International Relations studia - kierunek studiów

Stosunki międzynarodowe to interdyscyplinarna dziedzina, która jako jedna z nielicznych pozwala zrozumieć mechanizmy warunkujące komunikację społeczną w zakresie międzynarodowego otoczenia człowieka, polityki zagranicznej, prawa międzynarodowego oraz dyplomacji. Co więcej, porusza subtelne kwestie kultury w stosunkach międzynarodowych, ich aspektów politycznych, ekonomicznych oraz procesów globalizacji i regionalizacji. Zmiany zachodzą codziennie – przede wszystkim w obrębie polityki. Na świecie codziennie dochodzi do konfliktów na tle społecznym czy politycznym, wybuchają wojny domowe, państwa zawierają porozumienia i zrywają je, często do głosu na międzynarodowej arenie dopuszczany jest niepokój. Co należy zrobić, aby ustabilizować sytuację polityczno-ekonomiczno-społeczną na świecie? Jakich narzędzi użyć? Jaki wpływ na funkcjonowanie współczesnych stosunków międzynarodowych mają światowe organizacje? Jakie zagrożenia niosą ze sobą konflikty na tle religijnym? Kim był Winston Churchill? Jakie znaczenie miały czasy hiszpańskiej inkwizycji? Co spowodowała rewolucja francuska? Jakie konsekwencje przyniosła zimna wojna?

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli w sferze Twoich zainteresowań znajdują się szeroko pojęte stosunki międzynarodowe, fascynują Cię relacje między państwami, ich zależności, mechanizmy funkcjonowania poszczególnych organizacji międzynarodowych, Twoje działania skoncentrowane są na poprawie relacji społecznych, masz duszę aktywisty i chcesz zmienić współczesny system w każdym obszarze życia na lepsze z uwzględnieniem rozwoju społecznego i politycznego kraju zarówno w skali światowej, jak i regionalnej, studia na kierunku international relations to bezsprzecznie najlepszy wybór dla Ciebie.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Poznasz mechanizmy funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki zarówno w skali światowej, jak i regionalnej. Będziesz w stanie umiejscowić dyscypliny pokrewne w naukach społecznych, np. w prawie czy ekonomii, właściwie definiując pojęcia z zakresu m.in. polityki handlowej, podstaw socjologii, biznesu, struktur relacji międzynarodowych czy zasad zakładania własnej działalności gospodarczej. Będziesz mieć szansę wykorzystać wiedzę z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej, rozstrzygać dylematy oraz problematyczne kwestie związane z Twoim zawodem. Zdobędziesz specjalistyczne umiejętności językowe na poziomie pozwalającym komunikowanie się w środowisku formalnym. Będziesz skutecznie diagnozować relacje zachodzące między podmiotami działającymi w strukturach wspólnotowych, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Będziesz pozyskiwać dane oraz analizować informacje niezbędne do rozwiązywania konkretnych przypadków odnośnie do funkcjonowania polityki wspólnotowej, jej założeń oraz realizacji.

Co więcej, nauczysz się skutecznego wykorzystywania standardowych metod oraz narzędzi z zakresu stosunków międzynarodowych i stosunków gospodarczych, aby prognozować zjawiska i procesy ze szczególnym uwzględnieniem sfery publicznej, społecznej oraz gospodarczej. Będziesz w stanie prawidłowo stosować wykładnię najważniejszych zagadnień i regulacji z zakresu prawa Unii Europejskiej.

 

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą kiedy ukończysz studia na kierunku international relations? Jako wykwalifikowany ekspert ds. stosunków międzynarodowych i mechanizmów działania relacji zarówno na szczeblu międzynarodowym, jak i lokalnym, z powodzeniem znajdziesz zatrudnienie w organizacjach administracji państwowej. Jeśli marzysz o karierze politycznej, dzięki stosunkom międzynarodowym będziesz mieć niepowtarzalną okazję, aby sprawdzić się w roli członka partii politycznej lub pracownika działającego przy organizacjach międzynarodowych, rządowych, pozarządowych czy fundacjach. Ponadto Twoje umiejętności i zdobyta wiedza będzie nieoceniona na międzynarodowym rynku spedycyjnym, w branży turystycznej czy w mass mediach. Doskonałą alternatywą jest także praca w placówkach dyplomatycznych zarówno w kraju, jak i za granicą, konsulatach lub przedstawicielstwach państw w Polsce. Co więcej, świetną perspektywą jest również praca w międzynarodowych instytucjach kultury, np. muzeach lub galeriach sztuki. Stosunki międzynarodowe dają szansę na rozwinięcie własnego biznesu i sprawdzenie się w roli właściciela przedsiębiorstwa, które być może stanie się liderem na międzynarodowym rynku biznesowym.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na kierunek international relations na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, matematyka oraz dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, WOS, geografia, drugi język obcy nowożytny.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INTERNATIONAL RELATIONS

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku international relations

Specjalności na kierunku master degree in political science

Ścieżki kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku

Jednostka prowadząca / profil kierunku

International relations  stopień: (II)

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU INTERNATIONAL RELATIONS

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując international relations?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • umiejscawiania stosunków międzynarodowych i dyscyplin pokrewnych w systemie nauk społecznych oraz o relacjach z innymi dziedzinami, np. z prawem lub ekonomią
 • terminologii w naukach społecznych, zwłaszcza w definiowaniu pojęć dotyczących stosunków międzynarodowych, polityki handlowej, biznesu, socjologii, prawa, ekonomii
 • interdyscyplinarnych powiązań między badaniami historycznymi oraz politycznymi
 • struktury i funkcjonowania relacji międzynarodowych na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym
 • interpretacji, wartościowania i problematyzacji różnych tekstów historycznych
 • podstawowych pojęć i zasad prawa autorskiego oraz ochrony zasobów własności intelektualnej
 • roli człowieka w relacjach międzynarodowych i ich funkcjonowania, jego wpływu na kształt struktur relacji, znajomości norm etycznych i moralnych dla poszczególnej organizacji
 • współczesnego życia politycznego, kulturalnego i społecznego
 • interdyscyplinarnej integracji tekstów kultury
 • formułowania krytycznych opinii o politycznej i społecznej sytuacji międzynarodowej
 • biegłego i twórczego posługiwania się językiem
 • gromadzenia i wykorzystywania informacji
 • skutecznej argumentacji i perswazji
 • przepisów funkcjonowania systemu przedsiębiorczości wspólnotowej
 • implementacji i funkcjonowania struktur UE
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Jak wyglądają studia na kierunku international realtions?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek international realtions realizuje treści z zakresu nauk ekonomicznych, dlatego też zdobędziesz wszechstronne wykształcenie z tego obszaru tematycznego.

Studenci, którzy zdecydują się aplikować na powyższe studia będą mogli wybierać pomiędzy trybem stacjonarnym, a niestacjonarnym. W przypadku pierwszej opcji, zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Natomiast wybierając studia zaoczne musisz być przygotowany na uczestnictwo w zjazdach realizowanych w wybrane weekendy semestru.

 

2. Program studiów i przedmioty

Wybierając ten anglojęzyczny kierunek będziesz miał okazję ugruntować i rozwinąć swoja wiedzę z zakresu ekonomii, marketingu czy nauk administracyjnych. Wszyscy studenci poznają mechanizmy rządzące polityką i gospodarką międzynarodową. Ponadto, dowiesz się więcej na temat funkcjonowania organizacji i instytucji światowych. W siatce zajęć znajdzie się wiele ciekawych i rozwijających zajęć, między innymi:

 • International Political Economics
 • Principles of National and International Law
 • Western Civilisation I
 • Intercultural Communication

Program kształcenia zakłada także realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku international relations wykształcisz szereg umiejętności praktycznych. Jako że zajęcia będą w całości realizowane w języku angielskim, rozwiniesz swoje zdolności językowe i poznasz specjalistyczną terminologię biznesową. Ponadto, zdobędziesz wysoki poziom z dodatkowego języka obcego.

Jako student nauczysz się także analizy konkretnych zjawisk gospodarczych i społecznych. Co więcej, zyskasz zdolności komunikacyjne i negocjacyjne, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INTERNATIONAL RELATIONS STUDIA NIESTACJONARNE

INTERNATIONAL RELATIONS STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku international relations można realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu kształcenia. W przypadku pierwszej opcji, na naukę poświęcisz trzy lata, czyli sześć semestrów, a po zakończeniu kształcenia uzyskasz tytuł licencjata. W przypadku studiów drugiego stopnia, kształcenie trwa dwa lata, czyli cztery semestry i kończy się nadaniem tytuły magistra.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INTERNATIONAL RELATIONS STUDIA I STOPNIA

INTERNATIONAL RELATIONS STUDIA II STOPNIA

Gdzie będziesz pracował po kierunku international relations?

Absolwent kierunku international relations znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • placówkach dyplomatycznych
 • środkach masowego przekazu
 • pracownik naukowy/akademicki
 • instytucjach i organizacjach Unii Europejskiej
 • pracownik instytucji kulturalnych (domów kultury, muzeów, galerii sztuki)
 • polityk
 • organach administracji państwowej
 • ekspert w ośrodkach analiz politycznych
 • doradztwa politycznego
 • organizator spotkań publicznych
 • pracownik konsulatów i przedstawicielstw poszczególnych państw w Polsce
 • pracownik organizacji pozarządowych, rządowych, międzynarodowych lub fundacji
 • międzynarodowych przedsiębiorstwach
 • agencjach marketingowych, reklamowych
 • pracownik zagranicznego rynku wydawniczego
 • pracownik branży turystycznej

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU INTERNATIONAL RELATIONS

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INTERNATIONAL RELATIONS

Komentarze (0)