Budownictwo studia - kierunek studiów

Studia na kierunku budownictwo to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5  roku (studia II stopnia) lub 5 lat (jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek budownictwo?

Budownictwo to jeden z tych prestiżowych kierunków, który miejsca zapewnia jedynie najlepszym kandydatom. Proces rekrutacyjny nie jest wcale skomplikowany, liczy się przede wszystkim świetny wynik uzyskany z egzaminu maturalnego. Przyszli studenci mają trzy przedmioty obligatoryjne, które niezbędne są do przystąpienia do rekrutacji.

 

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w pocesie kwalifikacyjnym na kierunek budownictwo na większości uczelni: 

 • matematyka,
 • fizyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • chemia,
 • biologia,
 • informatyka.

 

Oczywiście, by zwiększyć swoje szanse na dostanie się na studia, przedmioty te należy zdawać na poziomie rozszerzonym.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BUDOWNICTWO

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku budownictwo

Specjalności na kierunku budownictwo

Specjalności na kierunku budownictwo

Specjalności na kierunku budownictwo

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020 / 2021

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2020
do 19.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2020
do 09.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 04.09.2020
do 09.09.2020
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2020
do 03.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 24.08.2020
do 17.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 05.09.2020
do 17.09.2020
Dowiedz się więcej
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.06.2020
do 18.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.06.2020
do 28.08.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 05.09.2020
do 17.09.2020
Dowiedz się więcej
Bydgoska Szkoła Wyższa Bydgoska Szkoła Wyższa Termin rekrutacji I stopnia:
od 20.03.2020
do 20.10.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 20.03.2020
do 20.10.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Termin rekrutacji I stopnia:
od 20.04.2020
do 30.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 20.04.2020
do 30.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Termin rekrutacji I stopnia:
do 30.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
do 30.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

POPULARNE MIASTA

POKAŻ WSZYSTKIE

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

POKAŻ WSZYSTKIE

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BUDOWNICTWO

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Rozwiń

Studia jednolite

Zobacz inne kierunki Architektura i Budownictwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Jaka wiedza po studiach na kierunku budownictwo?

Absolwenci budownictwa, opuszczający mury uczelni, dysponują szeroką wiedzę z zakresu dziedziny, którą zgłębiali przez wszystkie lata nauki. Abiturient tego kierunku posiada kwalifikacje z zakresu:
 • wytrzymałości materiałów,
 • budownictwa ogólnego,
 • mechaniki budowli,
 • materiałoznawstwa
 • technologii betonu.

 

Osoby te po zakończeniu edukacji dysponują solidnymi podstawami z zakresu nauk ścisłych, które stanowią fundament poszerzania swoich kwalifikacji zawodowych. Od nich się wszystko zaczyna, a więc: matematyka, fizyka, chemia budowlana – to wiedza, która stanowi podstawowe oparcie dla studentów tego kierunku.
Wiedza, którą zdobędą studenci podczas studiów ma charakter w dużej mierze interdyscyplinarny, ponieważ by z sukcesami realizować się w tym zawodzie, potrzebna jest znajomość wymogów budowniczych obowiązujących nie tylko w kraju, ale i na arenie międzynarodowej, tak by zapewnić przyszłym absolwentom tego kierunku możliwość pracy także poza granicami kraju.
 
Program studiów

Możliwości, jakie daje ukończenie studiów na kierunku budownictwo, jest wyjątkowo dużo. Jednak najpierw trzeba zmierzyć się z rozbudowanym programem studiów, dzięki któremu te perspektywy w przyszłości się pojawią. Studenci podczas całego toku kształcenia stykać się będą z przedmiotami ścisłymi takimi jak matematyka, fizyka, geometria wykreślania, chemia budowlana, mechanika ogólna, budownictwo ogólne.

Każdy, kto będzie się kształcić na tym kierunku, musi mieć świadomość jak bardzo rozległą dziedziną jest budownictwo i jak szeroką wiedzę należy posiadać, by móc odnosić sukcesy w tym zawodzie.

Podstawowym celem uczelni jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów, stąd program studiów obejmuje przedmioty związane przykładowo z hydrauliką, hydrologią, instalacjami budowlanymi i elektrycznymi, czy geodezją.

Oprócz wykładów i ćwiczeń dla studentów są organizowane zajęcia laboratoryjne i praktyki w ściśle określonych godzinach. To daje możliwość poznania różnych ścieżek rozwoju przyszłej kariery zawodowej.

Jak wyglądają studia na kierunku budownictwo?

Jak wyglądają studia na kierunku budownictwo?

Kierunek budownictwo to obecnie jeden z najbardziej popularnych kierunków politechnicznych, wybieranych przez maturzystów. Studia być może nie należą do najłatwiejszych, ale rekompensata w postaci atrakcyjnego zatrudnienia potrafi wynagrodzić największe trudy nauki.

I potwierdzają to statystyki, według których abiturienci tego kierunku nie mają większych problemów ze znalezieniem pracy w zawodzie.

Budownictwo to dziedzina związana ze wznoszeniem obiektów budowlanych. Każda rozwijająca się gospodarka musi uwzględniać plany rozwoju miast i przestrzeni urbanistycznej, a to jest podstawowy obszar działalności osób, które kończą studia na tym kierunku.

 

1. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku budownictwo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia(inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku budownictwo możesz rozpocząć, wybierając stacjonarny lub zaoczny tryb kształcenia. Większość polskich uczelni ma w swojej ofercie studia zaoczne, tak by studenci, którzy chcą podjąć równolegle pracę, również mogli kontynuować edukację i dbać o rozwój swoich umiejętności.

Warto jednak wziąć pod uwagę, że większość zagadnień na studiach zaocznych trzeba opracowywać we własnym zakresie, ponieważ podczas weekendowych zjazdów ciężko jest podnieść wszystkie programowe kwestie, które są niezbędne do zrealizowania.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program studiów na kierunku budownictwo jest wyjątkowo rozbudowany. Studenci w tracie całego cyklu nauki będą doskonalić swoje umiejętności z zakresu nauk ścisłych.

Właściwie nauka na każdym semestrze odbywa się w oparciu o królową nauk – matematykę. To jej doskonała znajomość sprawi, że przyszli budowniczy będą prawdziwymi profesjonalistami.

 

W programie studiów na kierunku budownictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy budownictwa,
 • grafika inżynierska,
 • mechanika ogólna,
 • materiały budowlane,
 • wytrzymałość materiałów,
 • fizyka,
 • chemia,
 • mechanika,
 • geodezja.

 

Oczywiście każda z tych dziedzin będzie odpowiednio oprofilowana, tak by pozyskaną wiedzę ogólną wykorzystywać w działaniach praktycznych związanych z zawodem.

Studenci na wszystkich etapach nauki w sposób szczegółowy poznawać będą różnego typu materiały wykorzystywane w budownictwie, poznają zagadnienia związane z ekonomiką i metrologią budowli, nauczą się jak wygląda technologia robót budowlanych.

Studia na tym kierunku wiążą się z czasem bardzo wymagającej nauki, która w przyszłości przekuje się w niezmierzone możliwości satysfakcjonującego zatrudnienia.

 

3. Nabywane umiejętności

Zakres umiejętności osoby, która kończy budownictwo, jest wyjątkowo rozległy. Osoby te potrafią wykonywać obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji, dobierają odpowiedni typ materiałów budowlanych dla realizowanych inwestycji, zarządzają i koordynują wykonanie danych projektów.

Kwalifikacje praktyczne absolwentów obejmują przede wszystkim wykonawstwo obiektów różnego typu: mieszkaniowych, przemysłowych, czy komunikacyjnych. Abiturienci budownictwa muszą posiadać także podstawowe umiejętności związane z projektowaniem elementów budowlanych.

 

4. Gdzie studiować budownictwo

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek budownictwo:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BUDOWNICTWO STUDIA NIESTACJONARNE

BUDOWNICTWO STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku budownictwo?

Ile trwają studia na kierunku budownictwo?

Studia na kierunku budownictwo trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie).

Studia na kierunku budownictwo podzielone są na dwa komplementarne cykle edukacyjne. Co to oznacza w praktyce? Budownictwo należy do większości dwustopniowych kierunków.

Edukacja podczas pierwszego stopnia zapewni ci podstawową i niezbędną wiedzę. Zanim przystąpisz do obrony egzaminu inżynierskiego, będziesz kształcić się przez cztery lata. Etapem finalizującym tę część nauki jest uzyskanie tytułu inżyniera.

Studia drugiego stopnia, czyli studia magisterskie trwają krócej, bo raptem dwa lata. Podczas edukacji rozszerzysz i przede wszystkim uzupełnisz wiedzę, którą zdobyłeś na studiach inżynierskich.

Zdecydowanie się na kontynuowanie edukacji na tym kierunku uczyni cię pełnowymiarowym specjalistą z zakresu budownictwa, który posiada cały zakres uprawnień. Na koniec tego etapu nauki przystąpisz do obrony pracy magisterskiej. Stanowi ona swojego rodzaju podsumowanie wszystkich sześciu lat edukacji.

Czas trwania studiów na kierunku budownictwo na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
5 lat
(magister inżynier)
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
4,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
2 lata
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
4,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
2 lata
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
4,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
2 lata
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Lądowej PW
Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Lądowej PW
stac. I stopnia:
4 lata
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
4,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
2 lata
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BUDOWNICTWO STUDIA I STOPNIA

BUDOWNICTWO STUDIA II STOPNIA

BUDOWNICTWO STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek budownictwo na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka

Dowiedz się więcej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Przedmioty:

chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

Dowiedz się więcej
Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Przedmioty:

fizyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka Przedmioty:

chemia, fizyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej
Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku budownictwo na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie stac. I stopnia:
150
II stopnia:
90
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
60
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki stac. I stopnia:
504
II stopnia:
288
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
144
II stopnia:
144
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska stac. I stopnia:
180
II stopnia:
120
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
90
II stopnia:
90
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac. I stopnia:
180
II stopnia:
90
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
60
II stopnia:
90
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska stac. I stopnia:
270
II stopnia:
150
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
150
II stopnia:
150
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek budownictwo na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac. I stopnia:
150
II stopnia:
51,53
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
55
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek budownictwo?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek budownictwo?

Czy te studia są dla ciebie

Studia na kierunku budownictwo mają charakter wyjątkowo ścisły. Także jeżeli myślisz poważnie o aplikacji, powinieneś zadać sobie podstawowe i być może najważniejsze pytanie – czy przedmioty ścisłe nie stanowią dla ciebie realnego problemu?

Czy nigdy nie miałeś problemu z analizą zagadnień z zakresu fizyki i chemii, a najtrudniejsze zadania matematyczne stanowią dla ciebie co najwyżej intelektualne wyzwanie?

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to masz podstawy, by zdecydować się na wzięcie udziału w procesie rekrutacji na ten kierunek.

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Kolejnym istotnym elementem jest zorientowanie się w wymogach rekrutacyjnych. Jakie przedmioty musisz zdać z powodzeniem podczas egzaminu maturalnego?

W przypadku studiów na kierunku budownictwo wymogi są oczywiste, ponieważ będą to: matematyka, język obcy nowożytni oraz do wyboru: fizyka lub chemia (WYMAGANIA MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD UCZELNI). 

Oczywiście zdawanie dwóch przedmiotów z ostatniej grupy znacznie zwiększa twoją szansę na dostanie się na studia. Ważne jest także, by na egzaminie maturalnym zdawać je na poziomie rozszerzonym, bo tylko dzięki temu jesteś w stanie udowodnić, że twoja kandydatura ma sens.

 

Jak zdobyć maksymalną liczbę punktów

Jeżeli jesteś wybitnie uzdolniony z zakresu przedmiotów ścisłych, to powinieneś poważnie zastanowić się nad wzięciem udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Bycie jej laureatem lub finalistą sprawia, że znalezienie się na liście osób przyjętych jest czystą formalnością. W przypadku budownictwa będą to olimpiady takie jak:

 • Olimpiada Matematyczna, Fizyczna lub Chemiczna
 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

 

Jeżeli rekrutacja przebiegnie pomyślnie od razu należy zapoznać się z informacjami na temat dostarczania dokumentów przez przyszłych studentów. Zaniedbanie tego etapu, choć wydaje się dość błahe, może sprawić, że zostaniesz skreślony z listy studentów.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku budownictwo?

Jaka praca po studiach na kierunku budownictwo?

Absolwent kierunku budownictwo może liczyć na atrakcyjne zatrudnienie w sektorze, który najbardziej go interesuje. Przemysł budowniczy od wielu lat przeżywa niekończący się rozkwit, bowiem nieustający rozwój cywilizacyjny i urbanizacyjny sprawia, że zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów z zakresu budownictwa wciąż rośnie.
W jakich miejscach pracy absolwenci budownictwa odnajdą się najlepiej? Będą to oczywiście wszelkiego rodzaju biura projektowe, firmy budowlane (działające na arenie lokalnej i międzynarodowej), laboratoria przemysłowe, biura analiz i badań, biura nadzoru budowlanego, czy jednostki administracyjne związane z architekturą.
Szeroki zakres umiejętność abiturientów budownictwa czynią ich specjalistami, którzy mogą liczyć na stabilne i pewne zatrudnienie. Lata intensywnej nauki zostaną zrekompensowane rozwijającą pracą.
 
Praca po studiach

Absolwenci studiów na kierunku budownictwo stanowią wyjątkowo atrakcyjną grupę zawodową, ponieważ oprócz szeregu umiejętności praktycznych posiadają rozbudowaną wiedzę teoretyczną, która czyni ich wysokiej klasy specjalistami.

Osoby kończące ten kierunek mogą z powodzeniem rozpocząć pracę zarówno w biurach projektowych, jak i w praktycznym wykonawstwie budowlanym.

Absolwenci budownictwa mogą ubiegać się o zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych międzynarodowych firm projektowych i wykonawczych. Każdy abiturient tego kierunku posiada cały aparat kwalifikacji, by koordynować pracę różnego typu przedsięwzięć inwestycyjnych.

Właściwie rodzaj i typ wykonywanej pracy przez absolwenta tego kierunku zależy włącznie od jego własnych preferencji i oczekiwań.

Jakie opinie mają studia na kierunku budownictwo?

Budownictwo to studia dla osób, które nie boją się wyzwań – niezależnie od płci.

Laura, studentka tego kierunku, mówi:

Od zawsze fascynowała mnie matematyka i jej praktyczne wykorzystanie. Te studia dają mi dużo satysfakcji, a perspektywa dobrej i fascynującej pracy stanowi największą motywację do poszerzania swoich umiejętności.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BUDOWNICTWO

Komentarze (5)

inż odpowiedz

Beznadziejna sytuacja finansowa 90% absolwentów tego kierunku jak dla mnie dyskwalifikuje całkowicie. Owszem jak jesteś kierasem w stylu jakiegoś PM w wielkiej korpo jak BUDIMEX itp. to zarabiasz tyle co Junior dev. od JAVA, ale za jaką odpowiedzialność, stres i mękę? 90% męczy od budowy do budowy zmieniając firmy 3x w roku, bo atmosfera w pracy beznadziejna, ludzie są dla siebie ch****mi, a w biurach projektowych to klepią kreski za 2700netto. Trzeba być nied0*******m żeby wybrać te studia.

Rumcajs odpowiedz

Budownictwo to bezapelacyjnie najwieksze dno i łajno w jakie można wdepnąć wybierając dzisiaj studia. Jest już dzisiaj w internecie wystarczająco dużo komentarzy absolwentów na ten temat i praktycznie 98% to nie tyle negatywne, co po prostu komentarze ludzi całkowicie załamanych. Bo i załamanie to nic dziwnego jak sie widzi co dostało się w zamian po 5 latach przerypanych studiów. W skrócie polecam zadać sobie proste pytanie ? Po co idziesz na 5 lat na prawde przerypanych i czaso oraz energochłonnych studiów? Czy po to, zeby pozniej zarabiać godziwe pieniadze, pracować w ludzkich warunkach będąc otoczonym ludzmi na pewnym poziomie? Bo w budownictwie dostaniesz totalne przeciwieństwo tego. Po 5 latach (przy dobrym wietrze) totalnego zap? na studiach, w nagrodę bedziesz pozniej srał w śmierdzącym, plastikowym ToiToiu, twoim biurem będzie metalowa buda dla psa, stał po kolana w błocie w deszczu, gradzie i śniegu, siedział już w pracy kiedy inni dopiero do niej wstają i wychodził z pracy, kiedy inni już dawno siedzą przed telewizorem, albo w pubie, zarabiał w przeliczeniu na godzinę tyle co mają w supermarkecie na kasie (albo gorzej), a twoimi ?kolegami? z pracy będą najczesciej menele co z trudem skonczyli szkołę podstawową i poszli na budowę, bo nigdzie indziej ich już nie chcą. Czy po to idziesz na 5 lat tak trudnych studiów?

Absolwent odpowiedz

Po 5 latach studiowania mogę powiedzieć, że był to czas zmarnowany. Studia bardzo trudne, wymagające, natomiast nie dające szans na godne zarobki. Co gorsza, praca jest bardzo trudna, zależna od pogody i obarczona bardzo dużą odpowiedzialnością - nawet karą więzienia. Gwoździem do trumny jest to, że tego zawodu praktycznie nie da się wykonywać za granicą, ponieważ każde państwo ma swoje prawa budowlane, a cała dokumentacja jest prowadzona w języku lokalnym, co za tym idzie: renomowany certyfikat B2 z języka obcego to minimum + powtórka z egzaminu na uprawnienia. Eurokody to trochę upraszczają, ale nie za bardzo, na przykład w Polsce nadal w wielu przypadkach wymaga się znajomości polskich norm. Na dowód mogę powiedzieć, że z ponad 100-osobowego kierunku, tylko garstka, mniej niż 10 osób pracuje w branży budowlanej. Reszta poszła głównie w informatykę, ale też dostają baty ze względu na brak wykształcenia w tym kierunku.

Andzio85 odpowiedz

Niełatwe studia tylko po to żeby zarabiać 2,5k netto i brać udział w wyścigu szczurów o podwyżkę rzędu 400zł rocznie. Dziękuję, wyjeżdżam "na zmywak".

projektant odpowiedz

Po 5 latach pracy w branży (biuro projektowe) mogę śmiało powiedzieć: zmarnowałem 10 lat życia na zajęcie, które nie przynosi szans na godziwe życie. Marne płace, ogromna konkurencja na rynku (efekt nadprodukcji absolwentów przez uczelnie), ciągły stres, sama praca ciężka, odpowiedzialna, ciągłe użeranie się z klientem, który ciągle zmienia zdanie i wymaga coraz więcej "gratisów" pod groźbami "bo znajdę inną firmę i nie zapłacę za zlecenie". Mordęga z wykonawcą, architektem, branżystami. Żałuję, że wybrałem ten kierunek. Czuję się jednak już tak wypalony i zmęczony tym wszystkim, że nawet nie mam sił czegoś zmienić w swoim życiu. I taką opinię o tym zawodzie mają również moi współpracownicy, nie ma ani jednej osoby, która byłaby zadowolona z tej pracy. Płace stoją w miejscu i to nie na godziwym poziomie tylko 3-3,5k netto po 5 latach doświadczenia. Szef zasłania się ciężką sytuacją na rynku, i niskimi cenami projektów na rynku. Sytuacja jest przerażająco wręcz beznadziejna.... Nie idźcie tą drogą młodzi ludzie... nie idźcie...