al. Marcinkowskiego 29               

60-967 Poznań 

tel. 61 855 25 21

http://uap.edu.pl/?page_id=231

al. Marcinkowskiego 29               

60-967 Poznań 

tel. 61 855 25 21

http://uap.edu.pl/?page_id=231

 • GRAFIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Proces edukacyjny na kierunku grafika wspiera szerokie spektrum postaw artystycznych i działań projektowych. Aktywność dydaktyczna w ramach specjalności grafika warsztatowa odbywa się na kliku płaszczyznach. Podstawowa forma to proces edukacyjny, którego nieodłączną cechą są prezentacje i wystawy efektów kreacji artystycznej, a także poznawanie tajników szerokiej gamy technik grafiki artystycznej oraz zagadnień z zakresu poligrafii. W zakresie projektowania graficznego istotnym elementem procesu edukacyjnego są wartości merytoryczne stanowiące podstawę realizowanych projektów. Poszczególne pracownie projektowe współpracują niejednokrotnie z firmami zewnętrznymi, realizując tematy zamawiane, projekty konkursowe czy też ćwiczenia o charakterze interdyscyplinarnym. Założenia programowe przewidują przede wszystkim opanowanie standardów niezbędnych do profesjonalnego projektowania, a także poszukiwanie indywidualnych rozwiązań w drodze procesu twórczego.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Grafika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Drugi przedmiot wybrany przez kandydata

  Przeprowadzony zostaje również egzamin sprawdzający.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Grafika jest sprawdzian kwalifikacyjny oraz prezentacja prac kandydata.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: