ul Świeradowska 43

02-662 Warszawa

+48 22 54 35 430

e-mail: uczelnia@lazarski.edu.pl

ul Świeradowska 43

02-662 Warszawa

+48 22 54 35 430

e-mail: uczelnia@lazarski.edu.pl

 • INTERNATIONAL RELATIONS Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek International Relations w Uczelni Łazarskiego w Warszawie realizowany jest na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Założeniem kształcenia jest przygotowanie do pełnienia funkcji lidera, mającego wpływ na zmiany polityczne i społeczne. Studenci uczą się analizować i oceniać współczesne zjawiska gospodarczo-społeczne, w tym wyzwania i konflikty w perspektywie europejskiej i światowej, a także nabywają doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku poprzez codzienny kontakt ze studentami z całego świata. International Relations w Uczelni Łazarskiego w Warszawie to także możliwość uzyskania dwóch dyplomów – polskiej uczelni oraz Uniwersytetu Coventry, wraz z którym opracowany został program studiów.

  Studia na kierunku International Relations w Uczelni Łazarskiego w Warszawie posiadają dwie specjalności: Administracja europejska, Przywództwo i dyplomacja.

  Specjalność Administracja europejska zakłada pozyskanie wiedzy na temat Unii Europejskiej, integracji i transformacji kontynentu europejskiego. Studenci zaznajamiają się z instytucjami unijnymi i procesami decyzyjnymi, a także poznają aktualną dynamikę polityczną, gospodarczą i prawną w Unii Europejskiej.

  Specjalność Przywództwo i dyplomacja zakłada zdobycie kompleksowej wiedzy dotyczącej sztuki kierowania państwem. Studenci poznają mechanizmy kształtowania polityk z różnych dziedzin, a także rozwijają umiejętności interpersonalne oraz wystąpień publicznych.

  Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: Fundamentals of Politics: Advance Analysis, International Political Economy, Theories of International Relations, National & International Security, Human Rights & Environmental Protection, Globalization & Regionalization, Geopolitics in Contemporary World. China’s Case Study, Foundation of EU Law.

  Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci kierunku International Relations w Uczelni Łazarskiego w Warszawie będą mogli wykorzystać w placówkach dyplomatycznych i konsularnych, strukturach rządowych i politycznych, administracji państwowej i samorządowej, organizacjach międzynarodowych, organizacjach pozarządowych, korporacjach, mediach, ośrodkach naukowo- badawczych, ośrodkach eksperckich, agencjach reklamowych i marketingowych.

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Studia europejskie

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Administracja europejska
  • Przywództwo i dyplomacja

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: