• ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II

  Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Logistyka w przemyśle i handlu
  • Procesy automatyzacji i robotyzacji przemysłowej
  • Zarządzanie jakością

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo pożarowe
  • Zarządzanie środowiskiem i gospodarka odpadami
  • Europejski menedżer bhp

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Logistyka w przemyśle i handlu
  • Procesy automatyzacji i robotyzacji przemysłowej
  • Zarządzanie jakością

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo pożarowe
  • Zarządzanie środowiskiem i gospodarka odpadami
  • Europejski menedżer bhp

Opinie (1)

michał Ocena

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach to świetna uczelnia, w której otrzymujemy możliwość zdobycia wysokiej jakości wykształcenia pod okiem doświadczonych praktyków