ul.Łabiszyńska 25

03-204 Warszawa 

Tel.: 22 256 23 00

E-mail: rekrutacja@wsb.warszawa.pl

ul.Łabiszyńska 25

03-204 Warszawa 

Tel.: 22 256 23 00

E-mail: rekrutacja@wsb.warszawa.pl

 • ADAPTACJA I ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W PROCESACH TRANSFORMACJI CYFROWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  • Nauczysz się planować i zarządzać procesami zmiany polegającymi na przystosowaniu organizacji i pracowników do funkcjonowania w środowisku nowoczesnych technologii związanych z szeroko pojętą transformacją cyfrową.
  • Dowiesz się jak zaplanować i przeprowadzić adaptację firmy i pracowników do pracy po wdrożeniu nowoczesnych technologii zmieniających dotychczasowe zasady funkcjonowania i codziennej pracy. 
  • Nauczysz się zarządzać odpowiednią komunikacją na każdym poziomie organizacji, identyfikować ambasadorów zmiany, zarządzać motywacją i oporem użytkowników. 
  • Zapoznasz się z wiodącymi metodyki zarządzania zmianą i organizacje skupiające się na ludzkiej stronie zmiany, tj. ACMP (Association of Change Management Professionals), PROSCI, IOCMI (Innovation and Organizational Change Management Institute). 
  • Poznasz w praktyce narzędzia i techniki angażowania i motywowania użytkowników do udziału w procesie zmian organizacyjnych.   
  • Sprawdzisz swoje umiejętności w praktyce tworząc profesjonalny plan zarządzania zmianą.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ADMINISTRACJA - PRAWO, ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel - Celem tych studiów jest to, byś mógł, jako pracownik administracji, pogłębić wiedzę prawniczą, zwiększyć sprawność organizacyjną i doskonalić umiejętności interpersonalne. Ukończenie studiów pomoże Ci w kompetentnym, sprawnym i skutecznym zarządzaniu przedsięwzięciami publicznymi w różnych aspektach działalności administracji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AGILE - ZWINNE METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W dzisiejszych czasach aby być konkurencyjnym na rynku należy szybko reagować na pojawiające się zmiany i wytwarzać produkty które zapewnią konkurencyjność i przyniosą oczekiwany zysk. Kiedy w lutym 2001 roku grupa praktyków reprezentujących nowe metodyki tworzenia oprogramowania spotkała się w Snowbird (USA) i ogłosiła „Manifest Agile”, nikt nie przypuszczał, że będzie to początek rewolucji w zarządzaniu projektami. 

  Zaczęto wypracowywać nowe podejście do realizacji zadań stanowiących alternatywę do klasycznego podejścia kaskadowego. Coraz szybsze zmiany w otaczającym świecie wymogły na organizacjach potrzebę szybkiego reagowania, bo wykorzystanie zwinnego zarządzania projektami pozwala na realizowanie wyzwań stawianych nowoczesnym organizacjom.

  “Agile - zwinne metodyki zarządzania projektami” to praktyczne studia, dzięki którym nabędziesz umiejętności tworzenia i pracy ze zmotywowanymi, odpowiedzialnymi zespołami wytwarzającymi produkty które dają klientowi jak największą wartość biznesową i konkurencyjność na rynku.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AGILE I SCRUM. ZWINNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W pierwszej części programu studiów uporządkowana i usystematyzowana zostanie Twoja wiedzy i klasycznym zarządzaniu projektami. Przedmioty takie jak: Podstawy zarządzania projektami, Zarządzanie cyklem życia projektu, Zarządzanie jakością w projekcie, Budżetowanie i finansowanie projektów, MS Project oraz Komunikacja, konflikty i negocjacje w projekcie przygotują Cię do funkcjonowania w roli Project Managera w klasycznym wydaniu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA EKONOMICZNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Akademia bezpieczeństwa Eekonomicznego to centrum specjalistycznych kompetencji, realizujące studia podyplomowe z obszaru bezpieczeństwa interesów ekonomicznych organizacji. Naszym celem jest budowa kadr dla sektora publicznego i prywatnego w czasach wielowymiarowej wojny ekonomicznej.

  Studia są odpowiedzią na współczesne zagrożenia dla działalności instytucji i przedsiębiorstw, związane z wrogimi praktykami innych podmiotów państwowych lub rynkowych oraz z przestępczością ekonomiczną i obiektywnymi wyzwaniami cywilizacyjnymi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA COACHINGU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Akademia Coachingu to kompleksowe podejście do zawodu coacha. W dzisiejszym świecie, który stawia na innowacyjność, realizowanie kolejnych wyzwań, budowanie kapitału relacyjnego z poszanowaniem etyki poszukuje się ludzi, którzy będą nam w tym potrafili towarzyszyć. Ludzi z ciekawością drugiego człowieka, uważnością na relacje, świadomych wartości, którymi kierują się w życiu.  Program Akademii Coachingu jest oparty na metodzie Analytic-Network Coaching System™ wg dr Simona Westerna, który w holistyczny sposób podchodzi zarówno do człowieka, jak środowiska oraz biznesu sieciowego, w którym żyjemy i pracujemy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA LIDEREK BIZNESU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia bazują na doświadczeniach i uwzględniają unikalną perspektywę kobiet zarządzających biznesem. Celem studiów jest poznanie, jaki jest „kobiecy biznes”, jak się zmienia, jak rozwija i jakie ma możliwości. Akademia Liderek Biznesu skupia się na nowoczesnych metodach zarządzania, rozwoju kompetencji menedżerki, budowaniu wizerunku osobistego i firmy, ale też budowie równowagi między życiem i rozwojem zawodowym i osobistym liderki.

  Studia pozwalają na diagnozę kompetencji własnych i spojrzenie na swoje dotychczasowe doświadczenia z nowej perspektywy, a tym samym stworzenie osobistego planu rozwoju siebie i firmy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA MENEDŻERA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  To unikatowe w skali kraju studia podyplomowe dla doświadczonych menedżerów oraz adeptów sztuki skutecznego zarządzania ludźmi. Wyróżnia je, m.in. koncentracja na kluczowych dla menedżera umiejętnościach miękkich (np. rekrutacja, motywowanie, coaching), rozwój inteligencji emocjonalnej oraz interpersonalnej. W trakcie studiów otrzymasz także kompleksowy raport kompetencji menedżerskich Master Person Analysis oraz indywidualny personal branding (warsztat pozycjonowania swoich kompetencji na rynku pracy). 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA PRZYWÓDZTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zajęcia skoncentrowane są na rozwijaniu kluczowych kompetencji przywódczych: kreowaniu wizji, odkrywaniu szans i okazji biznesowych, pozyskiwaniu ludzi i zasobów, tworzeniu i wspieraniu efektywnych zespołów, budowaniu skutecznych organizacji. Akademia Przywództwa to inwestycja we własny rozwój na drodze stawania się przywódcą. Zajęcia przygotowują do tworzenia nowych organizacji oraz zajmowania strategicznych stanowisk. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli szansę zdefiniować własną ścieżkę rozwoju. Warsztaty będą prowadzili doświadczeni trenerzy oraz praktycy w przewodzeniu zespołom i firmom. Główną ideą kierunku Akademii Przywództwa jest spójność, otwartość, praktyczność.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA TRENERA BIZNESU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Szkolenia i warsztaty to wciąż najpopularniejsza forma doskonalenia kompetencji pracowników, dlatego istnieje ciągłe zapotrzebowanie na profesjonalnych trenerów. Program Akademii Trenera Biznesu to kompleksowe podejście do pracy trenerskiej, dedykowane osobom, które chcą rozwijać i wzmacniać kompetencje w tej roli. Zajęcia skoncentrowane są na doskonaleniu kluczowych umiejętności i postaw niezbędnych w pracy z grupą tj.: budowanie kontaktu opartego na zaufaniu, rozumienie i zarządzanie procesem grupowym, diagnoza potrzeb rozwojowych uczestników i adekwatnie projektowanie procesów rozwojowych, myślenie systemowe.  Dodatkowo program wzmacnia pewność siebie w roli trenera, uczy szerszego myślenia zarówno o rozwoju organizacji, zespołach jak i jednostce. Studia zwiększą proaktywną postawę trenerską, która inspiruje ludzi do pozytywnych zmian. Uczą prowadzenia grupy przez etapy procesu grupowego oraz przygotowywania i wdrażania kompleksowych projektów rozwojowych.

  Uczestnicy zanim rozpoczną studia wypełnią profil diagnostyczny MindSonar  w kontekście „Ja jako Trener” oraz podczas studiów odbędą superwizję trenerską.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ANALITYK BIZNESOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Analiza biznesowa jest fundamentem informacji o projekcie: o celach, priorytetach, powiązaniach z polityką firmy. Wynikiem analizy są ustalenia, jakie wymierne korzyści uzyskuje się dzięki wdrażanym rozwiązaniom. Analiza biznesowa IT jest procesem, który ma decydujące znaczenie w każdym projekcie IT.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ANALIZA FINANSOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Analiza finansowa jest bowiem jednym z narzędzi służących do poznania przedsiębiorstwa i zachodzących w nim procesów gospodarczych. Poprzez sformalizowany, ale i jednolity język sprawozdawczości finansowej można ocenić zarówno aktualną, jak i projektowaną sytuację finansową jednostki gospodarczej, nadać rozwojowi firmy nowy bieg lub ustrzec ją przed upadkiem. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ARCHITEKT ROZWIĄZAŃ IT W CHMURACH OBLICZENIOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Rekrutacja na ten kierunek nie jest obecnie prowadzona. Chcesz otrzymać powiadomienie o starcie rekrutacji? Wypełnij formularz i daj nam znać. Skontaktujemy się z Tobą po starcie rekrutacji.

  Chmura obliczeniowa cieszy się coraz większym zainteresowaniem tak przedsiębiorstw jak i użytkowników indywidualnych. Możliwości jakie zapewnia sprawiają, że działy IT coraz częściej zwracają się ku rozwiązaniom budowanym w oparciu o chmurę obliczeniową.
  Chmura obliczeniowa to wiele możliwości, ale też problemów związanych z architekturą, bezpieczeństwem, skalowaniem i niezawodnością budowanego rozwiązania czy aplikacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BIM MANAGER - NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE INWESTYCJAMI BUDOWLANYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  BIM Manager jest ekspertem, jeśli chodzi o znajomość narzędzi i procesów Building Information Modeling. Ma wysokie kwalifikacje nie tylko w zakresie oprogramowania BIM, ale też techniczną wiedzę ze wszystkich branż: architektury, instalacji sanitarnych i wentylacyjnych, instalacji elektrycznych oraz konstrukcji. Jego główne zadania to koordynacja współpracy w ramach zespołu pomiędzy podwykonawcami oraz nadzór nad modelem BIM.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • CONTROLLING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem tych studiów jest przekazanie Ci praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu controllingu, umożliwiających wsparcie procesów związanych z efektywnym zarządzaniem przedsiębiorstwem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO CHMURY OBLICZENIOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nabycie wiedzy teoretycznej i wskazanie umiejętności praktycznych, koniecznych dla bezpiecznego użytkowania chmury publicznej. Studia przygotowują do objęcia roli odpowiedzialnej za bezpieczną migrację do chmury i j zapewnienie jej bezpiecznego użytkowania na etapie eksploatacji.

  Program studiów nie jest związany z żądnym konkretnym dostawcą chmury, a przekazywana wiedza jest uniwersalna i możliwa do zastosowania w przypadku każdego dostawcy usług chmurowych. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DIETOTERAPIA I PORADNICTWO ŻYWIENIOWE Z ELEMENTAMI PSYCHODIETETYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem realizacji studiów jest rozwój kompetencji zawodowych odpowiadających aktualnym potrzebom społecznym w zakresie edukacji żywieniowej, wspomagania leczenia zaburzeń  odżywiania, nadwagi i otyłości, żywienia w jednostkach chorobowych oraz pomoc osobom pragnącym zmienić swoje nawyki żywieniowe. Uczestnicy poznają także psychologiczne aspekty odżywiania się człowieka.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DORADZTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  System profesjonalnie świadczonych usług w zakresie poradnictwa zawodowego stanowi w dzisiejszych czasach istotny element wsparcia rozwoju człowieka i radzenia sobie z wymogami współczesności. Wynikiem tych działań jest optymalizacja życia zawodowego i osobistego. 

  Interdyscyplinarna wiedza psychologiczno-pedagogiczna oraz ekonomiczna, którą zdobędzie słuchacz, pozwoli mu swobodnie poruszać się po zagadnieniach rynku pracy, tym samym dobrze przygotuje absolwenta do pełnienia roli doradcy zawodowego. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zawodu doradcy zawodowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Każda osoba z niepełnosprawnością intelektualną ma prawo do zdobywania wiedzy i rehabilitacji. Proces ten gwarantowany jest polityką Unii Europejskiej. Wspierają go liczne instytucje społeczne, polityczne i gospodarcze. Rodzi to zapotrzebowanie na ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę. Celem studiów jest ukazanie specyfiki procesu kształcenia i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ – DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Każda osoba z niepełnosprawnością intelektualną ma prawo do zdobywania wiedzy i rehabilitacji. Proces ten gwarantowany jest polityką Unii Europejskiej. Wspierają go liczne instytucje społeczne, polityczne i gospodarcze. Rodzi to zapotrzebowanie na ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę.

  Studia kierowane do wszystkich osób pracujących na co dzień z dziećmi oraz młodzieżą: pedagogów, nauczycieli, wychowawców, dla pracowników przedszkoli, szkół, świetlic socjoterapeutycznych, poradni psychologiczno – pedagogicznych, warsztatów terapii zajęciowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ (SURDOPEDAGOGIKA) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest:

  • wyposażenie uczestników w wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy wychowawczo opiekuńczej, dydaktycznej, i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabosłyszącą.
  • przygotowanie do dokonywania diagnozy psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych słuchowo,
  • wykształcenie umiejętności wspierania rodziny dziecka  oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku.
  • ukazanie specyfiki procesu kształcenia i wychowania osób z uszkodzonym narządem słuchu.

  W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne w placówkach kształcących uczniów z niepełnosprawnością słuchową, w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ (SURDOPEDAGOGIKA) – DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są kierowane do osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.
  Celem studiów jest:

  • wyposażenie studentów w wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne, niezbędne do pracy wychowawczo opiekuńczej, dydaktycznej i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabosłyszącą.
  • przygotowanie słuchaczy do dokonywania diagnozy psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych słuchowo,
  • wykształcenie umiejętności wspierania rodziny dziecka oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku.
  • ukazanie specyfiki procesu kształcenia i wychowania osób z uszkodzonym narządem słuchu.

  W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne w placówkach kształcących uczniów z niepełnosprawnością słuchową, w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKOWĄ (TYFLOPEDAGOGIKA) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest:

  • wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niewidomą i słabowidzącą,
  • przygotowanie do dokonywania diagnozy psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych wzrokowo,
  • wykształcenie umiejętności wspierania rodziny dziecka oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku,
  • ukazanie specyfiki procesu kształcenia i wychowania osób z uszkodzonym narządem wzroku.

  W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne w placówkach kształcących uczniów z niepełnosprawnością wzrokową, w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKOWĄ (TYFLOPEDAGOGIKA) – DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest:

  • wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niewidomą i słabowidzącą,
  • przygotowanie do dokonywania diagnozy psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych wzrokowo,
  • wykształcenie umiejętności wspierania rodziny dziecka oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku,
  • ukazanie specyfiki procesu kształcenia i wychowania osób z uszkodzonym narządem wzroku.

  W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne w placówkach kształcących uczniów z niepełnosprawnością wzrokową, w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z nowoczesną ofertą form terapii i wsparcia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu. Ukończenie studiów poszerzy kompetencje pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli i pracowników poradni psychologicznych. Studia poszerzą wiedzę uczestników o informacje dotyczące specyfiki rozwoju  dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, a także wyposażą studentów w wiedzę merytoryczną   i umiejętności praktyczne  niezbędne do pracy edukacyjnej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą ze spektrum zaburzeń autystycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU – DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są kierowane do osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

  • Poszerzenie wiedzy uczestników studiów o informacje dotyczące specyfiki rozwoju dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.
  • Wyposażenie studentów w wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy edukacyjnej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą ze spektrum zaburzeń autystycznych.
  • Wykształcenie umiejętności dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów ze spektrum autystycznym.
  • Uwrażliwienie słuchaczy na wczesne symptomy spektrum autyzmu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EMPLOYER BRANDING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Rynek pracy jest tworem żywym i ciągle rozwijającym się. W obecnej dobie niskiego bezrobocia i niedoborów kadrowych koniecznością stało się wydzielenie eksperckich ścieżek w obszarze HR. Jedną z takich specjalizacji jest employer branding i rekrutacja.

  Połączyliśmy oba zagadnienia, ponieważ rekrutacja jest spójną częścią szerszej strategii employer brandingowej, a zarazem jedną z najważniejszych potrzeb „biznesu”, jedynego i najważniejszego klienta rekruterów. W centrum zainteresowania będziemy stawiać potrzeby biznesowe oraz potrzeby kandydatów, jak najlepszą jakość ich realizacji. Z tego powodu często będziemy odwoływać się do szeroko rozumianego UX.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • HEADHUNTER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Headhuntig to wyższy poziom rekrutacji. Celem studiów jest nabycie przez uczestników profesjonalnych umiejętności w prowadzeniu projektów executive search, w tym między innymi: umiejętnego doboru kandydatów do organizacji, jej zaawansowania procesów oraz kultury organizacyjnej; wyszukiwania oraz zainteresowania propozycją osób nie poszukujących aktywnie pracy;  budowania relacji z kandydatami opartych na zaufaniu i wzajemnych korzyściach; umiejętności pisania i przedstawiania ofert w zachęcający sposób, prowadzenia rozmów telefonicznych, kwalifikacyjnych dopasowanych do poziomu rekrutowanych menedżerów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • HR BIZNES PARTNER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Jak sama nazwa stanowiska wskazuje, HR Biznes Partner odgrywa rolę partnera biznesu. Wspiera merytorycznie, inicjuje zmiany, planuje rozwój zasobów ludzkich przedsiębiorstwa. Jak na dowódcę przystało, HR Biznes Partner powinien być dobrym strategiem, dzięki czemu może wymiernie wspierać realizację celów firmy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - PRAWNE, PSYCHOLOGICZNE I TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA DANYMI W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Od 25 maja 2018 r. stosujemy nowe przepisy o ochronie danych osobowych wprowadzone Rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych osobowych nr 2016/679. Jest to wspólny akt prawny nie tylko dla Unii Europejskiej, ale i wszystkich innych przedsiębiorców z całego świata, którzy oferują albo sprzedają swoje towary lub usługi dla osób przebywających w Unii. Wzmacniając system ochrony danych, UE wprowadziła instytucję Inspektora Ochrony Danych (Data Protection Officer), który będzie odgrywał kluczową rolę w ochronie danych osobowych. Jest to nowa profesja łącząca ze sobą prawo i nowe technologie przetwarzania danych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH DLA ZAAWANSOWANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Inspektor ochrony danych dla zaawansowanych to studia prowadzone przez praktyków dla praktyków - osób zawodowo zajmujących się ochroną danych osobowych, którzy chcą uzupełnić i poszerzyć swoje kompetencje zawodowe.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INTELIGENCJA EMOCJONALNA W ADMINISTRACJI I BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Pracujesz z osobami, będącymi w procesie zmiany? A może sam jesteś taką osobą? Otrzymasz do ręki znakomite narzędzie Dialog Motywujący, czyli oparty na współpracy styl prowadzenia rozmowy służący umocnieniu motywacji i rozwojowi inteligencji emocjonalnej. Studia to praktyczny trening kompetencji i umiejętności liderskich. 

  Zapotrzebowanie na nowoczesne kompetencje, takie jak: komunikacja, samoświadomość, motywacja oraz kontrola emocji w ciągu najbliższych 5 lat będzie do sześciu razy większe. Inteligencja emocjonalna staje się kluczową kompetencją we wszystkich obszarach życia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA DLA SAP ERP I PROGRAMOWANIE W ABAP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie Cię do samodzielnego rozwijania oprogramowania w systemie SAP, poczynając od analizy, przez implementację po testowanie rozwiązań. Dzięki tym studiom zdobędziesz praktyczne umiejętności cenione na rynku pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KADRY I PŁACE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Specjalista ds. kadr i płac zajmuje się wdrażaniem polityki personalnej przedsiębiorstwa oraz jej nadzorowaniem. Ponadto często odpowiada za prawno - administracyjną opiekę nad zatrudnieniem. Celem studiów jest doskonalenie standardów funkcjonowania profesjonalnego działu kadr i płac w strukturach organizacji lub w formie świadczonych usług zewnętrznych o tym charakterze, w oparciu o nowoczesne trendy zarządzania i obowiązujące ramy formalno-prawne w tej dziedzinie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KONSULTANT ROZWIĄZAŃ MICROSOFT POWER PLATFORM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanych kadr, które będą posiadały  umiejętność łączenia zagadnień biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwach z technologiami informatycznymi oraz budowanie rozwiązań IT w oparciu o „low code programinig”.

  W ramach zajęć będą przedstawiane rozwiązania informatyczne/narzędzia  dla różnych obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa. Punktem wyjścia będzie analiza potrzeb biznesowych która jest niezbędnym elementem projektów IT, umożliwiającym dokładne zrozumienie sytuacji klienta oraz jego potrzeb w zakresie rozwiązań informatycznych. 

  Ważny elementem dla osób  zajmujących się prowadzeniem analiz lub realizacją innych zadań w zakresie szeroko rozumianych narzędzi IT np.: wymagania, opis procesów, integracje ect. jest zrozumienie znaczenia, wykorzystania, rozumienie ich przeznaczenia oraz poznanie narzędzi wykorzystanych w procesie dostarczania konkretnych rozwiązań.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MARKETING KULTURY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wybierając studia Marketing Kultury masz okazję poznać najlepsze praktyki komunikacji marketingowej. Spotykać się z Tobą będą praktycy pracujący w lub dla instytucji kultury. Niezależnie od tego, czy będzie weekend, czy dzień powszedni, żaden kryzys Ciebie nie zaskoczy.

  Ponadto nauczysz się, w jaki sposób odczytywać dane wynikające z działań w Internecie oraz co dalej z tym możesz zrobić. Zobaczysz, że najciekawsze akcje promocyjne i eventy nie zawsze miały za sobą milionowe budżety - liczy się przede wszystkim pomysł. I właśnie tego Cię nauczymy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Program Master of Business Administration w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie to studia w formule online przygotowane we współpracy z amerykańską uczelnią, Franklin University. Adresujemy je do menedżerów i liderów biznesu, którym zależy zwłaszcza na rozwoju umiejętności przywódczych i orientacji w najnowszych trendach w obszarze technologii wspierających realizowanie celów biznesowych. 
  Przygotowując program studiów, czerpaliśmy także z doświadczeń naszych partnerów biznesowych. Dzięki tej współpracy uczestnicy zdobywają aktualną wiedzę na temat innowacji w obszarze zarządzania przedsiębiorstwami z różnych branż. Formuła programu obejmuje 17 modułów realizowanych online oraz 3 spotkania stacjonarne w sali wykładowej.
  Studia MBA online to m.in.:
  •   1,5 roku intensywnego treningu biznesowego
  •   sesje eksperckie i networkingowe
  •   zajęcia z praktykami biznesu
  •   20 modułów o zróżnicowanej tematyce
  •   zajęcia online i spotkania stacjonarne
  •   dyskusje i projekty w gronie profesjonalistów
  •   wirtualne wizyty studyjne w firmach
  •   dodatkowe szkolenia i certyfikaty
  •   dyplom MBA sygnowany przez Franklin University (USA).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MEDIACJE SĄDOWE I POZASĄDOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia nadają kwalifikacje do wykonywania zawodu mediatora. Pozwalają na uzyskanie wpisu na listę stałych mediatorów sądowych na terenie całego kraju, co wymaga złożenia wniosku do Prezesa Sądu Okręgowego, jak również do wprowadzania procedur rozwiązywania konfliktów w biznesie i w organizacji (komisje antymobbingowe). Program jest zgodny z kwalifikacją rynkową z mediacji. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENADŻER DS. EKSPORTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie ekspansji zagranicznej. Studia dostarczą wiedzy potrzebnej do analizy rynków zagranicznych, opracowania strategii marketingowych na rynkach eksportowych, a także zapoznają ze sposobami realizacji transakcji w handlu zagranicznym, formami finansowania i rozliczeń. Absolwenci zdobędą także umiejętności podstaw prowadzenia negocjacji i zawierania umów handlowych oraz wypełniania dokumentów handlowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻER CSR - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zgodnie z filozofią CSR rozwój przedsiębiorstwa to nie tylko dbałość o projekty, ich jakość i wyniki finansowe. To również odpowiedzialność, jaką wywierają jego działania na atmosferę pracy, relacje z kontrahentami i środowisko. CSR to otwarcie się na szersze aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa, wrażliwość na potrzeby lokalnej społeczności i wspieranie zgłaszanych przez nich inicjatyw.

  Jeśli lubisz pracować z ludźmi, angażują Cię akcje społeczne i chciałbyś  realizować projekty, które realnie wpływają na jakość życia innych -  ten kierunek jest dla Ciebie! Świadomi liderzy są w stanie poprowadzić  przedsiębiorstwa w kierunku społecznie odpowiedzialnego biznesu, gdzie człowiek i środowisko są równie ważne jak rozwój organizacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻER ZARZĄDZANIA ZAKUPAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zakupy stanowią obecnie jeden z ważniejszych procesów bezpośrednio wpływających na wyniki ekonomiczne firm oraz instytucji. W trakcie zajęć na studiach podyplomowych eksperci od zakupów podzielą się swoją wiedzą oraz doświadczeniem w tym zakresie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻERSKA AKADEMIA ANALIZY TRANSAKCYJNEJ, CZYLI NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE RELACJAMI W FIRMIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Analiza transakcyjna odnosi się do rozwoju jednostki poprzez dostarczanie jej wiedzy i narzędzi umożliwiających analizę zachowań, wchodzenia w relacje z innymi, stylów pracy. To interesujący zbiór narzędzi pozwalających opisać, ocenić i zanalizować istniejący system, organizację oraz określić kierunki i sposoby zmian. AT pozwala rozpoznać i uruchamiać potencjał drzemiący w ludziach i w organizacji. Jest metodą diagnozy pozwalającą na dostrzeżenie najważniejszych procesów zachodzących w firmie, zespole, zrozumienie ich i podjęcie decyzji na temat ich modyfikacji. Dzięki AT nie tylko poznajemy własne wzorce komunikowania się, ale również możemy je wzbogacać, zmieniać, co sprawia, że mamy wybór, jak zachować się w trudnej sytuacji lub jak zmienić sposób komunikacji, który oceniamy jako nieoptymalny.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy oraz kompetencji z zakresu zamówień publicznych w szczególności w zakresie wszystkich nadchodzących zmian, tak w obrębie pełnej elektronizacji zamówień, jak również nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

  Zajęcia prowadzą praktycy, z doświadczeniem w obsłudze postepowań przetargowych oraz w postępowaniach przed Krajową Izba Odwoławczą oraz sądami. Nauka opiera się w znacznej części na sporządzeniu i analizie projektów dokumentów, symulacjach, studiach przypadków oraz dyskusji i wymianie doświadczeń z uczestnikami studiów. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Ukończenie tego kierunku umożliwia nabycie kwalifikacji w zakresie zarządzania oświatą i uprawnień do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz w organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PLANOWANIE PRODUKCJI – NOWOCZESNE NARZĘDZIA: SAP, SIMATIC IT PREACTOR APS - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia kładą nacisk na zdobycie umiejętności praktycznych pozwalających na efektywne tworzenie planów produkcyjnych z wykorzystaniem zaawansowanych systemów informatycznych APS. Podczas studiów zdobędziesz praktyczną wiedzę o planowaniu produkcji w systemach SAP S/4 HANA i Siemens Opcenter APS oraz zdobędziesz umiejętności niezbędne do pełnienia roli planisty. Dodatkowo nauczysz się zaawansowanej obsługi systemu SAP w zakresie planowania produkcji oraz systemu Siemens Opcenter APS w zakresie harmonogramowania produkcji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

   

  Podczas studiów "Podatki i doradztwo podatkowe" uczymy nie tylko aktualnych regulacji z zakresu podatków, ale także tego, jak zawsze być na bieżąco z przepisami.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAKTYCZNY MARKETING INTERNETOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia "Praktyczny marketing internetowy" to niezwykle bogaty przewodnik po świecie marketingu online, pozwalający wejść w ten świat wszystkim, którzy wcześniej nie zajmowali się marketingiem w sieci, ale nie tylko. Szeroki program studiów, obejmujący zagadnienia z zakresu marketingu, grafiki, PR czy UX, zadowoli także słuchaczy mających już za sobą doświadczenie w marketingu internetowym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PROGRAMOWANIE APLIKACJI JAVA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dzięki tym studiom podyplomowym zdobędziesz praktyczne umiejętności pozwalające na poszerzenie swoich kompetencji zawodowych w obszarze programowania w języku Java i zwiększysz swoje szanse na zdobycie dobrze płatnej pracy. Na rynku wciąż jest niedobór programistów, więc studia te z pewnością są też dobrą propozycją dla wszystkich tych osób, które myślą o przebranżowieniu.  

  Po ukończeniu studiów podyplomowych będziesz posiadać wiedzę niezbędną do samodzielnego programowania aplikacji w języku Java, również aplikacji korzystających z systemów bazodanowych. Dodatkowo nauczysz się korzystać z najpopularniejszych frameworków, co znacznie ułatwi pracę z kodem aplikacji. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE – DO NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW LUB ZAJĘĆ PROWADZONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ I PONADPODSTAWOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

   

  Pedagogiczne kwalifikacyjne studia podyplomowe umożliwiają absolwentom nabycie wiedzy i umiejętności  z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki przedmiotowej oraz kompetencji zawodowych, niezbędnych nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W trakcie praktyk pedagogicznych nabędą umiejętności zawodowe przez aktywną realizację zajęć edukacyjnych. Studia są kierowane do osób, które planują uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotów lub prowadzenia zajęć realizowanych w szkole podstawowej albo ponadpodstawowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE – DO NAUCZANIA TEORETYCZNYCH PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W ramach studiów będziesz realizować praktyki pedagogiczne. W przypadku, gdy przedmiot lub rodzaj zajęć jest nauczany zarówno w szkole podstawowej, jak i ponadpodstawowej, praktyki zawodowe odbywają się w obu typach szkół.

  W zależności od przedmiotu lub rodzaju zajęć, mogą one być realizowane w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych placówkach udzielających wsparcia uczniom, rodzicom i nauczycielom.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA KRYZYSU I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest podniesienie społecznego stanu wiedzy dotyczącego kryzysów oraz sposobów ich zapobiegania. Studia przygotowują Cię do pracy w ośrodkach interwencji kryzysowej oraz hospicjach, zakładach karnych, zakładach poprawczych, policji, służbie więziennej czy domach pomocy społecznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA POZYTYWNA: BUDOWANIE DOBROSTANU I PRZEZWYCIĘŻANIE KRYZYSÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Psychologia pozytywna to dziedzina psychologii zajmująca się podłożem dobrostanu, pozytywnego nastawienie oraz poczucia szczęścia. Dlaczego warto zainteresować się tym nurtem w psychologii? Psychologia w znakomitej większości skupia się na identyfikacji zaburzeń, a następnie proponuje rozwiązania, w tym terapie, pozwalające powracać ludziom do stanu równowagi, badając oczywiście i opisując czym ten stan równowagi jest.

  Psychologia pozytywna idzie w innym kierunku, bo koncentruje się na profilaktyce i dbaniu o dobrostan człowieka, zanim jeszcze wydarzy się coś złego. Interwencje psychologii pozytywnej mogę być jednocześnie pomocne, w powracaniu do stanu równowagi psychologicznej ale przede wszystkim koncentrują się na budowaniu trwałego dobrostanu i poczucia szczęścia człowieka. Tym samym mamy do czynienia z nurtem w psychologii który idąc za medyczną metaforą „zapobiega, zamiast leczyć”.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA REKLAMY I KOMUNIKACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Od początku istnienia reklamy stosujemy pewne taktyki i praktyki komunikacyjne. Część z nich nie działa, część działa, ale czy wiemy dlaczego tak się dzieje? Jakie mechanizmy sprawiają, że od produktu A wolimy produkt B? Dlaczego odbiorcy z chęcią słuchają jednej marki, a drugiej nie lubią? 

  Podstawą jest bardzo dobre poznanie współczesnego konsumenta, ponieważ to z nim rozmawia nasza marka. Jak prowadzić rozmowę, byśmy doszli w tej podróży do wspólnego celu? Nauczymy Cię tego na studiach podyplomowych Psychologia reklamy i komunikacji. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Psychologia zarządzania to kierunek niezwykle praktyczny i ciekawy z uwagi na różnorodność tematyczną, warsztatowy charakter zajęć oraz możliwość pogłębienia wiedzy o sobie. Psychologia zarządzania pomaga praktykom w lepszym stopniu wykorzystać swój potencjał oraz rozwinąć kompetencje menedżerskie i interpersonalne.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PUBLIC SPEAKER - AKADEMIA WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów Public Speaker jest podniesienie praktycznych kompetencji i teoretycznej wiedzy w wystąpieniach publicznych i medialnych oraz oswojenie uczestników z kamerą i mikrofonem podczas wystąpień publicznych. Studia uczą skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Wyjaśniają funkcjonowanie mediów, ułatwiają kontakt z dziennikarzami zarówno osobisty jak i za pomocą social mediów.

  Umiejętności zdobyte w trakcie studiów przydają się w wielu sytuacjach zawodowych. W większości branż, z rozwojem kariery zawodowej i awansem, łączy się konieczność udziału w różnych formach wystąpień publicznych: od prezentacji biznesowych, paneli dyskusyjnych, konferencji, przemówień, po wypowiedzi przed kamerą, mikrofonem i na żywo w studiu telewizyjnym. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • RACHUNKOWOŚĆ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Rachunkowość to uniwersalny język biznesu, który dostarcza wiedzy niezbędnej do podejmowania decyzji w zarządzaniu firmą. Celem studiów jest przekazanie Ci praktycznej wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu księgowego, w tym prowadzenia własnego biura rachunkowego, przydatnej także osobom przygotowującym się do egzaminu państwowego umożliwiającego uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SAP - ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Platforma SAP R3 należy do najnowocześniejszych systemów zarządzania umożliwiających centralizację i optymalizację procesów biznesowych firm i korporacji na miarę ery cyfrowej. Uzyskanie praktycznych i docenianych na rynku umiejętności zawodowych umożliwi Tobie szybki start na najbardziej dynamicznie rozwijającym się rynku usług IT. Podczas studiów zdobędziesz kluczowe kompetencje z zakresu wiedzy procesowej, funkcjonalnej i technicznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SAP S/4 HANA - NOWOCZESNY SYSTEM ERP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie Cię do praktycznego wykorzystania systemu SAP S/4 HANA jako narzędzia pracy na stanowiskach użytkownika kluczowego odpowiedzialnego za SAP czy konsultanta wspierającego system SAP w firmie. Atutem będzie posiadanie wiedzy z zakresu procesów biznesowych dostępnych w systemie SAP R3 ECC.
   

  Każdy ze słuchaczy otrzyma swoje indywidualne konto do systemu SAP4/HANA z SAP Fiori z możliwością logowania 24h na dobę, aby mógł szkolić się/uczyć także w domu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA MENEDŻERSKIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest dostarczenie Ci aktualnej wiedzy, niezbędnej w zarządzaniu współczesną firmą, oraz doskonalenie kwalifikacji kierowniczych, kluczowych w sprawnym kierowaniu zespołami ludzkimi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TESTER OPROGRAMOWANIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dynamiczny rozwój technologii informatycznych i powszechność ich zastosowania zmieniły sposób, w jaki podchodzimy do procesu zapewnienia jakości oprogramowania. Kierunek ten jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie rynku na specjalistów w dziedzinie testowania. Celem kierunku jest przedstawienie wiedzy dotyczącej procesu zapewniania jakości oprogramowania w odniesieniu do całego procesu jego wytwarzania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TRANSPORT I SPEDYCJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest dostarczenie ich uczestnikom specjalistycznej wiedzy m.in. w zakresie problematyki prawnej, prowadzenia i organizacji transportu drogowego, konwencji i umów międzynarodowych dotyczących przewozu osób i rzeczy oraz technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych aspektów prowadzenia działalności w sferze transportu i spedycji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TWORZENIE APLIKACJI INTERNETOWYCH I MOBILNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dziś przeciętny użytkownik internetu i urządzeń mobilnych spędza w sieci co najmniej kilka godzin dziennie. Aplikacje powoli zastępują nam notatniki, kalendarze i… własną pamięć. Można korzystać z aplikacji do podlewania roślin doniczkowych, ale też do dokonywania pomiarów poziomu cukru we krwi za pomocą aplikacji sprzężonej z wkłuciem w ciele, dzięki czemu pacjent unika kilkudziesięciu bolesnych zabiegów tygodniowo.

  Aplikacje bawią, ale też chronią, ułatwiają życie, usprawniają współprace zespołów, łączą rodziny w trudnych czasach… wymieniać można długo. Studia dla ich twórców mogą więc wyznaczyć nową drogę życia nie tylko samego twórcy – absolwenta, ale też jego klientów i użytkowników jego dzieł.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W wielu firmach przywiązuje się wagę głównie do sprzedaży, produkcji czy zakupów. Wyniki biznesowe natomiast nieodłącznie powiązane są z płynnością finansową i skutecznymi działaniami windykacyjnymi. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę i zostaniesz przygotowany do profesjonalnego, dostosowanego do obecnych realiów gospodarczych zarządzania wierzytelnościami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WYCENA NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Niezależnie od koniunktury, na wycenianie oraz zarządzanie nieruchomościami zawsze jest zapotrzebowanie.  Studia podyplomowe "Wycena nieruchomości" przygotują Cię do państwowego egzaminu umożliwiającego uzyskanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości i wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE CYBERBEZPIECZEŃSTWEM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, a także doskonalenie kompetencji w zarządzaniu cyberbezpieczeństwem. Studia przygotowują kadrę i podnoszą jakość zarządzania projektami w aspektach cyberbezpieczeństwa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE I INWESTOWANIE W NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podstawowym celem studiów jest nabycie przez słuchaczy kompetencji niezbędnych do poruszania się po rynku nieruchomości w charakterze osoby zawodowo zajmującej się obrotem nieruchomościami.

  Dodatkowe cele studiów:

  • nabycie wiedzy z zakresu aktualnych przepisów prawa obowiązujących w Polsce
  • umiejętność interpretowania przepisów dotyczących obrotu nieruchomościami

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE OPERACYJNE W LOGISTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Logistyka - Zarządzanie Operacyjne, mają na celu ugruntowanie i uporządkowanie wiedzy zdobytej zarówno podczas studiów inżynierskich lub magisterskich, jak i podczas dotychczasowej pracy zawodowej. Zadaniem nadrzędnym jest jednak praktyczne przygotowanie do pracy w zarządzaniu jednostkami operacyjnymi w logistyce oraz wymiana realnych doświadczeń z praktykami rynku. Słuchacze poprzez kontakt z wykładowcami - praktykami mają możliwość rozwiania swoich dotychczasowych wątpliwości, a także zdobycia unikalnych doświadczeń rynkowych w zakresie zarządzania operacyjnego procesami logistycznymi na różnych szczeblach zaawansowania rozwoju managera. Duży nacisk jest kładziony na wiedzę z zakresu zarządzania operacyjnego oraz strategicznego. Wartością dodaną jest możliwość rozbudowania swoich kontaktów biznesowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PRACĄ ZDALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Niezależnie od tego, który scenariusz rozwoju zdarzeń związanych z epidemią COVID-19 okaże się najbardziej trafny, jedno jest pewne – praca zdalna (w formie „czystej” czy hybrydowej) stanie się trwałym elementem funkcjonowania organizacji. Zapewnienie efektywności takiej pracy wiąże się z ogromnymi wyzwaniami, pociągając za sobą konieczność dobrego przygotowania siebie i zespołu do realizacji zadań w nowych warunkach. Potrzebom tym wychodzi naprzeciw program studiów podyplomowych oferując możliwość nabycia szerokich kompetencji zarządzania pracą zdalną/hybrydową. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nowoczesne organizacje wymagają usystematyzowanego, metodycznego działania. Zarządzanie projektami to jeden z niezbędnych obszarów zarządzania w każdej rozwijającej się firmie. Celem studiów jest zdobycie praktycznej wiedzy w kluczowych obszarach zarządzania projektami oraz umiejętności skutecznego stosowania narzędzi i metod zarządzania projektami. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM SPOŁECZNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przedsiębiorstwo społeczne to taki specyficzny rodzaj organizacji, który wymaga niemałego zaangażowania, wielu umiejętności miękkich – myślenia sytuacyjnego, zarządzania talentami, samorozwoju, wysokiej etyki pracy. Ale to nie wszystko – aby skutecznie realizować cele przedsiębiorstwa, potrzebna jest też rzetelna wiedza z zakresu finansów, zarządzania ryzykiem czy metod restrukturyzacji.

  Jednak praca w organizacjach pozarządowych czy spółdzielniach przynosi mnóstwo satysfakcji, a nierzadko nadaje sens życiu, dlatego warto zgłębiać tę tematykę i rozwijać kompetencje w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ W OCHRONIE ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Ochrona zdrowia jest jedną z najbardziej podatnych i wrażliwych na kryzys branż, dlatego że mamy tu do czynienia ze zdrowiem i życiem ludzkim.  Podmioty lecznicze do sytuacji kryzysowych raczej się nie przygotowują, a poważny problem może pojawić się nagle i w najmniej oczekiwanym momencie, jak np. fatalny w skutkach błąd lekarza, odmowa udzielenia pomocy, pomyłka medyczna, awaria sprzętu ratującego życie, zwolnienia i strajk pracowników, niezadowolony z obsługi pacjent itd.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE W PODMIOTACH LECZNICZYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zmieniające się potrzeby otoczenia wymagają od kadry zarządzającej placówkami leczniczymi szybkich, ale także przemyślanych reakcji, będących pochodną dysponowania aktualną wiedzą, znajomością trendów występujących w branży oraz umiejętnością praktycznego wykorzystania zasobów organizacji.  

  Udział w studiach dostarczy Ci wieloaspektowej wiedzy menadżerskiej, ułatwiającej wykonywanie zadań w nowoczesnych placówkach leczniczych, działających w warunkach gospodarki konkurencyjnej i pozwoli na efektywne zarządzanie. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest przekazanie słuchaczom wiedzy i narzędzi przydatnych w procesie zarządzania zasobami ludzkimi. Słuchacze zdobędą i rozwiną praktyczne umiejętności w dziedzinach takich, jak: analiza potencjału ludzkiego firmy, planowanie zapotrzebowania na pracowników, przeprowadzanie rekrutacji oraz budowa i stosowanie systemów motywacyjnych i oceny personelu. Ponadto dowiedzą się, jak określić rolę działu personalnego w przedsiębiorstwie, w jaki sposób zbudować i włączyć dział personalny w misję całej firmy oraz jak utworzyć zintegrowany zespół pracowników. Słuchacze mogą także ubiegać się o certyfikat Franklin University.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZWINNE ZARZĄDZANIE USŁUGAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest poznanie nowoczesnych, w tym także zwinnych metod zarządzania usługami w dowolnej branży. Studia dostarczają praktycznych zastosowań w zakresie ITIL, procesów biznesowych, podstaw zarządzania projektami, zarządzania operacyjnego, zarządzania jakością i komunikacją, Agile Managementu oraz Lean Managementu.

  Nowoczesna formuła online dostarczy wyczerpujących materiałów dydaktycznych oraz ćwiczenia ułatwiające zrozumienie przedstawionych zagadnień, przećwiczenie ich, zastosowanie szablonów dokumentów zarządzania usługami, analizowanie praktycznych case study. Ułatwiających zrozumienie przedstawionych zagadnień. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Opinie (0)


PODYPLOMOWE