• PSYCHOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek Psychologia w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi realizowany jest na Wydziale Humanistycznym. Celem kształcenia jest uzyskanie gruntownej wiedzy na temat metodologicznych podstaw diagnostyki psychologicznej, a także nabycie umiejętności kompetentnego korzystania z gotowych narzędzi diagnostycznych i konstruowania własnych. Psychologia w AHE to nauka budowania zespołu i efektywnej pracy w grupie, wspierania rozwoju osobistego i społecznego człowieka, rozpoznawania zaburzeń i zastosowania odpowiednich metod wsparcia i terapii.

  Studia na kierunku Psychologia w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi dzielą się na następujące specjalności: Psychologia kreatywnego rozwoju, Psychologia w biznesie, Psychologia zdrowia i jakości życia.

  Specjalność Psychologia kreatywnego rozwoju polega na rozwinięciu własnych zasobów osobistych, oraz zapoznaniu się z metodami motywowania innych do zmian, metodami wspomagania rozwoju osobowości, metodami pracy w grupie. Ponadto, studenci nabywają wiedzę z zakresu emocji i ich znaczenia w życiu człowieka.

  Specjalność Psychologia w biznesie zakłada poznanie zasad zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, psychologicznych aspektów działań marketingowych, tworzenia i odbioru reklam, czy psychologicznych aspektów podejmowania decyzji rynkowych. Studenci uczą się planowania rozwoju kadr, zachowań konsumenckich, mediacji i negocjacji, budowania relacji wewnątrz organizacji.

  Specjalność Psychologia zdrowia i jakości życia to przygotowanie do pracy z osobami zmagającymi się z chorobami somatycznymi, psychosomatycznymi, niepełnosprawnością, czy uzależnieniami. Fundamentem kształcenia jest nabycie umiejętności rozpoznawania i diagnozowania problemów psychologicznych pacjentów i ich rodzin, a także poznanie technik terapeutycznych.

  A jakie przedmioty realizowane są w programie nauczania na kierunku Psychologia w AHE? Na przykład: biologiczne mechanizmy zachowania, procesy poznawcze, psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia, psychologia osobowości, psychologia kariery zawodowej, psychologia reklamy, metodologia badań psychologicznych, strategie i techniki terapeutyczne. A jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów? Absolwenci Psychologii znajdą zatrudnienie w ośrodkach leczenia i terapii uzależnień, ośrodkach zdrowia, agencjach zatrudnienia, agencjach badania rynku, firmach doradczo-konsultingowych, domach pomocy społecznej, ośrodkach pomocy psychologicznej.

  wymagania rekrutacyjne

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

dagmara Ocena

Wybrałam studia w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej ze względu na ilość ciekawych specjalności, których w ofercie innych szkół wyższych nie znalazłam. Dzięki temu mam większe szansę na zostanie specjalistą w konkretnej dziedzinie, a co za tym idzie większe szanse na znalezienie ciekawej pracy w wyuczonym zawodzie


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: