• ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek Zarządzanie w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie realizowany jest na Wydziale Zarządzania i Logistyki. Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z obszaru nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, która dotyczy istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Studenci nabywają umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi oraz informacjami.

  Studia na kierunku Zarządzanie w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie dzielą się na następujące specjalności: Busineess Management Marketing, Transport- spedycja- logistyka, Psychologia w biznesie, Negocjacje i sprzedaż, HR manager i coaching biznesowy, Administracja rządowa i samorządowa (na pierwszym stopniu), Business Marketing Management, Transport- spedycja- logistyka, Psychologia w biznesie, Negocjacje i sprzedaż, HR manager i coaching biznesowy, Administracja rządowa i samorządowa, Zarządzanie procesem inwestycyjno- budowlanym (na drugim stopniu). Realizowane specjalności mają na celu rozwijanie konkretnych umiejętności, wśród których wymienić można: opracowywanie działań komunikacyjno- wizerunkowych, zarządzanie łańcuchem dostaw, stosowanie narzędzi negocjacyjnych, czy wdrażanie polityki kadrowej. Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: encyklopedia prawa, podstawy finansów, makroekonomia, technologie informacyjne, nauka o organizacji, statystyka, analiza rynku, badania marketingowe, finanse przedsiębiorstwa, zarządzanie jakością, zarządzanie zasobami ludzkimi. A co po studiach? Absolwenci Zarządzania w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie znajdą zatrudnienie w roli rzeczników prasowych, specjalistów ds. komunikacji, specjalistów ds. wizerunku, specjalistów branży TSL, menedżerów, psychologów, trenerów biznesu, konsultantów, negocjatorów kontraktów handlowych, doradców zawodowych.

  Studia I stopnia                                                                                                                                                              Specjalności:

  Studia II stopnia                                                                                                                                                            Specjalności:

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Business marketing management
  • Transport-spedycja-logistyka (tsl)
  • Psychologia w biznesie
  • Negocjacje i sprzedaż
  • Hr manager i coaching biznesowy
  • Administracja rządowa i samorządowa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Business marketing management
  • Transport-spedycja-logistyka (tsl)
  • Psychologia w biznesie
  • Negocjacje i sprzedaż
  • Hr manager i coaching biznesowy
  • Administracja rządowa i samorządowa
  • Zarządzanie procesem inwestycyjno-budowlanym

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Business marketing management
  • Transport-spedycja-logistyka (tsl)
  • Psychologia w biznesie
  • Negocjacje i sprzedaż
  • Hr manager i coaching biznesowy
  • Administracja rządowa i samorządowa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Business marketing management
  • Transport-spedycja-logistyka (tsl)
  • Psychologia w biznesie
  • Negocjacje i sprzedaż
  • Hr manager i coaching biznesowy
  • Administracja rządowa i samorządowa
  • Zarządzanie procesem inwestycyjno-budowlanym

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

łukasz Ocena

Uczelnia Techniczno- Handlowa w Warszawie to nowoczesne miejsce, w którym zdobywa się nowoczesną wiedzę, czyli taką, na której opiera się współczesny biznes i myślenie o nim. To uczelnia dla tych, którzy chcą osiągnąć sukces


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: