• BUDOWNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Kierunek Budownictwo w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie realizowany jest na Wydziale Inżynieryjnym. Założeniem kształcenia jest zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego, projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych, technologii i organizacji budownictwa. Ponadto, studenci uczą się wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej. Budownictwo w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie to przygotowanie do kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych, współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, organizowania produkcji elementów budowlanych.

  Studia na kierunku Budownictwo w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie posiadają dwie specjalności: Budownictwo ogólne, Budowa i eksploatacja dróg. Realizowane specjalności dostarczają wiedzy, dzięki której studenci kierunku zostają przygotowani do wykonywania czynności związanych z projektowaniem, wykonawstwem i remontami, wprowadzania nowoczesnych metod projektowania, czy też eksploatacji drogowych obiektów budowlanych i zarządzania drogami. Jakie przedmioty realizowane są w toku nauki? Na przykład: chemia budowlana, fizyka, oprogramowanie inżynierskie AutoCAD, geodezja, geologia, geometria wykreślna i rysunek techniczny, materiały budowlane, mechanika teoretyczna, hydraulika i hydrologia, technologia betonów i zapraw, wytrzymałość materiałów, fizyka budowli, fundamentowanie. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Budownictwa w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie będą mogli wykorzystać w biurach projektów, przedsiębiorstwach budowlanych, przedsiębiorstwach remontowych, administracji państwowej i samorządowej.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Budownictwo ogólne
  • Budownictwo kolejowe
  • Budownictwo drogowe

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Budownictwo ogólne
  • Budownictwo kolejowe
  • Budownictwo drogowe

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

jan Ocena odpowiedz

Budownictwo to taka dziedzina, która zawsze będzie się rozwijać i odkrywać przed nami nowe możliwości. Dlatego trzeba być specjalistą, prawdziwym fachowcem. Jak to osiągnąć? Studiować w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie