al. Marcinkowskiego 29               

60-967 Poznań 

tel. 61 855 25 21

http://uap.edu.pl/?page_id=231

al. Marcinkowskiego 29               

60-967 Poznań 

tel. 61 855 25 21

http://uap.edu.pl/?page_id=231

 • GRAFIKA ARTYSTYCZNA Stopień: II Jednolite REKRUTACJA

  Kierunek Grafika Artystyczna na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej UAP realizuje pełne spektrum postaw artystycznych i języków wypowiedzi. Aktywność kierunku Grafika Artystyczna realizowana jest na kliku płaszczyznach. Podstawowa forma to proces edukacyjny, którego nieodłączną cechą są prezentacje i wystawy efektów kreacji artystycznej, a także poznawanie tajników szerokiej gamy technik grafiki artystycznej oraz zagadnień z zakresu poligrafii. Istotnym elementem procesu edukacyjnego są wymiany doświadczeń pomiędzy krajowymi i zagranicznymi ośrodkami edukacji artystycznej. Niebagatelnym przedsięwzięciem Katedry Grafiki, Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej UAP stało się organizowane od kilkunastu lat Biennale Grafiki Studenckiej. Plon tego ogólnopolskiego konkursu prezentowany jest w wielu ośrodkach w kraju i za granicą.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia Jednolite Magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Grafika artystyczna brany jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz sprawdzianu kwalifikacyjnego.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Grafika artystyczna jest sprawdzian kwalifikacyjny oraz prezentacja prac kandydata.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • GRAFIKA PROJEKTOWA Stopień: II Jednolite REKRUTACJA

  Kierunek Grafika Projektowa na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej UAP obejmuje szerokie spektrum pracowni projektowania graficznego. Interdyscyplinarny charakter kształcenia nakreśla ścieżkę rozwoju studenta w odpowiedzi na potrzeby współczesnego świata, jednocześnie inicjując oraz inspirując nowatorskie rozwiązania. Efektem tych działań są liczne sukcesy i realizacje na arenie krajowej i międzynarodowej (przeglądy projektowania graficznego, konkursy, wystawy).

  Konfrontacja i współpraca z innymi studentami, również zagranicznymi, tworzy płaszczyznę dla wymiany doświadczeń. Absolwenci posiadają umiejętności i kompetencje do profesjonalnej pracy zarówno indywidualnej, jak i zespołowej w sektorze kreatywnym.

  Istotnym elementem procesu edukacyjnego jest przekazywanie i podkreślanie znaczenia wiedzy oraz wartości merytorycznych stanowiące podstawę realizowanych projektów.

  Poszczególne pracownie projektowe niejednokrotnie współpracują z interesariuszami zewnętrznymi, realizując tematy zamawiane, odpowiadające na potrzeby społeczne, projekty konkursowe, czy też ćwiczenia o charakterze interdyscyplinarnym. Założenia programowe przewidują przede wszystkim opanowanie standardów niezbędnych do profesjonalnego projektowania, a także poszukiwanie oryginalnych i nowatorskich rozwiązań w drodze indywidualnego procesu twórczego.          

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia Jednolite Magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Grafika projektowa brany jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz sprawdzianu kwalifikacyjnego.

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)