Kierunek lekarski 

Dla kogo ten kierunek

Jeżeli należysz do osób, które nie wyobrażają sobie innej ścieżki kariery zawodowej niż pomoc innym to kierunek lekarski powinien być dla ciebie odpowiednim wyborem. Jednak w przypadku tego typu studiów empatia i chęć niesienia ulgi to nie wszystko. Specjalistyczna wiedza z zakresu biologii i chemii to podstawa, aby móc realizować się na studiach i w przyszłej pracy.

Zawód lekarza to praca nie tyle prestiżowa, co niezwykle odpowiedzialna i ważna dla poprawnego funkcjonowania całego społeczeństwa. W ideę kierunku lekarskiego wpisują się nadal aktualne słowa Leonardo Da Vinci: „Doktorzy, którzy zajmują się chorymi, powinni koniecznie zrozumieć, czym jest człowiek, czym jest życie i czym jest zdrowie, i w jaki sposób równowaga i harmonia tych elementów je podtrzymuje". Tym właśnie zajmiesz się podczas studiów lekarskich, które w pełni przygotują cię do wykonywania tego zawodu.

Jeżeli zatem nie boisz się wyzwań, które czekają cię podczas studiów na tym kierunku, a biologia i chemia stanowią dla ciebie jedynie intelektualne wyzwanie, to niewątpliwie studia na kierunku lekarskim czekają na twoją kandydaturę.

 

Program studiów

Studia medyczne na kierunku lekarskim trwają sześć lat, a ich celem jest nauczenie studentów praktycznych umiejętności stawiania i rozwiązywania problemów zdrowotnych w procesie leczenia pacjenta. Program kształcenia obejmuje zakres przedmiotów z: nauk morfologicznych, naukowych podstaw medycyny, nauk behawioralnych i społecznych, nauk klinicznych niezabiegowych, nauk przedklinicznych oraz nauk klinicznych zabiegowych.

Absolwenci tego kierunku otrzymują zarówno specjalistyczne, jak i wszechstronne wykształcenie. Oprócz standardowych przedmiotów, uczelnie oferują wiele fakultetów, które pozwalają wybór najbardziej interesującej specjalizacji. Jako absolwent tego kierunku, otrzymasz tytuł zawodowy lekarza, a po zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego możesz ubiegać się o prawo wykonywania zawodu. Będziesz mógł też dalej podnosić swoje kwalifikacje w ramach specjalizacji i studiów na wyższym szczeblu kształcenia.

 

Praca po studiach

W Polsce wciąż brakuje specjalistów z zakresu ochrony zdrowia, stąd absolwenci kierunku lekarskiego mogą ubiegać się o zatrudnienie na wyjątkowo korzystnych warunkach. Statystyki pokazują, że lekarze stanowią jedną z najbardziej elitarnych i szanowanych grup zawodowych.

Po ukończeniu studiów oraz uzyskania pozytywnego wyniku z Lekarskiego Egzaminu Końcowego będziesz mógł podjąć pracę w różnorodnych placówkach ochrony zdrowia: w szpitalu, przychodni lekarskiej i stacji sanitarno-epidemiologicznej, a także pełnić ważne funkcje w związane właśnie z zarządzaniem opieką zdrowotną.

Co więcej, będziesz mieć możliwość zatrudnienia jako pracownik naukowo-dydaktyczny w zakładach nauk podstawowych i klinikach wyższych uczelni medycznych. Jeżeli zatem chcesz pomagać innym, to kierunek lekarski będzie świetnym początkiem twojej przyszłej kariery zawodowej.

WAŻNE TEMATY

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek lekarski?

Rekrutacja w przypadku studiów na kierunek lekarski nie powinna być dla kandydatów zaskoczeniem. Przyszli studenci już na etapie kwalifikacji muszą zaprezentować jak najbardziej rozległą wiedzę, która będzie stanowić podstawę dalszego kształcenia.

Przyszli studenci kierunku lekarskiego muszą mieć świetne wyniki maturalne z co najmniej dwóch dodatkowych przedmiotów zdawanych obowiązkowo na poziomie rozszerzonym. Przedmioty, o których mowa, to: biologia, chemia, fizyka lub matematyka. Jeżeli zatem marzysz o rozpoczęciu studiów na tym kierunku, to przygotowania do egzaminu maturalnego musisz rozpocząć odpowiednio wcześniej – tak, by twoje marzenia mogły się przekuć w realną szansę na znalezienie się na liście osób przyjętych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK KIERUNEK LEKARSKI

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zobacz inne kierunki Medyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Jak wyglądają studia na kierunku lekarskim?

Najbardzieją popularną formą studiów są studia stacjonarne. Jednak część uczelni medycznych oferuje podjęcie studiów na kierunku lekarskim w trybie zaocznym, jednak zdecydowanie się na tego typu rodzaj kształcenia może okazać się dość ryzykowne. Co to w praktyce oznacza? Opanowywania większości materiału teoretycznego we własnym zakresie, tak by podczas zjazdów skupić się przede wszystkim na zajęciach praktycznych. Te dwa tryby nauki nie mogą mieć żadnych różnic programowych, tak by osoby je kończące dysponowały szeregiem kwalifikacji medycznych.

Program studiów na tym kierunku jest wyjątkowo rozbudowany i obejmuje wiele specjalistycznych przedmiotów, które niezbędne są do podjęcia przyszłej pracy zawodowej. Naczelnym celem kształcenia studentów jest przygotowanie ich do świadczenia usług medycznych. Aby mogło to nastąpić, muszą oni poznać podstawowe teorie i zasady praktyki medycznej. Przedmioty, które nie powinny być dla nikogo zaskoczeniem, to przede wszystkim: anatomia i fizjologia człowieka, biochemia i biologia molekularna, genetyka, czy patomorfologia.

Studenci muszą perfekcyjnie opanować te dziedziny, ponieważ bez ich doskonałej i wszechstronnej znajomości nie mogą myśleć o rozpoczęciu przyszłej kariery. Jednak najważniejsze jest usystematyzowanie wiedzy, którą pozyskują studenci, więc na ogół przedmioty kierunku lekarskiego dzieli się na przedkliniczne (tzw. podstawowe) oraz kliniczne, które obejmują już zagadnienia kierunkowe (np. chirurgia, neurologia, pediatria).

Wiedza absolwentów kierunku lekarskiego ma wyjątkowo wszechstronny wymiar, ponieważ musi ona obejmować profilaktykę, leczenie i rehabilitację, które są niezbędne w przypadku wykonywania tego zawodu. Doskonała znajomość anatomii i fizjologii stanowi tutaj wiedzę podstawową i niezbędną. Oprócz tego każdy absolwent musi dysponować szerokim aparatem kwalifikacji z zakresu genetycznej regulacji u wirusów i bakterii oraz patomorfologii i patofizjologii, tak by diagnozy stawiane przez przyszłych lekarzy były maksymalnie trafne.

Zakres umiejętności, jakimi dysposnują absolwenci kierunku lekarskiego jest również wyjątkowo rozległy. Każda osoba, kończąca ten kierunek, potrafi w sposób profesjonalny zebrać wywiad chorobowy od pacjenta. Na jego podstawie zleca odpowiednie badania, dokonuje diagnostyki i potrafi wprowadzić odpowiednie metody leczenia. Umiejętności absolwentów tego kierunku muszą wykraczać poza ich własną specjalizację, tak by w razie potrzeby skierować pacjenta na odpowiednie badania.

Sprawne przeprowadzanie interwencji lekarskich, odczytywanie wyników badań laboratoryjnych, obrazowych i innych, ocena problemów zdrowotnych pod względem różnych czynników wpływających oraz promowanie ochrony zdrowia – to tylko nieznaczna część z umiejętności, jakie uzyska każdy absolwent tego kierunku.

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

KIERUNEK LEKARSKI STUDIA STACJONARNE

KIERUNEK LEKARSKI STUDIA ZAOCZNE

Ile trwają studia na kierunku lekarskim?

Ile trwają studia na kierunku lekarskim?

Studia lekarskie to jeden z tych nielicznych kierunków, które zachowały swój jednolity charakter. Co to oznacza w praktyce? W trakcie całego cyklu kształcenia nie występuje przerwa, studia trwają nieprzerwanie przez sześć lat, więc są o rok dłuższe niż studia standardowe, które nie są w żaden sposób związane z medycyną. Finalizacją studiów na kierunku lekarskiego jest przystąpienie do Państwowego Egzaminu Lekarskiego, który potwierdza kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu.

W przypadku studiów na kierunku lekarskim jednolitość kształcenia jest niezbędna, ponieważ student po trzech pierwszych latach nauki nie dysponuje jeszcze żadnymi umiejętnościami, które pozwalałyby mu na rozpoczęcie pracy w zawodzie.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek lekarski?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek lekarski?

Studia medyczne na kierunku lekarskim są wyjątkowo wymagające. Właściwie wymagania te da się odczuć już podczas procesu rekrutacji. Jeżeli poważnie myślisz o rozpoczęciu studiów na tym kierunku, to przygotowania do matury powinieneś zacząć jak najwcześniej, ponieważ konkurencja jest naprawdę duża, a na studia dostają się tylko najlepsi. Podstawą jest zatem mierzenie siły na zamiary.

Czy przedmioty ścisłe nie stanowiły dla ciebie nigdy żadnego problemu? Czy biologia i chemia są dla ciebie fascynującymi dziedzinami nauki, które zgłębiasz z zapartym tchem? Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to możesz ze spokojem przystąpić do rekrutacji na studia na kierunku lekarskim.

Warunkiem, który sprawi, że możesz w ogóle startować w procesie rekrutacji jest zdawanie na poziomie rozszerzonym co najmniej (!) dwóch przedmiotów takich jak: biologia, chemia, matematyka lub fizyka. Oczywiście, im więcej przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym, tym większa pewność, że twoje szanse znaczenie wzrosną.

W przypadku studiów na tym kierunku warto także rozważyć wzięcie udziału w olimpiadzie przedmiotowej, ponieważ bycie jej laureatem sprawia, że dostajesz się na wymarzony kierunek poza kolejnością, otrzymując jednocześnie maksymalną liczbę punktów. Takie przywileje rekrutacyjne obejmują finaliści lub laureaci olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego o profilu biologicznym, chemicznym lub matematycznym.

W przypadku składania dokumentów na studia na kierunku lekarskim bardzo istotnym elementem jest terminowe wykonanie wszystkich badań u lekarza medycyny pracy, który oceni, czy twój stan zdrowia pozwala ci na rozpoczęcie studiów na tym kierunku. Także warto jest, abyś zapoznał się odpowiednio wcześnie ze wszystkimi wymogami i nie zaniedbał doręczenia dokumentów, ponieważ jakiekolwiek opóźnienia mogą sprawić, że zostaniesz skreślony z listy studentów.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku lekarskim?

Jaka praca po studiach na kierunku lekarskim?

Absolwenci kierunku lekarskiego przygotowani są do pracy w różnego rodzaju prywatnych i publicznych placówkach ochrony zdrowotnej, w tego typu instytucjach mają oni szansę na zdobywanie doświadczenia i rozwijanie kariery zawodowej. Ponadto każdy abiturient może dalej doskonalić swoje umiejętności w instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych – do zakresu takiej pracy można zaliczać przeprowadzanie różnego rodzaju obserwacji, analiz, badań oraz publikowanie wyników swoich prac w specjalistycznych periodykach naukowych.

Osoby kończące ten kierunek przygotowane są do rozpoczęcia pracy w instytucjach, które zajmują się rozpowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej. Co więcej, każdy z abiturientów wyposażony jest w takie umiejętności, które pozwolą na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej, która z czasem może przekształcić się w większą instytucję.

Jakie opinie mają studia na kierunku lekarskim?

Jakie opinie mają studia na kierunku lekarskim?

Nie od dziś wiadomo, że studia na kierunku lekarskim mają wyjątkowo prestiżowy charakter. 

Michał, student kierunku lekarskiego, mówi:

To studia, które wymagają wielu poświęceń i zaangażowania. Natomiast świadomość, że można komuś pomóc i przynieść ulgę w cierpieniu rekompensuje wszystkie trudy nauki!

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU KIERUNEK LEKARSKI

Komentarze (3)

? odpowiedz pokaż odpowiedzi (2)

Od jakiej punktacji przyjmowali w tym roku (2017/2018) na lek? Ile kosztuje rok studiów płatnych?

Anonim W odpowiedzi do: ? odpowiedz

80 pkt na stacjonarne

Jaaa W odpowiedzi do: ? odpowiedz

80? Chyba raczej nie. Może 180. W zaleznosci od uczelni. Koszty około 30 tys za rok