• FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek Finanse i rachunkowość w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie realizowany jest na Wydziale Zarządzania i Logistyki. Głównym założeniem nauki jest pozyskanie wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków, oraz nabycie umiejętności analizy zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno- finansowych jednostek gospodarczych. Studenci uczą się rozumieć przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej.

  Studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie posiadają następujące specjalności: Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie, Rachunkowość finansowa i zarządcza, Doradztwo finansowe, podatkowe i ubezpieczeniowe, Skarbowość i audyt. Realizowane na kierunku specjalności to dla studentów szczegółowa wiedza i nabywanie konkretnych umiejętności, takich jak: przeprowadzanie analiz i ocen sytuacji finansowej, sporządzania sprawozdań finansowych, inwestowania na rynkach kapitałowych, określania ryzyka finansowego. W programie nauczania na kierunku Finanse i rachunkowość obowiązują następujące przedmioty: finanse publiczne, matematyka finansowa, statystyka, bankowość, ekonometria, finanse przedsiębiorstwa, polityka gospodarcza, prawo finansowe, system podatkowy państwa, analiza finansowa, rynki finansowe, ryzyko bankowe, ubezpieczenia. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Finansów i rachunkowości w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie będą mogli wykorzystać w biurze rachunkowym, firmach doradztwa biznesowego, firmach doradztwa podatkowego, działach finansowych i księgowych, bankach.

  Studia I stopnia                                                                                                                                                              Specjalności:

  Studia II stopnia                                                                                                                                                            Specjalności:

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie
  • Rachunkowość finansowa i zarządcza
  • Doradztwo finansowe, podatkowe i ubezpieczeniowe
  • Skarbowość i audyt

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie
  • Rachunkowość finansowa i zarządcza
  • Doradztwo finansowe, podatkowe i ubezpieczeniowe
  • Skarbowość i audyt

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie
  • Rachunkowość finansowa i zarządcza
  • Doradztwo finansowe, podatkowe i ubezpieczeniowe
  • Skarbowość i audyt

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie
  • Rachunkowość finansowa i zarządcza
  • Doradztwo finansowe, podatkowe i ubezpieczeniowe
  • Skarbowość i audyt

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

wojtek Ocena

Studia w Uczelni Techniczno- Handlowej to pierwszy krok do kariery zawodowej i ciekawej pracy w interesującym świecie finansów i bankowości


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: