ul. Sterlinga 26

90-212 Łódź

+48 42 631 58 00, +48 42 631 58 01

rekrutacja@ahe.lodz.pl

ul. Sterlinga 26

90-212 Łódź

+48 42 631 58 00, +48 42 631 58 01

rekrutacja@ahe.lodz.pl

 • PSYCHOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (jednolite) czas trwania: 3 lata • 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne online
  poziom studiów: I stopnia jednolite magisterskie I stopnia jednolite magisterskie I stopnia jednolite magisterskie
  czas trwania: 3 lata 5 lat 3 lata 5 lat 3 lata 5 lat
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister licencjat magister

  Celem kształcenia jest uzyskanie gruntownej wiedzy na temat metodologicznych podstaw diagnostyki psychologicznej, a także nabycie umiejętności kompetentnego korzystania z gotowych narzędzi diagnostycznych i konstruowania własnych. Psychologia w AHE to nauka budowania zespołu i efektywnej pracy w grupie, wspierania rozwoju osobistego i społecznego człowieka, rozpoznawania zaburzeń i zastosowania odpowiednich metod wsparcia i terapii.

  A jakie przedmioty realizowane są w programie nauczania na kierunku Psychologia w AHE? Na przykład: biologiczne mechanizmy zachowania, procesy poznawcze, psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia, psychologia osobowości, psychologia kariery zawodowej, psychologia reklamy, metodologia badań psychologicznych, strategie i techniki terapeutyczne. A jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów? Absolwenci Psychologii znajdą zatrudnienie w ośrodkach leczenia i terapii uzależnień, ośrodkach zdrowia, agencjach zatrudnienia, agencjach badania rynku, firmach doradczo-konsultingowych, domach pomocy społecznej, ośrodkach pomocy psychologicznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Psychologia zdrowia i jakości życia
  • Psychologia w biznesie

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Psychologia biznesu i doradztwa zawodowego
  • Psychologia kliniczna

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Psychologia zdrowia i jakości życia
  • Psychologia w biznesie

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Psychologia biznesu i doradztwa zawodowego
  • Psychologia kliniczna

  Studia I stopnia online

  • Psychologia zdrowia i jakości życia
  • Psychologia w biznesie

  Studia jednolite magisterskie online

  • Psychologia biznesu i doradztwa zawodowego
  • Psychologia kliniczna

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

dagmara Ocena odpowiedz

Wybrałam studia w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej ze względu na ilość ciekawych specjalności, których w ofercie innych szkół wyższych nie znalazłam. Dzięki temu mam większe szansę na zostanie specjalistą w konkretnej dziedzinie, a co za tym idzie większe szanse na znalezienie ciekawej pracy w wyuczonym zawodzie