ul. Piotrowo 3A

60-965 Poznań

Telefon : 61 6652539

Fax:  61 6652548

http://www.fee.put.poznan.pl

ul. Piotrowo 3A

60-965 Poznań

Telefon : 61 6652539

Fax:  61 6652548

http://www.fee.put.poznan.pl

 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie w Poznaniu - kierunek Automatyka i Robotyka
  Przedmiotem studiów są nowoczesne metody sterowania złożonymi obiektami, w szczególności robotów, teoria i technika regulacji automatycznej procesów przemysłowych i przekształtnikowych, układów elektromechanicznych, modelowanie i symulacja komputerowa zjawisk dynamicznych oraz metody automatycznego rozpoznawania informacji obrazowej. Specjalności (studia stacjonarne): automatyka; robotyka; komputerowe systemy sterowania. Specjalności (studia niestacjonarne): automatyka; komputerowe systemy sterowania; automatyka i elektronika przemysłowa oraz sterowanie układów elektromechanicznych. Oferowany jest również wariant studiów o profilu praktycznym, realizowany w ścisłej współpracy z czołowymi zakładami przemysłowymi. Absolwenci znajdują zatrudnienie we wszystkich dziedzinach wykorzystujących elementy automatyki i systemów sterowania procesów i obiektów. Prowadzimy studia również w języku angielskim na specjalności Robotyka.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia lub informatyka. 

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Automatyka i robotyka jest wynik postępowania kwalifikacyjnego oraz przedłożenie przez kandydata dypolmu ukończenia studiów pierwszego stopnia. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ELEKTROTECHNIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie w Poznaniu - kierunek Elektrotechnika
  Uniwersalny kierunek studiów, na którym studenci zaznajamiają się ze wszystkimi obszarami inżynierii elektrycznej. Na wysokim poziomie kształceni są fachowcy w zakresie od elektroenergetyki (wytwarzanie, przesył i dystrybucja energii elektrycznej, technika zabezpieczeń i automatyki elektroenergetycznej, komputerowe systemy zarządzania energią), poprzez techniką świetlną i elektrotermią, mechatroniką, maszyny elektryczne i układy automatyki, energoelektroniką i techniką mikroprocesorową, pomiary w technice i medycynie, zelektronizowaną i zinformatyzowaną elektrotechniką w przemyśle i pojazdach. Absolwenci są wszechstronnie pizygotowani do podejmowania i realizacji samodzielnych zadań inżynierskich, jak również twórczej pracy zespołowej. Specjalności: elektryczne układy mechatroniki; inżynieria wysokich napiąć; mikroprocesorowe systemy stero¬wania w elektrotechnice; systemy pomiarowe w przemyśle i inżynierii biomedycznej; systemy elektroenergetyczne; sieci i automatyka elektroenergetyczna; technika świetlna; układy elektryczne i informatyczne w przemyśle i pojazdach; urządzenia i instalacje elektryczne. Absolwenci mogą podjąć pracą we wszystkich gałęziach gospodarki powiązanych z elektrotechniką, elektroniką i techniką mikroprocesorową, z wykorzystaniem najnowszych narządzi informatyki.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektrotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka z astronomią, geografia, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektrotechnika jest przedłożenie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ENERGETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie w Poznaniu - kierunek Energetyka
  Kierunek studiów, na którym studenci zapoznają się z szeroką problematyką wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii w systemach o różnej skali, z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej roli uwarunkowań ekologicznych. Studiowanie i praktyczne rozwiązywanie zagadnień w obszarze energetyki związane jest z elektroenergetyką, techniką cieplną, a także z eksploatacją i diagnostyką maszyn oraz systemów energetycznych, jak również z nowoczesnymi technologiami konwersji energii z wykorzystaniem m.in. odnawialnych źródeł energii i energii jądrowej. Ukończenie studiów gwarantuje opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie zaawansowanych technologii i metod badawczych. Specjalności: elektro­energetyka; ekologiczne źródła energii elektrycznej; energetyka jądrowa; cieplna energetyka przemysłowa; zrównoważony rozwój energetyki. Absolwenci znajdują zatrudnienie m.in. jako inżynierowie ruchu urządzeń i systemów energetycznych, specjaliści w zakresie sterowania i automatyzacji systemów energetycznych, projektanci urządzeń i systemów energetycznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka z astronomią, geografia, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Energetyka jest przedłozenie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MATEMATYKA W TECHNICE Stopień: I REKRUTACJA

  Studia na tym kierunku pozwalają absolwentom na podjęcie samodzielnej pracy w firmach wykorzystujących najnowsze technologie, w szkolnictwie każdego szczebla, a także dla dostrzegających w sobie uzdolnienia badawcze – w instytutach naukowych pracujących na potrzeby różnych branż. W trakcie studiów pierwszego stopnia, wszyscy studenci odbywają pożyteczne praktyki w wiodących – pod względem zastosowań matematyki – firmach.

   
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka w technice brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny 
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka z astronomią, geografia, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)