ul. Kawęczyńska 36 

03-772 Warszawa

rekrutacja@mans.org.pl

tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

 

ul. Kawęczyńska 36 

03-772 Warszawa

rekrutacja@mans.org.pl

tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

 

 • ADMINISTRACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Kierunek Administracja w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie realizowany jest na Instytucie Nauk Prawnychm, Administracji i Bezpieczeństwa. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, która stanowi połączenie nauk o prawie i administracji oraz nauk ekonomicznych. Studenci, przede wszystkim, przygotowują się do pełnienia ról w organach państwowych przy wykonywaniu funkcji urzędniczych niższego i średniego szczebla w hierarchii administracji rządowej i samorządowej, jak również w jednostkach gospodarczych sfery prywatnej. Do kogo skierowany jest ten kierunek? Na pewno do osób z dużą umiejętnością organizacji pracy, dokładnością i systematycznością. Mówiąc nieco żartobliwie, bez porządku na biurku się nie obędzie. Administracja w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie to kierunek realizowany zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

  Studia na kierunku Administracja w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie dzielą się na następujące specjalności: Zamówienia publiczne, Administracja publiczna, Samorząd terytorialny, Administracja bezpieczeństwa narodowego, Administracja skarbowa, Prawo pracy i polityka zatrudnienia, Bezpieczeństwo pracy, Zarządzanie ochroną zdrowia, Ochrony danych osobowych, informacji niejawnych i baz danych, Fundusze i systemy finansowania projektów Unii Europejskiej, Administracja dyplomatyczno- konsularna, Administracja instytucji europejskich, Administracja gospodarcza. Jakie przedmioty figurują w programie nauczania? Na przykład: historia administracji, prawo administracyjne, bezpieczeństwo publiczne, makroekonomia i mikroekonomia, filozofia prawa, prawo międzynarodowe, statystyka z demografią, konstytucyjny system organów państwa, logika prawnicza, ustrój samorządu terytorialnego, polityka społeczna i systemy ubezpieczeń społecznych, procedury legislacyjne w administracji publicznej, prawo karne skarbowe, postępowanie sądowo- administracyjne.

  Jak już wspomnieliśmy kandydaci na omawiany przez nas kierunek powinni cechować się skrupulatnością, systematycznością, jak również cierpliwością i szeroko rozumianym ładem i porządkiem. A jaką drogą zawodową mogą podążać? Absolwenci Administracji w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie znajdą zatrudnienie w organach administracji publicznej i gospodarczej, firmach doradczych, organizacjach międzynarodowych, instytucjach Unii Europejskiej, przedsiębiorstwach. Realizowane specjalności rozwijają ponadto dodatkowe umiejętności, dzięki którym absolwenci mogą pełnić obowiązki administratorów bezpieczeństwa informacji, pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych, pracowników kancelarii tajnych, specjalistów w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, specjalistów w strukturach państwowych działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Administracja publiczna
  • Bezpieczeństwo pracy (bhp)
  • Administracja samorządowa
  • Zamówienia publiczne
  • Prawo pracy i polityka zatrudnienia
  • Bezpieczeństwo w administracji publicznej

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Administracja publiczna
  • Bezpieczeństwo pracy (bhp)
  • Administracja samorządowa
  • Zamówienia publiczne
  • Prawo pracy i polityka zatrudnienia
  • Bezpieczeństwo w administracji publicznej
  • Ochrona danych osobowych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Administracja publiczna
  • Bezpieczeństwo pracy (bhp)
  • Administracja samorządowa
  • Zamówienia publiczne
  • Prawo pracy i polityka zatrudnienia
  • Bezpieczeństwo w administracji publicznej

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Administracja publiczna
  • Bezpieczeństwo pracy (bhp)
  • Administracja samorządowa
  • Zamówienia publiczne
  • Prawo pracy i polityka zatrudnienia
  • Bezpieczeństwo w administracji publicznej
  • Ochrona danych osobowych

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

Tomek Ocena odpowiedz

WSM w Warszawie to uczelnia o praktycznym podejściu do kształcenia. Mówiąc inaczej, tutaj stawia się na umiejętności i kwalifikacje. Jeśli chcesz zdobyć prawdziwy zawód, wybierasz WSM