• PRAWO

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Kierunek Prawo w Uczelni Łazarskiego w Warszawie realizowany jest na Wydziale Prawa i Administracji. Założeniem kształcenia jest pozyskanie umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa oraz teorii i filozofii prawa, a także wiedzą specjalistyczną z obszaru nauk społecznych i ekonomicznych. Studenci zdobywają wiedzę konieczną do zdania egzaminu na aplikacje prawnicze, jak również umiejętności z zakresu technik negocjacyjnych, komunikacji oraz psychologii.

  Program nauczania na kierunku Prawo w Uczelni Łazarskiego w Warszawie  składa się z takich przedmiotów, jak: logika prawnicza, powszechna historia prawa, historia prawa polskiego, prawo rzymskie, etyka, psychologia, prawo cywilne, prawo karne, prawo administracyjne, prawo pracy, postępowanie cywilne, prawo finansów publicznych, kontrola państwowa, medycyna sądowa, postępowanie karne skarbowe, polityka społeczno- gospodarcza.

  A co po studiach? Absolwenci Prawa w Uczelni Łazarskiego w Warszawie znajdą zatrudnienie w zawodach prawniczych, takich jak: sędzia, adwokat, prokurator, notariusz, radca prawny, komornik, referendarz sądowy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneprzedmioty specjalnościowe

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Prawo medyczne
  • Prawo lotnicze
  • Prawo nowych technologii
  • Prawo sportowe
  • Prawo nieruchomości
  • Prawo korporacyjnie
  • Prawo o ruchu drogowym
  • Prawo konkurencji
  • Prawo upadłościowe
  • Prawo podatkowe
  • Prawo turystyczne
  • Prawo spółdzielcze
  • Prawo zamówień publicznych
  • Prawo ochrony konsumenta
  • Prawo budowlane
  • Prawo ochrony danych osobowych
  • Kryminalistyka
  • Kryminologia

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Prawo medyczne
  • Prawo lotnicze
  • Prawo nowych technologii
  • Prawo sportowe
  • Prawo nieruchomości
  • Prawo korporacyjnie
  • Prawo o ruchu drogowym
  • Prawo konkurencji
  • Prawo upadłościowe
  • Prawo podatkowe
  • Prawo turystyczne
  • Prawo spółdzielcze
  • Prawo zamówień publicznych
  • Prawo ochrony konsumenta
  • Prawo budowlane
  • Prawo ochrony danych osobowych
  • Kryminalistyka
  • Kryminologia

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (2)

pozdrawiam Ocena odpowiedz

super

super Ocena odpowiedz

super