Budownictwo studia - kierunek studiów

Dla kogo ten kierunek

Kierunek budownictwo to obecnie jeden z najbardziej popularnych kierunków politechnicznych, wybieranych przez maturzystów. Studia być może nie należą do najłatwiejszych, ale rekompensata w postaci atrakcyjnego zatrudnienia potrafi wynagrodzić największe trudy nauki. I potwierdzają to statystyki, według których abiturienci tego kierunku nie mają większych problemów ze znalezieniem pracy w zawodzie. Budownictwo to dziedzina związana ze wznoszeniem obiektów budowlanych. Każda rozwijająca się gospodarka musi uwzględniać plany rozwoju miast i przestrzeni urbanistycznej, a to jest podstawowy obszar działalności osób, które kończą studia na tym kierunku.

 

Program studiów

Możliwości, jakie daje ukończenie studiów na kierunku budownictwo, jest wyjątkowo dużo. Jednak najpierw trzeba zmierzyć się z rozbudowanym programem studiów, dzięki któremu te perspektywy w przyszłości się pojawią. Studenci podczas całego toku kształcenia stykać się będą z przedmiotami ścisłymi takimi jak matematyka, fizyka, geometria wykreślania, chemia budowlana, mechanika ogólna, budownictwo ogólne.

Każdy, kto będzie się kształcić na tym kierunku, musi mieć świadomość jak bardzo rozległą dziedziną jest budownictwo i jak szeroką wiedzę należy posiadać, by móc odnosić sukcesy w tym zawodzie. Podstawowym celem uczelni jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów, stąd program studiów obejmuje przedmioty związane przykładowo z hydrauliką, hydrologią, instalacjami budowlanymi i elektrycznymi, czy geodezją. Oprócz wykładów i ćwiczeń dla studentów są organizowane zajęcia laboratoryjne i praktyki w ściśle określonych godzinach. To daje możliwość poznania różnych ścieżek rozwoju przyszłej kariery zawodowej.

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów na kierunku budownictwo stanowią wyjątkowo atrakcyjną grupę zawodową, ponieważ oprócz szeregu umiejętności praktycznych posiadają rozbudowaną wiedzę teoretyczną, która czyni ich wysokiej klasy specjalistami. Osoby kończące ten kierunek mogą z powodzeniem rozpocząć pracę zarówno w biurach projektowych, jak i w praktycznym wykonawstwie budowlanym.

Absolwenci budownictwa mogą ubiegać się o zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych międzynarodowych firm projektowych i wykonawczych. Każdy abiturient tego kierunku posiada cały aparat kwalifikacji, by koordynować pracę różnego typu przedsięwzięć inwestycyjnych. Właściwie rodzaj i typ wykonywanej pracy przez absolwenta tego kierunku zależy włącznie od jego własnych preferencji i oczekiwań.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek budownictwo?

Budownictwo to jeden z tych prestiżowych kierunków, który miejsca zapewnia jedynie najlepszym kandydatom. Proces rekrutacyjny nie jest wcale skomplikowany, liczy się przede wszystkim świetny wynik uzyskany z egzaminu maturalnego. Przyszli studenci mają trzy przedmioty obligatoryjne, które niezbędne są do przystąpienia do rekrutacji.

Należą do nich: w pierwszej kolejności królowa nauk – matematyka oraz język obcy nowożytni. W trzeciej grupie znajdują się przedmioty do wyboru, w przypadku budownictwa to chemia lub fizyka. Oczywiście, by zwiększyć swoje szanse na dostanie się na studia, przedmioty te należy zdawać na poziomie rozszerzonym.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BUDOWNICTWO

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

POKAŻ WSZYSTKIE

Zobacz inne kierunki Architektura i Budownictwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Jaka wiedza po studiach na kierunku budownictwo?

Absolwenci budownictwa, opuszczający mury uczelni, dysponują szeroką wiedzę z zakresu dziedziny, którą zgłębiali przez wszystkie lata nauki. Abiturient tego kierunku posiada kwalifikacje z zakresu wytrzymałości materiałów, budownictwa ogólnego, mechaniki budowli, materiałoznawstwa oraz technologii betonu. Osoby te po zakończeniu edukacji dysponują solidnymi podstawami z zakresu nauk ścisłych, które stanowią fundament poszerzania swoich kwalifikacji zawodowych. Od nich się wszystko zaczyna, a więc: matematyka, fizyka, chemia budowlana – to wiedza, która stanowi podstawowe oparcie dla studentów tego kierunku.
Wiedza, którą zdobędą studenci podczas studiów ma charakter w dużej mierze interdyscyplinarny, ponieważ by z sukcesami realizować się w tym zawodzie, potrzebna jest znajomość wymogów budowniczych obowiązujących nie tylko w kraju, ale i na arenie międzynarodowej, tak by zapewnić przyszłym absolwentom tego kierunku możliwość pracy także poza granicami kraju.

Jak wyglądają studia na kierunku budownictwo?

Studia na kierunku budownictwo możesz rozpocząć, wybierając stacjonarny lub zaoczny tryb kształcenia. Większość polskich uczelni ma w swojej ofercie studia zaoczne, tak by studenci, którzy chcą podjąć równolegle pracę, również mogli kontynuować edukację i dbać o rozwój swoich umiejętności. Warto jednak wziąć pod uwagę, że większość zagadnień na studiach zaocznych trzeba opracowywać we własnym zakresie, ponieważ podczas weekendowych zjazdów ciężko jest podnieść wszystkie programowe kwestie, które są niezbędne do zrealizowania.

Program studiów na kierunku budownictwo jest wyjątkowo rozbudowany. Studenci w tracie całego cyklu nauki będą doskonalić swoje umiejętności z zakresu nauk ścisłych. Właściwie nauka na każdym semestrze odbywa się w oparciu o królową nauk – matematykę. To jej doskonała znajomość sprawi, że przyszli budowniczy będą prawdziwymi profesjonalistami. Oprócz matematyki przedmioty, które są niezbędne do zrozumienia mechanizmów występujących w tej dziedzinie, to: fizyka, chemia, mechanika, czy geodezja. Oczywiście każda z tych dziedzin będzie odpowiednio oprofilowana, tak by pozyskaną wiedzę ogólną wykorzystywać w działaniach praktycznych związanych z zawodem.

Studenci na wszystkich etapach nauki w sposób szczegółowy poznawać będą różnego typu materiały wykorzystywane w budownictwie, poznają zagadnienia związane z ekonomiką i metrologią budowli, nauczą się jak wygląda technologia robót budowlanych. Studia na tym kierunku wiążą się z czasem bardzo wymagającej nauki, która w przyszłości przekuje się w niezmierzone możliwości satysfakcjonującego zatrudnienia.

Zakres umiejętności osoby, która kończy budownictwo, jest wyjątkowo rozległy. Osoby te potrafią wykonywać obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji, dobierają odpowiedni typ materiałów budowlanych dla realizowanych inwestycji, zarządzają i koordynują wykonanie danych projektów. Kwalifikacje praktyczne absolwentów obejmują przede wszystkim wykonawstwo obiektów różnego typu: mieszkaniowych, przemysłowych, czy komunikacyjnych. Abiturienci budownictwa muszą posiadać także podstawowe umiejętności związane z projektowaniem elementów budowlanych.

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BUDOWNICTWO STUDIA STACJONARNE

BUDOWNICTWO STUDIA ZAOCZNE

Ile trwają studia na kierunku budownictwo?

Ile trwają studia na kierunku budownictwo?

Studia na kierunku budownictwo podzielone są na dwa komplementarne cykle edukacyjne. Co to oznacza w praktyce? Budownictwo należy do większości dwustopniowych kierunków. Edukacja podczas pierwszego stopnia zapewni ci podstawową i niezbędną wiedzę. Zanim przystąpisz do obrony egzaminu inżynierskiego, będziesz kształcić się przez cztery lata. Etapem finalizującym tę część nauki jest uzyskanie tytułu inżyniera.

Studia drugiego stopnia, czyli studia magisterskie trwają krócej, bo raptem dwa lata. Podczas edukacji rozszerzysz i przede wszystkim uzupełnisz wiedzę, którą zdobyłeś na studiach inżynierskich. Zdecydowanie się na kontynuowanie edukacji na tym kierunku uczyni cię pełnowymiarowym specjalistą z zakresu budownictwa, który posiada cały zakres uprawnień. Na koniec tego etapu nauki przystąpisz do obrony pracy magisterskiej. Stanowi ona swojego rodzaju podsumowanie wszystkich sześciu lat edukacji.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek budownictwo?

Studia na kierunku budownictwo mają charakter wyjątkowo ścisły. Także jeżeli myślisz poważnie o aplikacji, powinieneś zadać sobie podstawowe i być może najważniejsze pytanie – czy przedmioty ścisłe nie stanowią dla ciebie realnego problemu? Czy nigdy nie miałeś problemu z analizą zagadnień z zakresu fizyki i chemii, a najtrudniejsze zadania matematyczne stanowią dla ciebie co najwyżej intelektualne wyzwanie? Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to masz podstawy, by zdecydować się na wzięcie udziału w procesie rekrutacji na ten kierunek.

Kolejnym istotnym elementem jest zorientowanie się w wymogach rekrutacyjnych. Jakie przedmioty musisz zdać z powodzeniem podczas egzaminu maturalnego? W przypadku studiów na kierunku budownictwo wymogi są oczywiste, ponieważ będą to: matematyka, język obcy nowożytni oraz do wyboru: fizyka lub chemia. Oczywiście zdawanie dwóch przedmiotów z ostatniej grupy znacznie zwiększa twoją szansę na dostanie się na studia. Ważne jest także, by na egzaminie maturalnym zdawać je na poziomie rozszerzonym, bo tylko dzięki temu jesteś w stanie udowodnić, że twoja kandydatura ma sens.

Jeżeli jesteś wybitnie uzdolniony z zakresu przedmiotów ścisłych, to powinieneś poważnie zastanowić się nad wzięciem udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Bycie jej laureatem lub finalistą sprawia, że znalezienie się na liście osób przyjętych jest czystą formalnością. W przypadku budownictwa będą to olimpiady takie jak:

  • Olimpiada Matematyczna, Fizyczna lub Chemiczna
  • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Jeżeli rekrutacja przebiegnie pomyślnie od razu należy zapoznać się z informacjami na temat dostarczania dokumentów przez przyszłych studentów. Zaniedbanie tego etapu, choć wydaje się dość błahe, może sprawić, że zostaniesz skreślony z listy studentów.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku budownictwo?

Jaka praca po studiach na kierunku budownictwo?

Absolwent kierunku budownictwo może liczyć na atrakcyjne zatrudnienie w sektorze, który najbardziej go interesuje. Przemysł budowniczy od wielu lat przeżywa niekończący się rozkwit, bowiem nieustający rozwój cywilizacyjny i urbanizacyjny sprawia, że zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów z zakresu budownictwa wciąż rośnie.
W jakich miejscach pracy absolwenci budownictwa odnajdą się najlepiej? Będą to oczywiście wszelkiego rodzaju biura projektowe, firmy budowlane (działające na arenie lokalnej i międzynarodowej), laboratoria przemysłowe, biura analiz i badań, biura nadzoru budowlanego, czy jednostki administracyjne związane z architekturą. Szeroki zakres umiejętność abiturientów budownictwa czynią ich specjalistami, którzy mogą liczyć na stabilne i pewne zatrudnienie. Lata intensywnej nauki zostaną zrekompensowane rozwijającą pracą.

Jakie opinie mają studia na kierunku budownictwo?

Budownictwo to studia dla osób, które nie boją się wyzwań – niezależnie od płci.

Laura, studentka tego kierunku, mówi:

Od zawsze fascynowała mnie matematyka i jej praktyczne wykorzystanie. Te studia dają mi dużo satysfakcji, a perspektywa dobrej i fascynującej pracy stanowi największą motywację do poszerzania swoich umiejętności.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BUDOWNICTWO

Komentarze (0)