ul. Dywizjonu 303 nr 35

08-521 Dęblin 

tel. +48 261 517 100

rektorat@wsosp.pl

ul. Dywizjonu 303 nr 35

08-521 Dęblin 

tel. +48 261 517 100

rektorat@wsosp.pl

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek Bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Oficerskiej Służb Powietrznych w Dęblinie realizowany jest na Wydziale Bezpieczeństwa narodowego i logistyki. Założeniem kształcenia jest przekazanie wiedzy, będącej połączeniem zagadnień z zakresu bezpieczeństwa, obronności państwa oraz zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie. Studenci uczą się o instytucjach państwowych odpowiedzialnych za problemy bezpieczeństwa narodowego, środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego, oraz o mechanizmach, które bezpieczeństwo narodowe kształtują.
  Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Oficerskiej Służb Powietrznych w Dęblinie dzielą się na następujące specjalności: Bezpieczeństwo i obsługa pasażera w transporcie lotniczym, Bezpieczeństwo i ochrona lotnisk, Ochrona osób i mienia, Zarządzanie kryzysowe, Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie, Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych. A jakie przedmioty realizowane są na tym kierunku? Na przykład: prawo obronne RP, psychologia zagrożeń, prawo lotnicze, geografia bezpieczeństwa, lotnictwo cywilne i państwowe. A co po studiach? Absolwenci Bezpieczeństwa narodowego w WSOSP znajdą zatrudnienie w resorcie obrony narodowej, resorcie spraw wewnętrznych i administracji, przemyśle obronnym, służbach i organach bezpieczeństwa państwa oraz w organizacjach lotniczych.
  wymagania rekrutacyjne

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: