al. Marcinkowskiego 29               

60-967 Poznań 

tel. 61 855 25 21

http://uap.edu.pl/?page_id=229

al. Marcinkowskiego 29               

60-967 Poznań 

tel. 61 855 25 21

http://uap.edu.pl/?page_id=229

 • KURATORSTWO I TEORIE SZTUKI Stopień: I II REKRUTACJA

  Kuratorstwo i teorie sztuki to pierwszy teoretyczny kierunek na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Podczas studiów nacisk zostaje położony na łączenie praktycznych umiejętności niezbędnych do realizowania prezentacji sztuki z wiedzą teoretyczną dotyczącą wielorakich kontekstów sztuki i kultury. W programie uwzględniliśmy zarówno teoretyczne aspekty nauk humanistycznych, szczególnie dotyczących nauk o sztuce, jak i praktyczną wiedzę dotyczącą tworzenia wystaw, w tym pozyskiwania środków, stosowania przepisów prawnych oraz promowania wydarzeń. Dlatego połowa przedmiotów ma formę warsztatową. Zakłada się również 3 miesiące praktyk. Część zajęć będą prowadzić praktycy, często odbywać się one będą w naturalnym środowisku kuratorskim – w galeriach i muzeach.

  Wymaganie rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kuratorstwo i teorie sztuki brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Drugi przedmiot wybrany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kuratorastwo i teorie sztuki jest wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego.

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: