Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Grupa kierunku

Studia i kierunki

Filtrowanie

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie ×

Pałac Kultury i Nauki, VIII piętro

Pl. Defilad 1

00-901 Warszawa

wszechnica@wszechnicapolska.edu.pl

tel. +48 22 656 61 92

Kierunki studiów - Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie: znaleziono ×

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie: znaleziono ×

Grupa kierunku

Specjalności / ścieżki kształcenia - Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie: znaleziono ×

Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Nie, nie ma granicy wiekowej. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje. 

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

Do zapoznania z listą dokumentów zapraszamy na naszą stronę internetową: https://wszechnicapolska.edu.pl/kandydaci/zasady-rekrutacji

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Dokumenty na uczelnię należy dostarczyć osobiście do Biura Rekrutacji (PKiN, 8 piętro, pokój 803a) lub wysłać pocztą tradycyjną na nasz adres: Dział Rekrutacji, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Dokumenty można również wysłać pocztą tradycyjną na nasz adres: Dział Rekrutacji, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

W przypadku kandydatów z Polski nie wymagamy dokumentów poświadczonych notarialnie. Natomiast w przypadku obcokrajowców wymagamy tłumaczeń przysięgłych. 

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Tak, dokumenty mogą zostać złożone przez inną osobę, ważne jednak aby podanie o przyjęcie na studia oraz umowa o kształcenie została podpisana przez kandydata. 

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Każdy Kandydat powinien złożyć dokumenty. 

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

Nie jest to konieczne. 

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

Uczelnia nie stosuje progów punktowych, kryterium przyjęcia na studia jest kolejność zgłoszeń.

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

Osoby, które mają wybitne osiągnięcia są przyjmowane na Uczelnie w pierwszej kolejności. 

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

Uczelnie nie stosuje progów punktowych, decyduje kolejność zgłoszeń.

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Podpisana umowa jest wiążąca i tym samym decyduje o przyjęciu na studia. 

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

Tak, dlatego zawsze prosimy o jak najszybsze składanie dokumentów. 

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

Tak. :)

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Aby Kandydat był przyjęty na studia potrzebujemy również kompletu dokumentów. Dokumenty można składać osobiście bądź przesłać pocztą tradycyjną. 

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłatę rekrutacyjną, jak również opłaty czesnego należy przesyłać na numer konta Uczelni. 

Co wpisać w tytule przelewu?+

W tytule przelewu powinien być wpisany kierunek studiów oraz imię i nazwisko Kandydata. 

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłata rekrutacyjna powinna być uiszczona w dniu złożenia dokumentów rekrutacyjnych. 

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Wtedy prosimy o jak najszybsze dokonanie opłaty rekrutacyjnej. 

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Przelew może zrobić inna osoba niż kandydat, ale powinna wpisać w tytule przelewu imię i nazwisko Kandydata oraz kierunek studiów. 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

Wszystko zależy od kierunku studiów. 

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

Nie, zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych. 

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Złożyć dokumenty Kandydat powinien na 1 kierunek studiów. W razie potrzeby dopuszczamy zmianę kierunku studiów. 

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

W przypadku przeniesienia z innej Uczelni, w pierwszej kolejności powinniśmy otrzymać podanie o przyjęcie na wyższy semestr oraz  Kartę przebiegu studiów. 

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Zdjęcie powinno być w formacje jpg lub pdf, choć nie ma wymogu umieszczania go w formularzu rekrutacyjnych. 
Natomiast 2 zdjęcia w formacje 3,5x4,5 cm powinny być dostarczone wraz z dokumentami do Działu rekrutacji. 

Wasze pytania:

Nikt jeszcze nie zadał pytania tej uczelni.

  • Wszechnica Polska kierunki studiów

  • O uczelni

  • Studia podyplomowe

  • Rekrutacja 2024/2025

  • Grupa kierunku

  • Grupa kierunku - podyplomowe

  • Poziom studiów

  • Forma studiów

  • Archiwum

Wszechnica Polska kierunki studiów

Archiwum

Opinie (2)

Kaśka Ocena odpowiedz

Jest OK.

Monia Ocena odpowiedz

Miła, sympatyczna kadra, dobra lokalizacja, ogólnie na plus :)