ul. Sienkiewicza 8, 

09-100 Płońsk

tel./fax:23 662 89 77, 785 880 480

e-mail: plonsk@uth.edu.pl

ul. Sienkiewicza 8, 

09-100 Płońsk

tel./fax:23 662 89 77, 785 880 480

e-mail: plonsk@uth.edu.pl

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek Zarządzanie w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie realizowany jest na Wydziale Zamiejscowym w Płońsku. Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, która dotyczy istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Studenci nabywają umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi oraz informacjami.

  Studia na kierunku Zarządzanie w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie, na Wydziale Zamiejscowym w Płońsku, posiadają następujące specjalności: Zarządzanie, finanse i PR w przedsiębiorstwie, Administracja rządowa i samorządowa, Transport- spedycja- logistyka, Zarządzanie bezpieczeństwem w administracji. Realizowane specjalności zakładają przekazanie konkretnych umiejętności, w gronie których wyróżnić można: opracowywanie i realizację strategii kształtowania działań komunikacyjnych i wizerunku przedsiębiorstwa, zarządzanie łańcuchem dostaw, ocenę zjawisk społecznych związanych z zagrożeniami. Bogaty program nauczania zawiera takie przedmioty jak: nauka o organizacji, statystyka, analiza rynku, badania marketingowe, finanse przedsiębiorstwa, encyklopedia prawa, makroekonomia, podstawy socjologii, technologie informacyjne, logika, ochrona własności intelektualnej, podstawy rachunkowości. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Zarządzania na Wydziale Zamiejscowym w Płońsku będą mogli wykorzystać jako rzecznicy prasowi, specjaliści do spraw komunikacji, specjaliści do spraw transportu, specjaliści do spraw bezpieczeństwa.

  Specjalności:

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie, finanse i pr w przedsiębiorstwie
  • Administracja rządowa i samorządowa
  • Transport-spedycja-logistyka (tsl)
  • Zarządzanie kryzysowe

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie, finanse i pr w przedsiębiorstwie
  • Administracja rządowa i samorządowa
  • Transport-spedycja-logistyka (tsl)
  • Zarządzanie kryzysowe

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

as Ocena

Studiując w Uczelni Techniczno- Handlowej wiem, że zdobywam wykształcenie dające istotne umiejętności, niezbędne do funkcjonowania na wymagającym rynku pracy


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: