty handlowe, prezentacje biznesowe, finansowanie projektów, zarządzanie strategiczne, prawo w biznesie, ekonomia menedżerska, psychologia w zarządzaniu, analiza i badania rynku, marketing międzynarodowy. A jaka praca czeka na absolwentów tego kierunku? Absolwent Zarządzania w WSH we Wrocławiu znajdzie zatrudnienie jako przedstawiciel handlowy, lider zespołu, analityk biznesowy, menedżer do spraw sprzedaży, audytor, menedżer HR, menedżer do spraw bezpieczeństwa.

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjeSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Marketing i sprzedaż
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Psychologia w biznesie
  • Zarządzanie marką osobistą
  • Przedsiębiorczość
  • E - biznes

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Marketing internetowy w praktyce
  • Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność w biznesie
  • Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim
  • Zarządzanie projektami
  • Brand manager
  • Mba (język angielski / język polski)

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Marketing i sprzedaż
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Psychologia w biznesie
  • Zarządzanie marką osobistą
  • Przedsiębiorczość
  • E - biznes

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Marketing internetowy w praktyce
  • Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność w biznesie
  • Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim
  • Zarządzanie projektami
  • Brand manager
  • Mba (język angielski / język polski)

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

marta Ocena

Studia na kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Handlowej to otwieranie wielu drzwi do kariery zawodowej. Tutaj każdy z nas staje się specjalistą w konkretnej dziedzinie.


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: