ul. Sienkiewicza 8, 

09-100 Płońsk

tel./fax:23 662 89 77, 785 880 480

e-mail: plonsk@uth.edu.pl

ul. Sienkiewicza 8, 

09-100 Płońsk

tel./fax:23 662 89 77, 785 880 480

e-mail: plonsk@uth.edu.pl

 • ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Kierunek Zarządzanie w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie realizowany jest na Wydziale Zamiejscowym w Płońsku. Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, która dotyczy istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Studenci nabywają umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi oraz informacjami.

  Studia na kierunku Zarządzanie w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie, na Wydziale Zamiejscowym w Płońsku, posiadają następujące specjalności: Zarządzanie, finanse i PR w przedsiębiorstwie, Administracja rządowa i samorządowa, Transport- spedycja- logistyka, Zarządzanie bezpieczeństwem w administracji. Realizowane specjalności zakładają przekazanie konkretnych umiejętności, w gronie których wyróżnić można: opracowywanie i realizację strategii kształtowania działań komunikacyjnych i wizerunku przedsiębiorstwa, zarządzanie łańcuchem dostaw, ocenę zjawisk społecznych związanych z zagrożeniami. Bogaty program nauczania zawiera takie przedmioty jak: nauka o organizacji, statystyka, analiza rynku, badania marketingowe, finanse przedsiębiorstwa, encyklopedia prawa, makroekonomia, podstawy socjologii, technologie informacyjne, logika, ochrona własności intelektualnej, podstawy rachunkowości. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Zarządzania na Wydziale Zamiejscowym w Płońsku będą mogli wykorzystać jako rzecznicy prasowi, specjaliści do spraw komunikacji, specjaliści do spraw transportu, specjaliści do spraw bezpieczeństwa.

  Specjalności:

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Administracja rządowa i samorządowa
  • Transport-spedycja-logistyka (tsl)
  • Informatyka w biznesie

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Administracja rządowa i samorządowa
  • Transport-spedycja-logistyka (tsl)
  • Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Opinie (1)

as Ocena odpowiedz

Studiując w Uczelni Techniczno- Handlowej wiem, że zdobywam wykształcenie dające istotne umiejętności, niezbędne do funkcjonowania na wymagającym rynku pracy