• ZARZĄDZANIE Stopień: I II

  Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Psychologia w biznesie z językiem obcym specjalistycznym
  • Reklama i public relations
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Kadry i płace
  • Zarządzanie projektami
  • Coaching i mentoring w organizacji

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Psychologia w biznesie z językiem obcym specjalistycznym
  • Reklama i public relations
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Kadry i płace
  • Zarządzanie projektami
  • Coaching i mentoring w organizacji

Opinie (1)

student Ocena

Dobrze wiem, że bez umiejętności zarządzania niemożliwe jest osiągnięcie sukcesu w biznesie. Dlatego studiuję w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, aby zostać profesjonalistką w tym zakresie. To świetna uczelnia. Miejsce dla ludzi, którzy mają pomysł na siebie