ul. Kawęczyńska 36 

03-772 Warszawa

rekrutacja@wsm.warszawa.pl

tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

 

ul. Kawęczyńska 36 

03-772 Warszawa

rekrutacja@wsm.warszawa.pl

tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

 

 • ADMINISTRACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek Administracja w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie realizowany jest na Instytucie Nauk Prawnychm, Administracji i Bezpieczeństwa. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, która stanowi połączenie nauk o prawie i administracji oraz nauk ekonomicznych. Studenci, przede wszystkim, przygotowują się do pełnienia ról w organach państwowych przy wykonywaniu funkcji urzędniczych niższego i średniego szczebla w hierarchii administracji rządowej i samorządowej, jak również w jednostkach gospodarczych sfery prywatnej. Do kogo skierowany jest ten kierunek? Na pewno do osób z dużą umiejętnością organizacji pracy, dokładnością i systematycznością. Mówiąc nieco żartobliwie, bez porządku na biurku się nie obędzie. Administracja w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie to kierunek realizowany zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

  Studia na kierunku Administracja w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie dzielą się na następujące specjalności: Zamówienia publiczne, Administracja publiczna, Samorząd terytorialny, Administracja bezpieczeństwa narodowego, Administracja skarbowa, Prawo pracy i polityka zatrudnienia, Bezpieczeństwo pracy, Zarządzanie ochroną zdrowia, Ochrony danych osobowych, informacji niejawnych i baz danych, Fundusze i systemy finansowania projektów Unii Europejskiej, Administracja dyplomatyczno- konsularna, Administracja instytucji europejskich, Administracja gospodarcza. Jakie przedmioty figurują w programie nauczania? Na przykład: historia administracji, prawo administracyjne, bezpieczeństwo publiczne, makroekonomia i mikroekonomia, filozofia prawa, prawo międzynarodowe, statystyka z demografią, konstytucyjny system organów państwa, logika prawnicza, ustrój samorządu terytorialnego, polityka społeczna i systemy ubezpieczeń społecznych, procedury legislacyjne w administracji publicznej, prawo karne skarbowe, postępowanie sądowo- administracyjne.

  Jak już wspomnieliśmy kandydaci na omawiany przez nas kierunek powinni cechować się skrupulatnością, systematycznością, jak również cierpliwością i szeroko rozumianym ładem i porządkiem. A jaką drogą zawodową mogą podążać? Absolwenci Administracji w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie znajdą zatrudnienie w organach administracji publicznej i gospodarczej, firmach doradczych, organizacjach międzynarodowych, instytucjach Unii Europejskiej, przedsiębiorstwach. Realizowane specjalności rozwijają ponadto dodatkowe umiejętności, dzięki którym absolwenci mogą pełnić obowiązki administratorów bezpieczeństwa informacji, pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych, pracowników kancelarii tajnych, specjalistów w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, specjalistów w strukturach państwowych działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Administracja bezpieczeństwa narodowego
  • Administracja dyplomatyczno-konsularna
  • Administracja instytucji europejskich
  • Administracja gospodarcza
  • Administracja publiczna
  • Administracja skarbowa
  • Prawo pracy i polityka zatrudnienia
  • Samorząd terytorialny
  • Zamówienia publiczne
  • Bezpieczeństwo pracy

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie ochroną zdrowia
  • Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i baz danych
  • Fundusze i systemy finansowania projektów unii europejskiej
  • Administracja bezpieczeństwa narodowego
  • Administracja dyplomatyczno-konsularna
  • Administracja instytucji europejskich
  • Administracja gospodarcza
  • Administracja publiczna
  • Administracja skarbowa
  • Prawo pracy i polityka zatrudnienia
  • Samorząd terytorialny
  • Zamówienia publiczne
  • Bezpieczeństwo pracy

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Administracja bezpieczeństwa narodowego
  • Administracja dyplomatyczno-konsularna
  • Administracja instytucji europejskich
  • Administracja gospodarcza
  • Administracja publiczna
  • Administracja skarbowa
  • Prawo pracy i polityka zatrudnienia
  • Samorząd terytorialny
  • Zamówienia publiczne
  • Bezpieczeństwo pracy

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie ochroną zdrowia
  • Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i baz danych
  • Fundusze i systemy finansowania projektów unii europejskiej
  • Administracja bezpieczeństwa narodowego
  • Administracja dyplomatyczno-konsularna
  • Administracja instytucji europejskich
  • Administracja gospodarcza
  • Administracja publiczna
  • Administracja skarbowa
  • Prawo pracy i polityka zatrudnienia
  • Samorząd terytorialny
  • Zamówienia publiczne
  • Bezpieczeństwo pracy

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

Tomek Ocena

WSM w Warszawie to uczelnia o praktycznym podejściu do kształcenia. Mówiąc inaczej, tutaj stawia się na umiejętności i kwalifikacje. Jeśli chcesz zdobyć prawdziwy zawód, wybierasz WSM


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: