• PSYCHOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Celem kształcenia jest uzyskanie gruntownej wiedzy na temat metodologicznych podstaw diagnostyki psychologicznej, a także nabycie umiejętności kompetentnego korzystania z gotowych narzędzi diagnostycznych i konstruowania własnych. Psychologia w AHE to nauka budowania zespołu i efektywnej pracy w grupie, wspierania rozwoju osobistego i społecznego człowieka, rozpoznawania zaburzeń i zastosowania odpowiednich metod wsparcia i terapii.

  A jakie przedmioty realizowane są w programie nauczania na kierunku Psychologia w AHE? Na przykład: biologiczne mechanizmy zachowania, procesy poznawcze, psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia, psychologia osobowości, psychologia kariery zawodowej, psychologia reklamy, metodologia badań psychologicznych, strategie i techniki terapeutyczne. A jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów? Absolwenci Psychologii znajdą zatrudnienie w ośrodkach leczenia i terapii uzależnień, ośrodkach zdrowia, agencjach zatrudnienia, agencjach badania rynku, firmach doradczo-konsultingowych, domach pomocy społecznej, ośrodkach pomocy psychologicznej.

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Psychologia zdrowia i jakości życia
  • Psychologia kreatywnego rozwoju
  • Psychologia w biznesie

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Psychologia zdrowia i jakości życia
  • Psychologia kreatywnego rozwoju
  • Psychologia w biznesie

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

dagmara Ocena

Wybrałam studia w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej ze względu na ilość ciekawych specjalności, których w ofercie innych szkół wyższych nie znalazłam. Dzięki temu mam większe szansę na zostanie specjalistą w konkretnej dziedzinie, a co za tym idzie większe szanse na znalezienie ciekawej pracy w wyuczonym zawodzie


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: