al. Marcinkowskiego 29               

60-967 Poznań 

tel. 61 855 25 21

http://uap.edu.pl/?page_id=231

al. Marcinkowskiego 29               

60-967 Poznań 

tel. 61 855 25 21

http://uap.edu.pl/?page_id=231

 • GRAFIKA ARTYSTYCZNA Stopień: II Jednolite REKRUTACJA

  Kierunek Grafika Artystyczna na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej UAP realizuje pełne spektrum postaw artystycznych i języków wypowiedzi. Aktywność kierunku Grafika Artystyczna realizowana jest na kliku płaszczyznach. Podstawowa forma to proces edukacyjny, którego nieodłączną cechą są prezentacje i wystawy efektów kreacji artystycznej, a także poznawanie tajników szerokiej gamy technik grafiki artystycznej oraz zagadnień z zakresu poligrafii. 

  Istotnym elementem procesu edukacyjnego są wymiany doświadczeń pomiędzy krajowymi i zagranicznymi ośrodkami edukacji artystycznej. Niebagatelnym przedsięwzięciem Katedry Grafiki, Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej UAP stało się organizowane od kilkunastu lat Biennale Grafiki Studenckiej. Plon tego ogólnopolskiego konkursu prezentowany jest w wielu ośrodkach w kraju i za granicą.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia Jednolite Magisterskie

   

  Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • GRAFIKA PROJEKTOWA Stopień: II Jednolite REKRUTACJA

  Kierunek Grafika Projektowa na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej UAP obejmuje szerokie spektrum pracowni projektowania graficznego. Interdyscyplinarny charakter kształcenia nakreśla ścieżkę rozwoju studenta w odpowiedzi na potrzeby współczesnego świata, jednocześnie inicjując oraz inspirując nowatorskie rozwiązania. Efektem tych działań są liczne sukcesy i realizacje na arenie krajowej i międzynarodowej (przeglądy projektowania graficznego, konkursy, wystawy).

  Konfrontacja i współpraca z innymi studentami, również zagranicznymi, tworzy płaszczyznę dla wymiany doświadczeń. Absolwenci posiadają umiejętności i kompetencje do profesjonalnej pracy zarówno indywidualnej, jak i zespołowej w sektorze kreatywnym.

  Istotnym elementem procesu edukacyjnego jest przekazywanie i podkreślanie znaczenia wiedzy oraz wartości merytorycznych stanowiące podstawę realizowanych projektów.

  Poszczególne pracownie projektowe niejednokrotnie współpracują z interesariuszami zewnętrznymi, realizując tematy zamawiane, odpowiadające na potrzeby społeczne, projekty konkursowe, czy też ćwiczenia o charakterze interdyscyplinarnym. Założenia programowe przewidują przede wszystkim opanowanie standardów niezbędnych do profesjonalnego projektowania, a także poszukiwanie oryginalnych i nowatorskich rozwiązań w drodze indywidualnego procesu twórczego.            

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia Jednolite Magisterskie

   

  Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)