• ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Kierunek Zarządzanie w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie realizowany jest na Wydziale Zarządzania i Logistyki. Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z obszaru nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, która dotyczy istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Studenci nabywają umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi oraz informacjami.

  Studia na kierunku Zarządzanie w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie dzielą się na następujące specjalności: Busineess Management Marketing, Transport- spedycja- logistyka, Psychologia w biznesie, Negocjacje i sprzedaż, HR manager i coaching biznesowy, Administracja rządowa i samorządowa (na pierwszym stopniu), Business Marketing Management, Transport- spedycja- logistyka, Psychologia w biznesie, Negocjacje i sprzedaż, HR manager i coaching biznesowy, Administracja rządowa i samorządowa, Zarządzanie procesem inwestycyjno- budowlanym (na drugim stopniu). Realizowane specjalności mają na celu rozwijanie konkretnych umiejętności, wśród których wymienić można: opracowywanie działań komunikacyjno- wizerunkowych, zarządzanie łańcuchem dostaw, stosowanie narzędzi negocjacyjnych, czy wdrażanie polityki kadrowej. Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: encyklopedia prawa, podstawy finansów, makroekonomia, technologie informacyjne, nauka o organizacji, statystyka, analiza rynku, badania marketingowe, finanse przedsiębiorstwa, zarządzanie jakością, zarządzanie zasobami ludzkimi. A co po studiach? Absolwenci Zarządzania w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie znajdą zatrudnienie w roli rzeczników prasowych, specjalistów ds. komunikacji, specjalistów ds. wizerunku, specjalistów branży TSL, menedżerów, psychologów, trenerów biznesu, konsultantów, negocjatorów kontraktów handlowych, doradców zawodowych.

  Studia I stopnia                                                                                                                                                              Specjalności:

  Studia II stopnia                                                                                                                                                            Specjalności:

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Business marketing management
  • Transport-spedycja-logistyka (tsl)
  • Psychologia w biznesie
  • Negocjacje i sprzedaż
  • Hr manager i coaching biznesowy
  • Administracja rządowa i samorządowa
  • Zarządzanie big data

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Business marketing management
  • Transport-spedycja-logistyka (tsl)
  • Psychologia w biznesie
  • Negocjacje i sprzedaż
  • Hr manager i coaching biznesowy
  • Administracja rządowa i samorządowa
  • Zarządzanie procesem inwestycyjno-budowlanym

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Business marketing management
  • Transport-spedycja-logistyka (tsl)
  • Psychologia w biznesie
  • Negocjacje i sprzedaż
  • Hr manager i coaching biznesowy
  • Administracja rządowa i samorządowa
  • Zarządzanie big data

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Business marketing management
  • Transport-spedycja-logistyka (tsl)
  • Psychologia w biznesie
  • Negocjacje i sprzedaż
  • Hr manager i coaching biznesowy
  • Administracja rządowa i samorządowa
  • Zarządzanie procesem inwestycyjno-budowlanym

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Opinie (1)

łukasz Ocena odpowiedz

Uczelnia Techniczno- Handlowa w Warszawie to nowoczesne miejsce, w którym zdobywa się nowoczesną wiedzę, czyli taką, na której opiera się współczesny biznes i myślenie o nim. To uczelnia dla tych, którzy chcą osiągnąć sukces


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: