ul Świeradowska 43

02-662 Warszawa

+48 22 54 35 430

e-mail: uczelnia@lazarski.edu.pl

ul Świeradowska 43

02-662 Warszawa

+48 22 54 35 430

e-mail: uczelnia@lazarski.edu.pl

 • PRAWO Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Kierunek Prawo w Uczelni Łazarskiego w Warszawie realizowany jest na Wydziale Prawa i Administracji. Założeniem kształcenia jest pozyskanie umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa oraz teorii i filozofii prawa, a także wiedzą specjalistyczną z obszaru nauk społecznych i ekonomicznych. Studenci zdobywają wiedzę konieczną do zdania egzaminu na aplikacje prawnicze, jak również umiejętności z zakresu technik negocjacyjnych, komunikacji oraz psychologii.

  Program nauczania na kierunku Prawo w Uczelni Łazarskiego w Warszawie  składa się z takich przedmiotów, jak: logika prawnicza, powszechna historia prawa, historia prawa polskiego, prawo rzymskie, etyka, psychologia, prawo cywilne, prawo karne, prawo administracyjne, prawo pracy, postępowanie cywilne, prawo finansów publicznych, kontrola państwowa, medycyna sądowa, postępowanie karne skarbowe, polityka społeczno- gospodarcza.

  A co po studiach? Absolwenci Prawa w Uczelni Łazarskiego w Warszawie znajdą zatrudnienie w zawodach prawniczych, takich jak: sędzia, adwokat, prokurator, notariusz, radca prawny, komornik, referendarz sądowy.

  wymagania rekrutacyjne

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (0)


STACJONARNE


Jednolite:


NIESTACJONARNE


Jednolite: