ul.Łabiszyńska 25

03-204 Warszawa 

Tel.: 22 256 23 00

E-mail: rekrutacja@wsb.warszawa.pl

ul.Łabiszyńska 25

03-204 Warszawa 

Tel.: 22 256 23 00

E-mail: rekrutacja@wsb.warszawa.pl

 • EKONOMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Biznes międzynarodowy
  • Ekonomia menedżerska
  • Gospodarowanie nieruchomościami

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biznes międzynarodowy
  • Ekonomika przedsiębiorstwa turystycznego
  • Ekonomika transportu i logistyki
  • Rachunkowość i controling
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Biznes międzynarodowy
  • Ekonomia menedżerska
  • Gospodarowanie nieruchomościami

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Biznes międzynarodowy
  • Ekonomia menedżerska
  • Ekonomia dla menedżerów
  • Ekonomika przedsiębiorstwa turystycznego
  • Ekonomika transportu i logistyki
  • Gospodarka finansowa i rachunkowość
  • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
  • Marketing i sprzedaż
  • Rachunkowość i controling
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: