ul Świeradowska 43

02-662 Warszawa

+48 22 54 35 430

e-mail: uczelnia@lazarski.edu.pl

ul Świeradowska 43

02-662 Warszawa

+48 22 54 35 430

e-mail: uczelnia@lazarski.edu.pl

 • INTERNATIONAL RELATIONS

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Kierunek International Relations w Uczelni Łazarskiego w Warszawie realizowany jest na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Założeniem kształcenia jest przygotowanie do pełnienia funkcji lidera, mającego wpływ na zmiany polityczne i społeczne. Studenci uczą się analizować i oceniać współczesne zjawiska gospodarczo-społeczne, w tym wyzwania i konflikty w perspektywie europejskiej i światowej, a także nabywają doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku poprzez codzienny kontakt ze studentami z całego świata. 

  Studia na kierunku International Relations w Uczelni Łazarskiego w Warszawie posiadają dwie specjalności: Administracja europejska, Przywództwo i dyplomacja.

  Specjalność Administracja europejska zakłada pozyskanie wiedzy na temat Unii Europejskiej, integracji i transformacji kontynentu europejskiego. Studenci zaznajamiają się z instytucjami unijnymi i procesami decyzyjnymi, a także poznają aktualną dynamikę polityczną, gospodarczą i prawną w Unii Europejskiej.

  Specjalność Przywództwo i dyplomacja zakłada zdobycie kompleksowej wiedzy dotyczącej sztuki kierowania państwem. Studenci poznają mechanizmy kształtowania polityk z różnych dziedzin, a także rozwijają umiejętności interpersonalne oraz wystąpień publicznych.

  Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: Fundamentals of Politics: Advance Analysis, International Political Economy, Theories of International Relations, National & International Security, Human Rights & Environmental Protection, Globalization & Regionalization, Geopolitics in Contemporary World. China’s Case Study, Foundation of EU Law.

  Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci kierunku International Relations w Uczelni Łazarskiego w Warszawie będą mogli wykorzystać w placówkach dyplomatycznych i konsularnych, strukturach rządowych i politycznych, administracji państwowej i samorządowej, organizacjach międzynarodowych, organizacjach pozarządowych, korporacjach, mediach, ośrodkach naukowo- badawczych, ośrodkach eksperckich, agencjach reklamowych i marketingowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Studia europejskie

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Administracja europejska
  • Przywództwo i dyplomacja

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Opinie (0)