Politechnika Poznańska

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PP

ul. Piotrowo 5

60- 965 Poznań

Telefon:  61 6652361, 61 6652362

Fax:  61 6652363

https://isie.put.poznan.pl/

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PP

Politechnika Poznańska

ul. Piotrowo 5

60- 965 Poznań

Telefon:  61 6652361, 61 6652362

Fax:  61 6652363

https://isie.put.poznan.pl/

 • ENERGETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowanie naukami technicznymi i nowymi technologiami
  • predyspozycje do nauk ścisłych
  • umiejętność pracy w zespołach
  • kreatywność

  Kariera po studiach:

  • inżynierowie ruchu urządzeń i systemów energetycznych (w elektrowniach i elektrociepłowniach, zakładach przesyłu i dystrybucji energii oraz w przedsię­biorstwach energetyki odnawialnej),
  • specjaliści w zakresie sterowania i automatyki systemów energetycznych (elektroenergetycznych, ciepłowniczych i gazowniczych),
  • projektanci urządzeń i systemów energetycznych takich jak: elektrownie i elektro­ciepłownie (konwencjonalne i niekonwencjonalne), turbiny (cieplne, wodne, wiatrowe), wymienniki ciepła, kotły, systemy diagnostyczne, systemy sterowania i automatyzacji),
  • pracownicy ośrodków naukowo-badawczych i uczelni, firm doradczych i instytucji nadzoru energetycznego oraz samorządu terytorialnego,
  • praca w zakładach produkujących urządzenia elektryczne, w spółkach dystrybucyjnych, elektrowniach i elektrociepłowniach, firmach produkujących konstrukcje wsporcze, osprzęt, urządzenia i układy izolacyjne,

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Cieplna energetyka przemysłowa
  • Elektroenergetyka
  • Ekologiczne źródła energii elektrycznej
  • Energetyka jądrowa
  • Zrównoważony rozwój energetyki

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Cieplna energetyka przemysłowa
  • Elektroenergetyka
  • Ekologiczne źródła energii elektrycznej
  • Energetyka jądrowa
  • Zrównoważony rozwój energetyki

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Cieplna energetyka przemysłowa
  • Elektroenergetyka
  • Ekologiczne źródła energii elektrycznej
  • Energetyka jądrowa
  • Zrównoważony rozwój energetyki

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Cieplna energetyka przemysłowa
  • Elektroenergetyka
  • Ekologiczne źródła energii elektrycznej
  • Energetyka jądrowa
  • Zrównoważony rozwój energetyki

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, biologia, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Energetyka jest wynik egzaminu wstępnego.

   

  Dowiedz się więcej

 • ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA I ODNAWIALNA Stopień: II REKRUTACJA

  Predyspozycje kandydata:

  • posiadanie wykształcenia w kierunków: Mechanika i Budowa Maszyn, Konstrukcja i Eksploatacja Środków Transportu, Energetyka, Transport, Inżynieria Środowiska – ukończony I stopień studiów ( tytuł zawodowy - inżynier)
  • zainteresowanie poszerzaniem wiedzy i umiejętności inżynierskich
  • zainteresowanie specjalizacją zawodową

  Kariera po studiach:

  • zatrudnienie w przedsiębiorstwach z branży energetycznej
  • samodzielna działalność zawodowa
  • możliwość kontynuacji wykształcenia na studiach trzeciego stopnia
  • kadra kierownicza i specjaliści w elektrowniach i elektrociepłowniach
  • technolodzy i konstruktorzy w firmach projektowych związanych z branżą energetyczną
  • konstruktorzy układów OZE
  • inżynierowie utrzymania produkcji
  • pracownicy branży B+R (przemysł energetyczny)
  • specjaliści w firmach związanych z produkcją i transportem paliw

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Energetyka cieplna i odnawialna
  • Technologie gazowe i energetyka odnawialna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Energetyka cieplna i odnawialna
  • Technologie gazowe i energetyka odnawialna

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Energetyka przemysłowa i odnawialna jest wynik egzaminu wstępnego.

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA LOTNICZA Stopień: I REKRUTACJA

  Predyspozycje kandydata:

  • Zainteresowanie przedmiotami ścisłymi
  • Predyspozycje do twórczego rozwiązywania zagadnień technicznych
  • Techniczny zmysł i wyobraźnia
  • Zainteresowanie techniką lotniczą i jej wyzwaniami

  Kariera po studiach:

  • Zatrudnienie w lotnictwie cywilnym i wojskowym
  • Zatrudnienie w zakładach produkcyjnych i remontowych przemysłu lotniczego
  • Praca w przedsiębiorstwach transportu lotniczego
  • Zatrudnienie w jednostkach nadzoru i władzy lotniczej
  • Zatrudnienie w polskich i międzynarodowych jednostkach związanych z ruchem lotniczym

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Pilotaż statków powietrznych
  • Silniki lotnicze i płatowce

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria lotnicza brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, biologia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Inżynieria środowiska

  Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowanie przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi (matematyka, fizyka, chemia, informatyka)
  • predyspozycje do twórczego rozwiązywania zagadnień technicznych

  Profile dyplomowania:

  • zaopatrzenie w wodę, ochrona wód i gleby
  • zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona powietrza

  Kariera po studiach:

  • zatrudnienie w firmach zajmujących się projektowaniem systemów wodociągowych, kanalizacyjnych, ogrzewczych, ciepłowniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
  • zatrudnienie w przedsiębiorstwach komunalnych, przedsiębiorstwach energetyki cieplnej, przedsiębiorstwach z branży gazowniczej, w firmach zajmujących się wykonawstwem i eksploatacją, projektowaniem systemów zaopatrzenia w wodę, ciepło i gaz, oczyszczaniem ścieków, ochroną powietrza, zagospodarowaniem odpadów
  • samodzielna działalność zawodowa
  • mozliwość kontynuacji wykształcenia na studiach drugiego stopnia

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zaopatrzenie w wodę, ochrona wód i gleby
  • Zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona powietrza

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zaopatrzenie w wodę, ochrona wód i gleby
  • Zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona powietrza

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, biologia, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest wynik egzaminu wstępnego.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)