ul. Sienkiewicza 8, 

09-100 Płońsk

tel./fax:23 662 89 77, 785 880 480

e-mail: plonsk@uth.edu.pl

ul. Sienkiewicza 8, 

09-100 Płońsk

tel./fax:23 662 89 77, 785 880 480

e-mail: plonsk@uth.edu.pl

 • ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Kierunek Zarządzanie w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie realizowany jest na Wydziale Zamiejscowym w Płońsku. Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, która dotyczy istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Studenci nabywają umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi oraz informacjami.

  Studia na kierunku Zarządzanie w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie, na Wydziale Zamiejscowym w Płońsku, posiadają następujące specjalności: Zarządzanie, finanse i PR w przedsiębiorstwie, Administracja rządowa i samorządowa, Transport- spedycja- logistyka, Zarządzanie bezpieczeństwem w administracji. Realizowane specjalności zakładają przekazanie konkretnych umiejętności, w gronie których wyróżnić można: opracowywanie i realizację strategii kształtowania działań komunikacyjnych i wizerunku przedsiębiorstwa, zarządzanie łańcuchem dostaw, ocenę zjawisk społecznych związanych z zagrożeniami. Bogaty program nauczania zawiera takie przedmioty jak: nauka o organizacji, statystyka, analiza rynku, badania marketingowe, finanse przedsiębiorstwa, encyklopedia prawa, makroekonomia, podstawy socjologii, technologie informacyjne, logika, ochrona własności intelektualnej, podstawy rachunkowości. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Zarządzania na Wydziale Zamiejscowym w Płońsku będą mogli wykorzystać jako rzecznicy prasowi, specjaliści do spraw komunikacji, specjaliści do spraw transportu, specjaliści do spraw bezpieczeństwa.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie w służbach bezpieczeństwa państwa
  • Administracja rządowa i samorządowa
  • Transport-spedycja-logistyka (tsl)
  • Informatyka w biznesie

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Transport-spedycja-logistyka (tsl)
  • Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie
  • Administracja rządowa i samorządowa

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

as Ocena odpowiedz

Studiując w Uczelni Techniczno- Handlowej wiem, że zdobywam wykształcenie dające istotne umiejętności, niezbędne do funkcjonowania na wymagającym rynku pracy