Pałac Kultury i Nauki, VIII piętro

Pl. Defilad 1

00-901 Warszawa

wszechnica@wszechnicapolska.edu.pl

tel. +48 22 656 61 92

Pałac Kultury i Nauki, VIII piętro

Pl. Defilad 1

00-901 Warszawa

wszechnica@wszechnicapolska.edu.pl

tel. +48 22 656 61 92

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne we Wszechnicy Polskiej w Warszawie realizowany jest w Instytucie Administracji i Finansów. Celem nauki jest pozyskanie wiedzy z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, będących podstawą zrozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego. Studenci uczą się analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Bezpieczeństwo wewnętrzne we Wszechnicy Polskiej to szeroka wiedza z zakresu teorii, metodologii i zapewnienia zintegrowanego bezpieczeństwa i ochrony życia, zdrowia, wolności, dóbr materialnych i odpowiednich warunków życia obywateli.   

  Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne we Wszechnicy Polskiej w Warszawie dzielą się na następujące specjalności: Detektywistyka dla potrzeb gospodarczych, Kryminologia, Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego, Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym, Przeciwdziałania patologiom społecznym (na pierwszym stopniu), Analiza zagrożeń, Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego, Wywiad i kontrwywiad gospodarczy, Zarządzanie kryzysowe (na drugim stopniu). W programie nauczania znajdziemy, między innymi, takie przedmioty jak: bezpieczeństwo społeczności lokalnych, prawo karne materialne, metody i techniki analityczne, metodyka działań operacyjno- rozpoznawczych, logistyka w zarządzaniu kryzysowym, planowanie i kierowanie reagowaniem kryzysowym, diagnozowanie zagrożeń patologii społecznych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Bezpieczeństwa wewnętrznego we Wszechnicy Polskiej będą mogli wykorzystać w policji, straży pożarnej, komórkach bezpieczeństwa przedsiębiorstwa, centrach kryzysowych, administracji rządowej i samorządowej.

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
  • Kryminologia i kryminalistyka
  • Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego
  • Wywiad i kontrwywiad gospodarczy
  • Zarządzanie kryzysowe

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
  • Kryminologia i kryminalistyka
  • Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego
  • Wywiad i kontrwywiad gospodarczy
  • Zarządzanie kryzysowe

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
  • Kryminologia i kryminalistyka
  • Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego
  • Wywiad i kontrwywiad gospodarczy
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Analiza zagrożeń bezpieczeństwa

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

łukasz Ocena

Studia we Wszechnicy Polskiej to świetne połączenie teorii z praktyką. Najpierw poznajemy genezę problemu, a następnie uczymy się jak jemu zapobiegać. Wiedza jest największą siłą. Dlatego warto ją zdobywać


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: