• ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Kierunek Zarządzanie w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie realizowany jest na Wydziale Zamiejscowym w Płońsku. Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, która dotyczy istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Studenci nabywają umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi oraz informacjami.

  Studia na kierunku Zarządzanie w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie, na Wydziale Zamiejscowym w Płońsku, posiadają następujące specjalności: Zarządzanie, finanse i PR w przedsiębiorstwie, Administracja rządowa i samorządowa, Transport- spedycja- logistyka, Zarządzanie bezpieczeństwem w administracji. Realizowane specjalności zakładają przekazanie konkretnych umiejętności, w gronie których wyróżnić można: opracowywanie i realizację strategii kształtowania działań komunikacyjnych i wizerunku przedsiębiorstwa, zarządzanie łańcuchem dostaw, ocenę zjawisk społecznych związanych z zagrożeniami. Bogaty program nauczania zawiera takie przedmioty jak: nauka o organizacji, statystyka, analiza rynku, badania marketingowe, finanse przedsiębiorstwa, encyklopedia prawa, makroekonomia, podstawy socjologii, technologie informacyjne, logika, ochrona własności intelektualnej, podstawy rachunkowości. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Zarządzania na Wydziale Zamiejscowym w Płońsku będą mogli wykorzystać jako rzecznicy prasowi, specjaliści do spraw komunikacji, specjaliści do spraw transportu, specjaliści do spraw bezpieczeństwa.

  Specjalności:

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Administracja rządowa i samorządowa
  • Transport-spedycja-logistyka (tsl)

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Opinie (1)

as Ocena odpowiedz

Studiując w Uczelni Techniczno- Handlowej wiem, że zdobywam wykształcenie dające istotne umiejętności, niezbędne do funkcjonowania na wymagającym rynku pracy