Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Finanse i rachunkowość

ul Świeradowska 43

02-662 Warszawa

+48 22 54 35 430

e-mail: uczelnia@lazarski.edu.pl

Finanse i rachunkowość

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

ul Świeradowska 43

02-662 Warszawa

+48 22 54 35 430

e-mail: uczelnia@lazarski.edu.pl

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Kierunek Finanse i rachunkowość w Uczelni Łazarskiego w Warszawie realizowany jest na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Najistotniejszym celem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz nabycie umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno- finansowych jednostek gospodarczych. Studenci poznają mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych w Polsce oraz za granicą, zasady skutecznych negocjacji i podejmowania strategicznych decyzji, jak również branżowy język angielski.

  Studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Uczelni Łazarskiego w Warszawie posiadają następujące specjalności: bankowość, rynki finansowe, finanse przedsiębiorstw, kontrola finansowa i audyt, zarządzanie finansami w erze cyfrowej. Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: podstawy zarządzania, podstawy marketingu, przedsiębiorstwo w otoczeniu społeczno-gospodarczym, podstawy prawa oraz ochrona własności intelektualnych, finanse przedsiębiorstw, matematyka finansowa, wnioskowanie statystyczne.

  Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Finansów i rachunkowości w Uczelni Łazarskiego w Warszawie będą mogli wykorzystać w bankach, korporacjach finansowych, korporacjach audytowych, firmach konsultingowych, przedsiębiorstwach doradztwa podatkowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bankowość i usługi finansowe
  • Finanse przedsiębiorstw
  • Fin tech i kryptowaluty
  • Kontrola finansowa i audyt

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bankowość i usługi finansowe
  • Finanse przedsiębiorstw
  • Fin tech i kryptowaluty
  • Kontrola finansowa i audyt

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)