Ul. Jagiellońska 82F

03-301 Warszawa

tel. 22 262 88 88, 22 262 88 89

e-mail: rektorat@uth.edu.pl

Ul. Jagiellońska 82F

03-301 Warszawa

tel. 22 262 88 88, 22 262 88 89

e-mail: rektorat@uth.edu.pl

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie realizowany jest na Wydziale Zarządzania i Logistyki. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, które tworzą podbudowę dla zrozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego. Studenci uczą się analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej, a także poznają zasady funkcjonowania państwa.

  Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie posiadają następujące specjalności: Kryminologia i kryminalistyka, Wywiad i kontrwywiad, Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, Obsługa celna i logistyka międzynarodowa, Bezpieczeństwo Smart City i państwa (na pierwszym stopniu), Kryminologia i kryminalistyka, Wywiad i kontrwywiad, Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, Obsługa celna i logistyka międzynarodowa, Bezpieczeństwo Smart City i państwa (na drugim stopniu). Realizowane w ramach kierunku Bezpieczeństwo narodowe specjalności mają na celu przekazać szczegółową wiedzę oraz rozwinąć konkretne umiejętności, wśród których wymienić można: ocenę zjawisk społecznych związanych z zagrożeniami, identyfikowania zagrożeń militarnych i niemilitarnych, postępowania w zakresie zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych, stosowania przepisów celnych w międzynarodowym obrocie towarowym. Jakie przedmioty realizowane są w toku nauki? W programie nauczania znajdziemy takie zagadnienia jak: bezpieczeństwo publiczne, podstawy prawa, psychologia, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów, podstawy nauki o przestępstwie, prawo karne i prawo wykroczeń, badania medyczne w kryminalistyce, bezpieczeństwo europejskie i globalne, historyczne uwarunkowania bezpieczeństwa wewnętrznego. A co po studiach? Absolwenci Bezpieczeństwa wewnętrznego w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie znajdą zatrudnienie w policji, służbach specjalnych, organach ds. bezpieczeństwa publicznego, służbach celnych, firmach ochroniarskich, centrach zarządzania kryzysowego, ośrodkach analitycznych, administracji państwowej i samorządowej.

  Studia I stopnia                                                                                                                                                          Specjalności:

  Studia II stopnia                                                                                                                                                            Specjalności:

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Kryminologia i kryminalistyka
  • Wywiad i kontrwywiad
  • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
  • Obsługa celna i logistyka międzynarodowa
  • Bezpieczeństwo smart city i państwa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Kryminologia i kryminalistyka
  • Wywiad i kontrwywiad
  • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
  • Obsługa celna i logistyka międzynarodowa
  • Bezpieczeństwo smart city i państwa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Kryminologia i kryminalistyka
  • Wywiad i kontrwywiad
  • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
  • Obsługa celna i logistyka międzynarodowa
  • Bezpieczeństwo smart city i państwa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Kryminologia i kryminalistyka
  • Wywiad i kontrwywiad
  • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
  • Obsługa celna i logistyka międzynarodowa
  • Bezpieczeństwo smart city i państwa

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

piotr Ocena

Studia w Uczelni Techniczno- Handlowej dają specjalistyczną, fachową wiedzę, a co za tym idzie, dają także pewność siebie. Nie martwię się o pracę i realizację swoich planów zawodowych


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: