ul Świeradowska 43

02-662 Warszawa

+48 22 54 35 430

e-mail: uczelnia@lazarski.edu.pl

ul Świeradowska 43

02-662 Warszawa

+48 22 54 35 430

e-mail: uczelnia@lazarski.edu.pl

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek Finanse i rachunkowość w Uczelni Łazarskiego w Warszawie realizowany jest na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Najistotniejszym celem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz nabycie umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno- finansowych jednostek gospodarczych. Studenci poznają mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych w Polsce oraz za granicą, zasady skutecznych negocjacji i podejmowania strategicznych decyzji, jak również branżowy język angielski.

  Studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Uczelni Łazarskiego w Warszawie posiadają następujące specjalności: Bankowość, Rynki finansowe, Finanse przedsiębiorstw, Rachunkowość i audyt. Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: narzędzia matematyczne w biznesie, mikroekonomia, podstawy marketingu, międzynarodowe stosunki gospodarcze, matematyka finansowa, wnioskowanie statystyczne, finanse międzynarodowe, finanse publiczne, analiza finansowa.

  Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Finansów i rachunkowości w Uczelni Łazarskiego w Warszawie będą mogli wykorzystać w bankach, korporacjach finansowych, korporacjach audytowych, firmach konsultingowych, przedsiębiorstwach doradztwa podatkowego.

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Rynki finansowe
  • Finanse przedsiębiorstw
  • Rachunkowość i audyt

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bankowość
  • Rynki finansowe
  • Finanse przedsiębiorstw
  • Rachunkowość i audyt

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: