wydział budowy maszyn i zarządzania pp

O wydziale

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania jest najstarszym wydziałem Politechniki Poznańskiej. Dał on początek wyższemu szkolnictwu technicznemu w Wielkopolsce. Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania został założony w 1919 roku, wówczas pod nazwą Wydział Mechaniczny, jako pierwszy, macierzysty wydział Państwowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn. Zgodnie z oczekiwaniami rynku i w związku ze zmianami struktury Wydział kilkakrotnie zmieniał nazwę. Pierwotnie był to Wydział Mechaniczny (1919 - 1952); następnie przekształcano go kolejno w Wydział Budowy Maszyn (1952 - 1967), w Wydział Mechaniczny Technologiczny (1967 - 1974), ponownie w Wydział Budowy Maszyn (1974 - 1998), a w 1998 roku w Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania.

       Na kierunkach mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, mechatronika, inżynieria materiałowa oraz inżynieria biomedyczna można studiować szeroko rozumianą inżynierię mechaniczną - konstrukcję, technologię, automatyzację, diagnostykę i informatyzację, ale również zarządzanie i inżynierię produkcji - poznawać systemy produkcyjne, czy zarządzanie jakością.  Uzupełnieniem tych obszarów jest inżynieria materiałowa, w tym nanomateriały. Najnowsze kierunki studiów odpowiadają na zapotrzebowanie rynku pracy - zasób wiedzy inżynierów mechatroników łączy kilka obszarów wiedzy i umiejętności. Inżynieria biomedyczna kształci inżynierów - specjalistów budowy i eksploatacji urządzeń medycznych i protetyki.

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych w trzech dyscyplinach naukowych: budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria materiałowa oraz mechanika.

 Aktualnie w ramach Wydziału działają 4 instytuty z 13 zakładami oraz 1 katedra

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Poznańska.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)