koła naukowe wbmiz pp

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania - Koła Nukowe

 

Koło Naukowe Instytutu Inżynierii Materiałowej

BRANŻA – INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Zajmujemy się budową i kształtowaniem struktury materiałów konstrukcyjnych na drodze obróbki: cieplnej, plastycznej i chemicznej.
Opiekun koła – dr inż. Mikołaj Popławski
https://www.facebook.com/KNIMPL/
 

Koło Naukowe Komputerowego Wspomagania Projektowania Technologii

BRANŻA – BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN
Zajmujemy się zastosowaniem  narzędzi informatycznych do projektowania procesów technologicznych, wytwarzania części maszyn i urządzeń.
Opiekun koła – dr inż. Remigiusz Łabudzki
 
 

Koło Naukowe Mechatroniki „MECHATRON”

BRANŻA – MECHATRONIKA, AUTOMATYKA, ROBOTYKA
Pogłębiamy wiedzę i umiejętności samodzielnego oraz zespołowego rozwiązywania problemów naukowych i technicznych. Realizujemy prace naukowo-badawcze prowadzone na wydziale. Uczestniczymy w targach i wystawach.
Opiekun koła – dr inż. Dariusz Sędziak
http://www.mechatron.put.poznan.pl/
 
 

Koło Naukowe Obróbki Skrawaniem

BRANŻA – OBRÓBKA MECHAMICZNA, CNC, TECHNOLOGIE LASEROWE, KONSTRUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, SYSTEMY CAM
Prowadzimy badania i szkolenia w zakresie obróbki metali i tworzyw sztucznych z wykorzystaniem technologii laserowych i obrabiarek CNC. Zajmujemy się konstrukcją urządzeń i oprzyrządowania pomiarowego.
Opiekun koła – dr hab. inż. Paweł Twardowski
 
 

Koło Naukowe Odlewników

BRANŻA – ODLEWNICTWO, KOMPOZYTY ODLEWANE, RECYKLING, KONSTRUKCJE URZĄDZEŃ
Zajmujemy się odlewnictwem tradycyjnym i precyzyjnym. Wykonujemy modele i odlewy, uczestniczymy w badaniach z zakresu kompozytów odlewanych oraz prowadzimy remonty urządzeń formierskich i odlewniczych. Szczególny nacisk kładziemy na rozwój technologii i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w naszej branży.
Opiekun koła – dr inż. Paweł Szymański
https://www.facebook.com/kolonaukoweodlewnikow/
 
 

Międzywydziałowe Koło Naukowe „POLIMERY I TWORZYWA SZTUCZNE”

BRANŻA – TWORZYWA SZTUCZNE, PRZETWÓRSTWO, PROJEKTOWANIE, SYMULACJE MECHANICZNE, SYMULACJE PROCESÓW PRZETWÓRCZYCH, REOLOGIA, CHEMIA POLIMERÓW
 
Zajmujemy się: przetwórstwem tworzyw sztucznych, nowymi materiałami polimerowymi i kompozytami, symulacjami mechanicznymi, symulacjami procesów przetwórczych, rapid prototypingiem, zastosowaniem tworzyw w medycynie, chemią polimerów.
Opiekun koła – dr hab. inż. Karol Bula
 

Koło Naukowe „PRIME” – Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

BRANŻA – ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Zajmujemy się nawiązywaniem i rozwijaniem współpracy z przedsiębiorstwami produkcyjnymi, prowadzeniem warsztatów, szkoleń i gier zespołowych, organizowaniem wycieczek do zakładów produkcyjnych, organizowaniem praktyk zawodowych, aktywnym udziałem i pomocą w konferencjach naukowych.
Opiekun koła – dr inż. Ewa Dostatni; mgr inż. Justyna Trojanowska
https://www.facebook.com/pg/KoloNaukowePRIME/about/
 

Koło Naukowe Diagnostyki i Wibroakustyki „SPECTRUM”

BRANŻA – BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN
Zajmujemy się przeprowadzaniem badań z zakresu diagnostyki i wibroakustyki.
Opiekun koła – mgr inż. Bartosz Jakubek
http://neur.am.put.poznan.pl/Spectrum/kn.htm
 
 

Koło Naukowe „Techniki Wirtualne w Projektowaniu”

BRANŻA – WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ, RAPID PROTOTYPING
Zajmujemy się zagadnieniem wirtualnej rzeczywistości, jej zastosowaniem do prowadzenia szkoleń, kursów. Wykorzystaniem technik projektowania hybrydowego do poprawy jakości projektowanych wyrobów.
Opiekun koła – dr inż. Filip Górski
https://www.facebook.com/TechnikiWirtualneWProjektowaniu

 


Koło Naukowe Biomechaniczne Towarzystwo Studentów „Da Vinci”

BRANŻA – BIOMECHANIKA CZŁOWIEKA
Skupiamy się wokół biomechaniki narządu ruchu człowieka, mechanicznego modelowania tkanek oraz zastosowań współczesnych metod obliczeniowych w zagadnieniach biomechanicznych. Szczególnie interesują nas:
  • przeciążenia  narządu ruchu oraz szerokie możliwości wykorzystania systemu BTS Smart do analizy ruchu
  • badania aktywności mięśniowej i zastosowanie EMG w rehabilitacji, ergonomii oraz protetyce
  • projektowanie protez, ortez oraz implantów
Opiekun koła – dr Tomasz Walczak
http://www.btsdavinci.put.poznan.pl/

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Poznańska.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)