Ul. Jagiellońska 82F

03-301 Warszawa

tel. 22 262 88 88, 22 262 88 89

e-mail: rektorat@uth.edu.pl

Ul. Jagiellońska 82F

03-301 Warszawa

tel. 22 262 88 88, 22 262 88 89

e-mail: rektorat@uth.edu.pl

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie realizowany jest na Wydziale Zarządzania i Logistyki. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, które tworzą podbudowę dla zrozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego. Studenci uczą się analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej, a także poznają zasady funkcjonowania państwa.

  Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie posiadają następujące specjalności: Kryminologia i kryminalistyka, Wywiad i kontrwywiad, Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, Obsługa celna i logistyka międzynarodowa, Bezpieczeństwo Smart City i państwa (na pierwszym stopniu), Kryminologia i kryminalistyka, Wywiad i kontrwywiad, Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, Obsługa celna i logistyka międzynarodowa, Bezpieczeństwo Smart City i państwa (na drugim stopniu). Realizowane w ramach kierunku Bezpieczeństwo narodowe specjalności mają na celu przekazać szczegółową wiedzę oraz rozwinąć konkretne umiejętności, wśród których wymienić można: ocenę zjawisk społecznych związanych z zagrożeniami, identyfikowania zagrożeń militarnych i niemilitarnych, postępowania w zakresie zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych, stosowania przepisów celnych w międzynarodowym obrocie towarowym. Jakie przedmioty realizowane są w toku nauki? W programie nauczania znajdziemy takie zagadnienia jak: bezpieczeństwo publiczne, podstawy prawa, psychologia, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów, podstawy nauki o przestępstwie, prawo karne i prawo wykroczeń, badania medyczne w kryminalistyce, bezpieczeństwo europejskie i globalne, historyczne uwarunkowania bezpieczeństwa wewnętrznego. A co po studiach? Absolwenci Bezpieczeństwa wewnętrznego w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie znajdą zatrudnienie w policji, służbach specjalnych, organach ds. bezpieczeństwa publicznego, służbach celnych, firmach ochroniarskich, centrach zarządzania kryzysowego, ośrodkach analitycznych, administracji państwowej i samorządowej.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Kryminologia i kryminalistyka
  • Zarządzanie bezpieczeństwem państwa
  • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
  • Obsługa celna i logistyka międzynarodowa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Kryminologia i kryminalistyka
  • Zarządzanie bezpieczeństwem państwa
  • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
  • Obsługa celna i logistyka międzynarodowa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Kryminologia i kryminalistyka
  • Zarządzanie bezpieczeństwem państwa
  • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
  • Obsługa celna i logistyka międzynarodowa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Kryminologia i kryminalistyka
  • Zarządzanie bezpieczeństwem państwa
  • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
  • Obsługa celna i logistyka międzynarodowa

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (3)

Ola Ocena odpowiedz

Jakie rozszerzenia na maturze są potrzebne na kierunek Kryminalistyka i kryminologia ?

Ala Ocena odpowiedz

Jestem na UTH na bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni i póki co chwalę sobie te studia. Wszystkie przedmioty są prowadzone w ciekawy sposób, a ja z każdym dniem przekonuje się, że wybrałam bardzo przyszłościowy kierunek

piotr Ocena odpowiedz

Studia w Uczelni Techniczno- Handlowej dają specjalistyczną, fachową wiedzę, a co za tym idzie, dają także pewność siebie. Nie martwię się o pracę i realizację swoich planów zawodowych