UL.ROLNA 43,

40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE

tel. 32 60 72 425

mail: wst@wst.com.pl

UL.ROLNA 43,

40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE

tel. 32 60 72 425

mail: wst@wst.com.pl

 • KIERUNEK LEKARSKI Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Kierunek Lekarski w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach realizowany jest na Wydziale Nauk Medycznych. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w obszarze profilaktyki, leczenia i rehabilitacji, które są niezbędne do wykonywania zawodu lekarza. Studenci uczą się porozumiewania z pacjentem i jego rodziną, przeprowadzania wywiadu z pacjentem, badania chorego, właściwego doboru badań dodatkowych, stawiania wstępnej diagnozy, leczenia i udzielania pomocy w stanach zagrożenia życia. Kierunek Lekarski w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach to zajęcia obejmujące grupy przedmiotów z zakresu, między innymi: nauk morfologicznych, naukowych podstaw medycyny, nauk klinicznych zabiegowych, organizacyjnych aspektów medycyny. Efektem nauki jest otrzymanie tytułu lekarza.

  Studia na Kierunku Lekarskim w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach nie posiadają specjalności, natomiast ostatni rok obejmuje zajęcia realizowane w klinikach i oddziałach szpitalnych lub symulowanych warunkach klinicznych z zakresu wielu specjalizacji, wśród których wymienić można: choroby wewnętrzne, pediatrię, ginekologię i położnictwo, medycynę rodzinną, psychiatrię, czy medycynę ratunkową. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Kierunku Lekarskiego w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach będą mogli wykorzystać w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach badawczych, ośrodkach badawczo- rozwojowych, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

  wymagania rekrutacyjne

   

  dokładne informacje znajdziesz tutaj

Opinie (0)


STACJONARNE


Jednolite: