Dodaj do ulubionych

Sztuki wizualne - kierunek studiów

Studia na kierunku Sztuki wizualne to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku sztuki wizualne
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności sztuki wizualne możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) | sztuki wizualne - uczelnie >

Opis kierunku

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Specjalności

Współczesne studia z sztuk wizualnych charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku sztuki wizualne: alternatywnych form edukacji, fotografia, media cyfrowe i projektowanie graficzne, grafika, malarstwo, multimedia.

 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku sztuki wizualne najczęściej podstawą kwalifikacji na studia jest wynik egzaminu wstępnego.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku sztuki wizualne podstawą jest złożony komplet wymaganych dokumentów, oraz wyniki uzyskane przez kandydata podczas egzaminu praktycznego sprawdzającego jego przydatność do wybranego kierunku studiów:

 • rysunek (studium postaci),
 • do wyboru: malarstwo (studium martwej natury) lub rzeźba (studium głowy),
 • zadanie kompozycyjno-projektowe.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK SZTUKI WIZUALNE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Sztuki wizualne stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Sztuki wizualne stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku sztuki wizualne

UCZELNIE, GDZIE SZTUKI WIZUALNE JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie

Kulturoznawstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku kulturoznawstwo

Sztuki wizualne - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Sztuki wizualne studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Sztuki wizualne studia I stopnia

Sztuki wizualne studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku sztuki wizualne

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując sztuki wizualne?

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Filarami Twojej edukacji artystycznej staną się trzy przedmioty: malarstwo, rysunek i rzeźba.

Podczas zajęć przybliżających Ci trzy wspomniane dziedziny sztuki wizualnej nie tylko dowiesz się jak przebiegał ich rozwój na przestrzeni wieków, jak wielcy twórcy pędzla i dłuta tworzyli to, co dziś nazywamy dorobkiem i tradycją sztuki, ale sam popracujesz nad własnym stylem artystycznym tworząc prace w ramach licznych pracowni warsztatowych.

Zapoznasz się z historią sztuki, przyjrzysz się technikom fotograficznym – zarówno tradycyjnym, jak i cyfrowym, wciąż ewoluującym ze względu na popularność tej dziedziny sztuki. Zajmiesz się grafiką warsztatową i oswoisz proces powstawania druku za pomocą technik druku wklęsłego i wypukłego, opanujesz podstawy liternictwa i typografii przydatnych w pracy z obrazem.

Przyjrzysz się relacjom między obrazem artystycznym a narzędziami multimedialnymi, wykorzystywanymi w procesie twórczym oraz w procesie komunikacji z odbiorcami sztuki. Dowiesz się w jaki sposób wykorzystywać właściwości i potencjał obrazu w sztuce użytkowej, designie i projektowaniu przestrzeni.

Poznasz teorię rysunku, teorię sztuki, teorię filmu i animacji, dowiesz się czym są formy przestrzenne i formy wizualne oraz w jaki sposób je tworzyć, zdobędziesz umiejętność posługiwania się wybranym językiem obcym w mowie i piśmie, z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego związanego ze sztuką.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • teorii z zakresu malarstwa, rysunku i rzeźby oraz praktyki twórczej związanej z każdą z tych dziedzin działalności artystycznej
 • historii sztuki
 • fotografii z uwzględnieniem tradycyjnych i cyfrowych technik utrwalania obrazu na zdjęciach
 • grafiki warsztatowej
 • technik powstawania druku (druk wklęsły, druk wypukły)
 • podstaw liternictwa i typografii oraz wykorzystywania ich w pracy nad obrazem
 • relacji między sztuką obrazu a narzędziami multimedialnymi wykorzystywanymi w procesie twórczym oraz w procesie komunikowania się z odbiorcami sztuki
 • społecznej, kulturowej i edukacyjnej roli sztuki obrazu
 • aranżowania przestrzeni
 • projektowania przedmiotów sztuki użytkowej (mebli, dodatków)
 • najnowszych trendów w dziedzinie współczesnego designu
 • teorii sztuki, rysunku oraz filmu i animacji
 • tworzenia i właściwości form przestrzennych oraz form wizualnych
 • znajomości wybranego języka obcego w mowie i piśmie z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego stosowanego w środowisku artystycznym
 • wizualnych aspektów marketingu i reklamy

Jak wyglądają studia na kierunku sztuki wizualne?

Lekcje plastyki prowadzone w początkowych klasach szkoły podstawowej wszyscy kojarzymy podobnie: z trójkątem słońca rysowanym w rogu kartki A4, z szlaczkiem trawy, koślawymi drzewami, z których każde musiało mieć dziuplę dorysowaną czarną kredką, z uproszczonym światem dziecięcej wyobraźni, przelewanym do cierpliwych bloków rysunkowych.

Choć o wartości artystycznej pierwszych dzieł sztuki tworzonych przez najmłodszych adeptów kredki i ołówka nie można powiedzieć wiele, ich tworzenie jest bardzo istotnym etapem dziecięcego rozwoju emocjonalnego i intelektualnego.

Pomaga odnaleźć własne spojrzenie na rzeczywistość i nie bać się go wyrażać, kształtuje wrażliwość, buduje wiarę w swoje możliwości. O tym, jakie role pełni sztuka (zwłaszcza ta operująca obrazem) w życiu człowieka na każdym etapie jego rozwoju i w różnych aspektach życia społecznego, dowiadują się osoby, które wybierają studia na kierunku sztuki wizualne.

To znakomita okazja do zdobycia wiedzy z zakresu sztuk wizualnych, ich roli i miejsca w tradycji kultury oraz w kulturze współczesne, oraz szansa na doskonalenie praktycznych umiejętności malarskich, rysunkowych, graficznych lub związanych z projektowaniem przestrzeni i designem – w zależności od wybranej specjalizacji.

 

1. Typ i tryb studiów

Sztuki wizualne to kierunek, który obecnie można realizować tylko w trybie stacjonarnym, w którym zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez uczelnie. Powyższy tryb kształcenia będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełną swobodę w zdobywaniu wykształcenia.

 

Studia na kierunku Sztuki wizualne możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie związana z naukami artystycznymi.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studenci kierunku sztuki wizualne zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu nauk artystycznych i humanistycznych. W ofercie nauczania znajdzie się wiele interesujących przedmiotów tematycznie powiązanych z powyższym zagadnieniami, między innymi takich jak:

 • Podstawy grafiki warsztatowej - druk wklęsły
 • Pracownia mediów rysunkowych
 • Malarska Pracowania
 • Historia sztuki

Program kształcenia zakłada realizacje obieralnych bloków specjalizacyjnych, których aktualna oferta znajduje się na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek sztuki wizualne rozwiną szereg umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczą się one podstaw sztuk wizualnych, takich jak: malarstwo, rysunek czy grafika.

Ponadto poznają zasady tworzenia grafiki komputerowej oraz multimediów, przy zastosowaniu profesjonalnych programów i narzędzi informatycznych. Studenci rozwiną także zdolności językowe i tym samym zwiększą swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Jeśli jesteś świadomy złożonej roli, znaczenia i oddziaływania środków wyrazu związanych ze sztuką obrazu na percepcję człowieka, chciałbyś wykorzystać ich potencjał w pracy artystycznej, edukacyjnej, kulturalnej lub użytkowej, interesuje Cię historia i tradycja sztuk wizualnych, ale jesteś otwarty na najnowsze techniki i sposoby wykorzystywania obrazu, sprawnie posługujesz się narzędziami pracy artysty i potrafisz stworzyć spójny przekaz twórczy, współbrzmiący z Twoją wizją rzeczywistości, studia na kierunku sztuki wizualne mogą okazać się tym, czego szukasz.

 

5. Gdzie studiować Sztuki wizualne

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Sztuki wizualne:

 

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Sztuki wizualne trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku sztuki wizualne będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów i zakończą się nadaniem tytułu licencjata. Osoby, które zdecydują się kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, na naukę poświęcą dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędą tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku sztuki wizualne?

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku sztuki wizualne? Wszystko zależy od Twoich wizji dalszego rozwoju, opartych na inwestowaniu w twórczą indywidualność, projektowanie lub pracę z ludźmi.

Dyplom z dziedziny sztuk wizualnych pozwoli Ci na wybór każdej z wymienionych dróg rozwoju zawodowego. Możesz więc zainwestować swój czas i umiejętności w pracę nad artystycznie rozpoznawalnym nazwiskiem, malując, rzeźbiąc, rysując lub fotografując.

Do fotografii możesz również podejść od strony komercjalno-użytkowej: wykonywać okolicznościowe sesje zdjęciowe, pracować dla branży reklamowej, modowej, sportowej etc.Solidna wiedza z zakresu sztuk wizualnych otworzy przed Tobą drzwi agencji marketingowych i reklamowych, gdzie będziesz mógł zatrudnić się w charakterze grafika.

Absolwenci, którzy kończą studia na kierunku sztuki wizualne, bardzo często decydują się również na pracę projektanta przedmiotów użytkowych (mebli, dodatków), zajmują się aranżacją przestrzeni i wnętrz, wiążą swoją karierę z instytucjami kultury, wydawnictwami, redakcjami prasowymi, radiowymi i telewizyjnymi oraz mass-mediami.

 

Absolwent kierunku sztuki wizualne znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • artysta realizujący się w wybranej dziedzinie sztuki – malarstwie, rzeźbie, rysunku
 • grafik komputerowy
 • twórca animacji
 • agencjach marketingowych i reklamowych
 • instytucjach kultury zaangażowanych w propagowanie i rozwój sztuk wizualnych (galerie, domy kultury, muzea)
 • projektant mebli, przedmiotów sztuki użytkowej i wnętrz
 • fotograf
 • wydawnictwach
 • redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych
 • branży medialnej
 • osoba prowadząca warsztaty plastyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych

Zobacz inne kierunki Artystyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Artystyczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU SZTUKI WIZUALNE

Komentarze (1)

Bolek odpowiedz

Wydział sztuki powinni zamknąć. Zmarnowany czas. Przyjmują każdego, jak leci, a i tak na pierwszym roku jest garstka studentów. Prowadzący niespełnieni artyści. Oceny wystawiają od kaprysu. Za lizusostwo można dostać pięć, a nie za faktyczny poziom. Tematy takie , że w większości do portfolia się tego nie da, trzeba sobie samemu go tworzyć. Program nauczania wszystko i nic. Jak jednak ktoś już tu trafi to najlepiej uciekać po pierwszym roku gdzieś indziej, bo program się tak potem różni, że bez straty semestru to raczej nierealne. Nie warto tam studiować. Bezwartościowy papier.

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Kampus SGGW, Warszawa https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ7Uo9z5gyGUcRIDBkBgu0pYo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/54566-sggw-kierunki.jpg Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie