• ADMINISTRACJA – ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

  Rekrutacja

  Fundamentem sprawnie funkcjonującego kraju jest administracja – to jej organy i obsługujące je urzędy pozwalają na praktyczne realizowanie zadań państwa. Wszystkim nam znane są trudności zwykłych obywateli z przebrnięciem przez szereg procedur urzędowych, dlatego znajomość regulacji prawnych, a także umiejętność ich praktycznego zastosowania jest dużym atutem na rynku pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AGILE - ZWINNE METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W dzisiejszych czasach aby być konkurencyjnym na rynku należy szybko reagować na pojawiające się zmiany i wytwarzać produkty które zapewnią konkurencyjność i przyniosą oczekiwany zysk. Kiedy w lutym 2001 roku grupa praktyków reprezentujących nowe metodyki tworzenia oprogramowania spotkała się w Snowbird (USA) i ogłosiła „Manifest Agile”, nikt nie przypuszczał, że będzie to początek rewolucji w zarządzaniu projektami. 

  Zaczęto wypracowywać nowe podejście do realizacji zadań stanowiących alternatywę do klasycznego podejścia kaskadowego. Coraz szybsze zmiany w otaczającym świecie wymogły na organizacjach potrzebę szybkiego reagowania, bo wykorzystanie zwinnego zarządzania projektami pozwala na realizowanie wyzwań stawianych nowoczesnym organizacjom.

  “Agile - zwinne metodyki zarządzania projektami” to praktyczne studia, dzięki którym nabędziesz umiejętności tworzenia i pracy ze zmotywowanymi, odpowiedzialnymi zespołami wytwarzającymi produkty które dają klientowi jak największą wartość biznesową i konkurencyjność na rynku.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AGILE I SCRUM. ZWINNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W pierwszej części programu studiów uporządkowana i usystematyzowana zostanie Twoja wiedzy i klasycznym zarządzaniu projektami. Przedmioty takie jak: Podstawy zarządzania projektami, Zarządzanie cyklem życia projektu, Zarządzanie jakością w projekcie, Budżetowanie i finansowanie projektów, MS Project oraz Komunikacja, konflikty i negocjacje w projekcie przygotują Cię do funkcjonowania w roli Project Managera w klasycznym wydaniu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AKADEMIA COACHINGU ZESPOŁOWEGO I FACYLITACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Akademia coachingu zespołowego i facylitacji to mieszanka wiedzy, postaw i konkretnych umiejętności, które absolwent może wykorzystać w pracy z zespołami pracowniczymi lub grupami szkoleniowymi. Jak prowadzić spotkania, by były bardziej efektywne? Jak wykorzystać potencjał zespołu? Jak pracować z grupą, by osiągnąć zamierzony cel? O co warto wzbogacić swój warsztat trenerski? Jak wykorzystać umiejętności facylitacyjne w pracy menedżerskiej? 

  To między innymi na powyższe pytania będą mogli odpowiedzieć uczestnicy w trakcie trwania Akademii, której charakterystyczną cechą jest jej praktyczny wymiar.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AKADEMIA MENEDŻERA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  To unikatowe w skali kraju studia podyplomowe dla doświadczonych menedżerów oraz adeptów sztuki skutecznego zarządzania ludźmi. Wyróżnia je, m.in. koncentracja na kluczowych dla menedżera umiejętnościach miękkich (np. rekrutacja, motywowanie, coaching), rozwój inteligencji emocjonalnej oraz interpersonalnej. W trakcie studiów otrzymasz także kompleksowy raport kompetencji menedżerskich Master Person Analysis oraz indywidualny personal branding (warsztat pozycjonowania swoich kompetencji na rynku pracy). 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AKADEMIA PROFESJONALNEGO COACHA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Bez wątpienia, aby być skutecznym – w pracy, biznesie – należy postawić na samorozwój, co zrozumiało już wielu właścicieli firm i menedżerów wyższego szczebla. Coach to osoba, która na podstawie rzetelnej wiedzy i wyćwiczonych umiejętności pomoże w zwiększeniu efektywności działania, nauczy planowania, skupi się na czynnikach automotywacyjnych i motywacyjnych w miejscu pracy i w związku z pełnioną funkcją. Nauczy też, jak dzielić się tymi umiejętnościami z podwładnymi i pozytywnie wpływać na rozwój całej organizacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AKADEMIA PRZYWÓDZTWA KOBIET - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Bycie liderem nie jest łatwe. Bycie liderką wydaje się być jeszcze trudniejsze, z powodu różnych stereotypów, przekonań, niewiary w siebie i innych. Kobiety funkcjonują w wielu rolach, a ich połącznie nie zawsze jest proste i skuteczne i niestety czasami jest to bardzo wyboista droga.

  Od wielu lat organizowane są kursy czy szkoły biznesu uczące różnych kompetencji, także psychologicznych, niewiele jest jednak propozycji skierowanych specjalnie dla kobiet. A doświadczenie kobiet-liderek pokazuje, że watro dać paniom uszyty na ich potrzeby zestaw wiedzy i umiejętności, który pomoże w byciu dobrym szefem, dobrym dla pracowników, ale też dobrym dla siebie samej. Kobiety mają naturalne predyspozycje do bycia Liderem, nie ma już potrzeby aby dostosowywały się do wizji „klasycznego” lidera, która dominowała w organizacjach do tej pory. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AKADEMIA TRENERA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dziś dynamiczniej niż kiedykolwiek zmienia się rynek pracy, a wraz z nim wymogi firm względem rozwoju kompetencyjnego pracowników. Wzrost kadry, wyższy poziom fluktuacji pracowników, walka na poziomie kompetencji sprawiły, że dzisiejszy biznes wysoko stawia trenerom poprzeczkę. Dziś nie wystarczy podstawowa wiedza czy klasyczne umiejętności szkoleniowe. Obecnie trenerzy mają być motorem działania, być specjalistami, którzy wprawią mechanizmy w ruch, ożywią kulturę organizacji.  

  Przygotowany przez nas program studiów nauczy Cię budowania warsztatów z uwzględnieniem potrzeb grupy, pokaże, jak wykorzystać dynamikę zespołu, skoncentrować go wokół wspólnych celów i zaangażować w ćwiczenia realnie odpowiadających na potrzeby organizacji. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AKADEMIA ZAAWANSOWANYCH KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Akademia zaawansowanych kompetencji menedżerskich to 10 dwudniowych modułów szkoleniowych, które poprzez doświadczanie i intensywny trening pomogą Ci zarządzać skuteczniej i podnieść Twoją atrakcyjność na rynku pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AKADEMIA ZARZĄDZANIA ZMIANĄ I STRATEGIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie menedżerów i liderów organizacji do nowoczesnego i skutecznego zarządzania. Studia pomogą spojrzeć menedżerom na ich organizacje w nowy, wizjonerski sposób, a do tego wyzwolą energię, która będzie przydatna do angażowania pracowników, partnerów i interesariuszy.

  Przyszli absolwenci poznają wyszukane arkana świata biznesu, sprawdzone sposoby tworzenia modeli biznesowych, rozwoju organizacji, przygotowania i wdrażania zmian oraz budowania siły organizacji w atmosferze szerokiego dialogu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ANALITYK BIZNESOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Analiza biznesowa jest fundamentem informacji o projekcie: o celach, priorytetach, powiązaniach z polityką firmy. Wynikiem analizy są ustalenia, jakie wymierne korzyści uzyskuje się dzięki wdrażanym rozwiązaniom. Analiza biznesowa IT jest procesem, który ma decydujące znaczenie w każdym projekcie IT.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ANALITYK FINANSOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Analiza finansowa jest bowiem jednym z narzędzi służących do poznania przedsiębiorstwa i zachodzących w nim procesów gospodarczych. Poprzez sformalizowany, ale i jednolity język sprawozdawczości finansowej, można ocenić zarówno aktualną, jak i projektowaną sytuację finansową jednostki gospodarczej, nadać rozwojowi firmy nowy bieg lub ustrzec ją przed upadkiem. 

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy na temat metod i narzędzi oceny sytuacji finansowej jednostki oraz nabycie umiejętności w zakresie ich zastosowania w praktyce gospodarczej. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ANALITYK I KONSULTANT SALESFORCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na kierunku „Transformacja cyfrowa z Salesforce” wyposaży Cię w umiejętności niezbędne w pracy konsultanta i analityka biznesowego:  

  • prowadzenie spotkań z klientem, analiza potrzeb
  • zbieranie i notacja wymagań, mapowanie na system, współpraca z zespołem biznesowym i wytwórczym, wiedzę produktową  z obszaru produktu Salesforce
  • poznanie  oraz procesów biznesowych z obszaru sprzedaży, obsługi po sprzedaży, marketingu i e-commerce, a także  
  • zrozumienie metodyk prowadzenia projektów. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ANALIZA DANYCH W PYTHON 3 - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podczas studiów zapoznasz się z podstawami informatyki, w tym z wprowadzeniem do programowania. Poznasz podstawowe algorytmy i struktury danych, różne paradygmaty programowania w tym programowanie obiektowe oraz zrozumiesz. czym jest złożoność obliczeniowa. Przybliżona zostanie zaawansowana analiza danych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji, z łatwością będzie tworzyć bazy danych i zarządzać nimi.

  Dowiesz się również jak przeprowadzać testy oprogramowania. Dzięki tej wiedzy z łatwością przeprowadzisz system kontroli wersji, przeczytasz i stworzysz pseudokody oraz schematy blokowe. Nabędziesz umiejętność programowania w języku Python 3 oraz pisania zapytań w języku SQL. Wszystko to pozwoli Ci na testowanie tworzonych aplikacji. Będziesz pracować w grupie, co pozwoli Ci na zrozumienie roli programisty i testera oprogramowania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ARCHITEKT ROZWIĄZAŃ IT W CHMURACH OBLICZENIOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Rekrutacja na ten kierunek nie jest obecnie prowadzona. Chcesz otrzymać powiadomienie o starcie rekrutacji? Wypełnij formularz i daj nam znać. Skontaktujemy się z Tobą po starcie rekrutacji.

  Chmura obliczeniowa cieszy się coraz większym zainteresowaniem tak przedsiębiorstw jak i użytkowników indywidualnych. Możliwości jakie zapewnia sprawiają, że działy IT coraz częściej zwracają się ku rozwiązaniom budowanym w oparciu o chmurę obliczeniową.
  Chmura obliczeniowa to wiele możliwości, ale też problemów związanych z architekturą, bezpieczeństwem, skalowaniem i niezawodnością budowanego rozwiązania czy aplikacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Rosnące zagrożenia ekonomiczne i organizacyjne wymagają od współczesnych organizacji stworzenia takiego systemu zarządzania i oceny ryzyka, który będzie spójny wewnętrznie i będzie wspomagał kierownictwo w podejmowaniu kluczowych decyzji. W osiągnięciu celu skutecznego, efektywnego zarządzania pomagają kierownictwu komórki audytu i kontroli wewnętrznej. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AUTOMATYZACJA PRACY (RPA) NA MACOS - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Te studia pozwolą studentom poznać możliwości platformy Mac pod kątem automatyzacji wykonywanych czynności z perspektywy zastosowań biznesowych. Platforma macOS wspiera podobne rozwiązania od kilkudziesięciu lat, co sprawia, że zestaw oferowanych przez nią technologii i narzędzi jest naprawdę rozbudowany. W toku studiów studenci poznają je po kolei, wykonując szereg ćwiczeń i mikro projektów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BANKOWOŚĆ CYFROWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Bankowość cyfrowa są odpowiedzią na najnowsze zapotrzebowania i trendy rynkowe w zakresie kształcenia kadr dla sektora bankowego oraz finansowego.

  Ich celem jest przekazanie szerokiego zakresu wiedzy z zakresu innowacji technologicznych w sektorze bankowym, procesu transformacji cyfrowej banków, jak również zapoznania studentów z nowym umiejscowieniem podmiotów bankowych w ekosystemie usług finansowych opartych na rozwiązaniach technologicznych

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNEJ INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Bezpieczeństwo to stan, który daje poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szanse na doskonalenie. Jest to jedna z naczelnych potrzeb człowieka i grup społecznych, jest także podstawową potrzebą państw i systemów międzynarodowych; jego brak wywołuje niepokój     i poczucie zagrożenia.  Waga i znaczenie bezpieczeństwa publicznego została ponownie po latach marginalizacji zauważona w związku z wystąpieniem w ostatnich latach zdarzeń nadzwyczajnych.

  Przedmiotowe zdarzenia dotyczyły pandemii COVID-19, kryzysu militarnego na graniczy Polsko-Białoruskiej, wojny na Ukrainie oraz pozostałych  okoliczności szczególnych wynikających z procesów globalizacyjnych, migracyjnych oraz zagrożenia terrorystycznego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BIBLIOTEKOZNAWSTWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Obraz pracy bibliotekarza jako śmiertelnie nudnej i polegającej na podawaniu i odnoszeniu książek już dawno się zdezaktualizował. Dzisiejszy bibliotekoznawca to osoba, która dogłębnie poznała takie sfery, jak: organizacja instytucji, jaką jest biblioteka, panowanie nad zbiorami, zarządzanie personelem, a współcześnie także wchodzenie w interakcje z czytelnikami poprzez organizację spotkań, warsztatów, cyklicznych zajęć.

  Nie zmieniło się jedno – bibliotekoznawca, to osoba doskonale orientująca się w literaturze i na rynku wydawniczym. Każdy z tych obszarów można zgłębić podczas studiów na kierunku „Bibliotekoznawstwo”.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BIG DATA. ANALIZA DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wraz z rosnącym zainteresowaniem firm i organizacji analityką danych, rośnie również zapotrzebowanie na specjalistów w tym obszarze.

  Kierunek studiów Big Data. Analiza danych skupia się na przyswojeniu wiedzy z zakresu przetwarzania, analizy i wykorzystywania dużych zbiorów danych w celu podejmowania strategicznych decyzji biznesowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BIG DATA. INŻYNIERIA DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do wdrażania oraz utrzymywania rozwiązań Big Data w przedsiębiorstwach, które już takie rozwiązania posiadają, bądź zamierzają zintegrować dane. Niezaprzeczalną korzyścią jest możliwość analizy danych, m.in. sprzedażowych czy marketingowych, pochodzących z różnych źródeł, co może bezpośrednio przełożyć się na rozwój firmy oraz wzrost sprzedaży. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BIM MANAGER - NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE INWESTYCJAMI BUDOWLANYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Znajomość narzędzi i procesów Building Information Modeling to dziś bardzo poszukiwana na rynku pracy kompetencja. BIM Manager to specjalista w dziedzinie oprogramowania BIM, a przy tym znawca wielu branż: architektury, instalacji wentylacyjnych i sanitarnych oraz elektrycznych, a także konstrukcji.

  Na co dzień koordynuje on współpracę podwykonawców oraz prowadzi nadzór nad modelem BIM. Ponadto wspiera projektantów, poszukuje nowych funkcjonalności i kontroluje poprawność obiegu dokumentacji. Praca w budownictwie jest dziś inspirująca i stwarza wielkie możliwości rozwoju – uczestnictwo w międzynarodowych projektach, korzystanie z najnowszych technologii, a BIM Manager jest w samym sercu każdej inwestycji. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BIZNES I MARKETING FOTOGRAFA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dziś każdy może mieć dostęp do profesjonalnych aparatów czy oprogramowania do graficznej obróbki zdjęć, dzięki czemu nierzadko fotografia amatorska jest na wręcz mistrzowskim poziomie. W dobie tak ogromnej konkurencji sam talent i piękne zdjęcia już nie wystarczają.

  Postawą sukcesu fotografa jest zbudowanie silnej marki osobistej za pomocą odpowiedniego zestawu narzędzi marketingowych oraz efektywnie prowadzona działalność gospodarcza. Prowadząc studio fotograficzne, fotograf jest także przedsiębiorcą, co oznacza, że pasja powinna przekładać się na dochodowy biznes, a artysta zobowiązany jest udźwignąć prowadzenie działalności gospodarczej we wszystkich jej aspektach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BRANDING I CONTENT MARKETING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Współczesny marketing to rywalizacja marek. Z każdej strony i poprzez każdy ze zmysłów docierają do nas chcące zapaść nam w pamięć marki. Budowanie pozytywnego wizerunku i utrwalenie go w świadomości konsumentów nie jest pracą „na wyczucie”, to szereg sprawdzonych metod, działania prowadzone na podstawie precyzyjnie przygotowanych strategii i planów oraz ciągłe monitorowanie wyników. Dobrze przygotowany brand menedżer i specjalista od content marketingu potrafi skutecznie wypromować markę, co pozwoli na dalsze rozwijanie przedsiębiorstwa.

  Studia na kierunku branding i content marketing przygotowują poszukiwanych na rynku pracy specjalistów dzięki ogromnemu naciskowi na praktyczny, warsztatowy charakter zajęć oraz profesjonalnemu feedbackowi ze strony praktyków brand i content marketingu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BUSINESS INTELLIGENCE - PODEJMOWANIE DECYZJI BIZNESOWYCH W OPARCIU O DANE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Informacja jest niezwykle potężnym narzędziem we współczesnym świecie. Jej prawdziwa moc leży w przetwarzaniu surowych danych w wartościowe informacje, a dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu, w odpowiednim czasie i w odpowiedniej formie, możemy wykorzystać te informacje do podejmowania trafnych decyzji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • COMPLIANCE OFFICER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W obliczu rosnącej liczby przepisów i regulacji, coraz więcej firm i instytucji potrzebuje specjalistów w dziedzinie compliance, którzy pomogą im przestrzegać obowiązujących przepisów i norm wewnętrznych. Przestrzeganie obowiązujących przepisów i norm wewnętrznych może pomóc firmie uniknąć ryzyka związanego z naruszeniem prawa, co może prowadzić do sankcji finansowych i wizerunkowych strat.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • CONTROLLING W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Skutecznie funkcjonujące przedsiębiorstwo to realizacja postawionych celów, dopasowywanie się do zmieniającego  się otocznia gospodarczego i ciągłe podejmowanie działań korygujących. Controlling to szereg narzędzi, które pozwalają na skuteczne monitorowanie planowanych działań rozwojowych na podstawie aktualnego stanu organizacji – jej wydajności produkcyjnej, bilansu przychodów i rozchodów, aktywów czy liczby pracowników. Jest też przydatny, gdy w firmie pojawią się nieprawidłowości i niedociągnięcia, pozwala bowiem działać zanim zdążą one stworzyć problemy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • COPYWRITING - JAKO NARZĘDZIE SPRZEDAŻY I REKLAMY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Copywriting w dzisiejszych czasach jest nieodłącznym elementem naszego życia. Wszystko, co nas otacza, zostało zaprojektowane i napisane przez copywriterów. Od billboardów, przez reklamy telewizyjne i radiowe, aż po strony internetowe, blogi oraz opisy produktów (nie tylko w Internecie!). Każdego dnia masz kontakt z pracą projektantów treści. Nawet w tym momencie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób wpływać na otaczający nas świat za pomocą klawiatury (zarabiając przy tym dobre pieniądze) – te studia są dla Ciebie!

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • CROSS-BORDER W E-COMMERCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  A może rozpocząć sprzedaż za granicą? – to pytanie coraz częściej zadają sobie właściciele sklepów internetowych na całym świecie. Sprzedaż transgraniczna online, czyli crossborder e-commerce, to duże wyzwanie dla firm, które dotychczas obsługiwały tylko lokalnych klientów. Kluczowym składnikiem sukcesu przy uruchomieniu przez sklep internetowy sprzedaży na nowych rynkach jest posiadanie odpowiednich kompetencji przez członków jego zespołu. Studia podyplomowe z zakresu cross-border e-commerce pozwalają na zdobycie praktycznej wiedzy niezbędnej do zaplanowania i poprowadzenia takiego projektu z sukcesem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nie tylko przygotowanie właścicieli, menedżerów i pracowników firm do  kompleksowego zastosowania takiego podejścia, wdrożenia strategii i narzędzi z zakresu Customer experience management, ale również przekazanie wiedzy, najnowszych rozwiązań i przykładów skutecznej komunikacji z klientami, zmiany myślenia i podejścia na takie, które jest oparte o empatię, szacunek i kulturę komunikacji z klientami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DATA DRIVEN CONTENT MARKETING & DIGITAL STORYTELLING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Marketing treści czy też Content Marketing są w arsenale marketerów od dawna. Co więc sprawiło, że postanowiliśmy przygotować studia podyplomowe, które nauczą jak najlepiej wykorzystywać te narzędzia w praktyce? Przede wszystkim duża potrzeba uporządkowania wiedzy, standardów i prawidłowego odczytania obu członów nazwy Content Marketing. Bo poza słowem content (czyli treści) mamy tu do czynienia także ze słowem marketing.

  A w marketingu chodzi o strategiczne, poukładane, zoptymalizowane i oparte na danych procesy, a nie tylko o kreatywność. Naszą ambicją było i jest wykształcenie otwartych marketerów, którzy będą dobrze wykorzystywali treści strategicznie. Którzy nauczą się, jak zdobywać przewagi konkurencyjne  z pomocą dobrze dobranych i skonstruowanych strategicznie treści.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DIVERSITY AND INCLUSION MANAGEMENT - ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Różnorodność i inkluzywność to trendy, który wskazują na rosnącą potrzebę otwartości biznesu na wszystkie grupy społeczne. Wprowadzenie polityki różnorodności i otwartości w firmach wiąże się z wieloma wyzwaniami, zarówno w obszarze procedur i przepisów, jak i w kontekście organizacyjnym, komunikacyjnym, czy szkoleniowym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DORADZTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  System profesjonalnie świadczonych usług w zakresie poradnictwa zawodowego stanowi w dzisiejszych czasach istotny element wsparcia rozwoju człowieka i radzenia sobie z wymogami współczesności. Wynikiem tych działań jest optymalizacja życia zawodowego i osobistego. 

  Interdyscyplinarna wiedza psychologiczno-pedagogiczna oraz ekonomiczna, którą zdobędzie słuchacz, pozwoli mu swobodnie poruszać się po zagadnieniach rynku pracy, tym samym dobrze przygotuje absolwenta do pełnienia roli doradcy zawodowego. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zawodu doradcy zawodowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DYDAKTYKA JĘZYKÓW OBCYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia umożliwiają osobom posiadającym wykształcenie w zakresie filologii języków obcych, uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do nauczania języków w przedszkolu i w szkole podstawowej i ponadpodstawowej (na wszystkich etapach edukacyjnych).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • E-COMMERCE ACADEMY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Znajomość narzędzi i procesów e-commerce zyskała szczególną wagę w czasie pandemii. Większość firm zaktywizowała swoją aktywność sprzedażową w przestrzeni wirtualnej. Specjaliści ds. e-commerce zaczęli intensywnie pogłębiać swoją wiedzę, a specjaliści ds. sprzedaży stacjonarnej – stali się (przynajmniej w części) specjalistami ds. e-commerce.

  Osoby zajmujące się e-sprzedażą dostarczają organizacjom nowych możliwości rozwoju, zapewniają nowe przestrzenie zbytu dla towarów i usług, kreatywnie wykorzystują najnowocześniejsze narzędzia wsparcia procesów sprzedażowych. Specjalista ds. e-commerce wspiera project managerów, współpracuje z działami marketingu i logistyki. „The Wall Street Journal” określił eksperta od e-commerce zawodem teraźniejszości i jedną z najbardziej znaczących perspektyw zawodowych na przyszłość. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Każda osoba z niepełnosprawnością intelektualną ma prawo do zdobywania wiedzy i rehabilitacji. Proces ten gwarantowany jest polityką Unii Europejskiej. Wspierają go liczne instytucje społeczne, polityczne i gospodarcze. Rodzi to zapotrzebowanie na ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę.

  Studia kierowane do wszystkich osób pracujących na co dzień z dziećmi oraz młodzieżą: pedagogów, nauczycieli, wychowawców, dla pracowników przedszkoli, szkół, świetlic socjoterapeutycznych, poradni psychologiczno – pedagogicznych, warsztatów terapii zajęciowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Każda osoba z niepełnosprawnością intelektualną ma prawo do zdobywania wiedzy i rehabilitacji. Proces ten gwarantowany jest polityką Unii Europejskiej. Wspierają go liczne instytucje społeczne, polityczne i gospodarcze. Rodzi to zapotrzebowanie na ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę. Celem studiów jest ukazanie specyfiki procesu kształcenia i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ (SURDOPEDAGOGIKA) - DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są kierowane do osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.
  Celem studiów jest:

  • wyposażenie studentów w wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne, niezbędne do pracy wychowawczo opiekuńczej, dydaktycznej i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabosłyszącą.
  • przygotowanie słuchaczy do dokonywania diagnozy psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych słuchowo,
  • wykształcenie umiejętności wspierania rodziny dziecka oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku.
  • ukazanie specyfiki procesu kształcenia i wychowania osób z uszkodzonym narządem słuchu.

  W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne w placówkach kształcących uczniów z niepełnosprawnością słuchową, w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ (SURDOPEDAGOGIKA) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest:

  • wyposażenie uczestników w wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy wychowawczo opiekuńczej, dydaktycznej, i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabosłyszącą.
  • przygotowanie do dokonywania diagnozy psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych słuchowo,
  • wykształcenie umiejętności wspierania rodziny dziecka  oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku.
  • ukazanie specyfiki procesu kształcenia i wychowania osób z uszkodzonym narządem słuchu.

  W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne w placówkach kształcących uczniów z niepełnosprawnością słuchową, w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKOWĄ (TYFLOPEDAGOGIKA) - DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest:

  • wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niewidomą i słabowidzącą,
  • przygotowanie do dokonywania diagnozy psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych wzrokowo,
  • wykształcenie umiejętności wspierania rodziny dziecka oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku,
  • ukazanie specyfiki procesu kształcenia i wychowania osób z uszkodzonym narządem wzroku.

  W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne w placówkach kształcących uczniów z niepełnosprawnością wzrokową, w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKOWĄ (TYFLOPEDAGOGIKA) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest:

  • wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niewidomą i słabowidzącą,
  • przygotowanie do dokonywania diagnozy psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych wzrokowo,
  • wykształcenie umiejętności wspierania rodziny dziecka oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku,
  • ukazanie specyfiki procesu kształcenia i wychowania osób z uszkodzonym narządem wzroku.

  W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne w placówkach kształcących uczniów z niepełnosprawnością wzrokową, w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU - DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są kierowane do osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

  • Poszerzenie wiedzy uczestników studiów o informacje dotyczące specyfiki rozwoju dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.
  • Wyposażenie studentów w wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy edukacyjnej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą ze spektrum zaburzeń autystycznych.
  • Wykształcenie umiejętności dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów ze spektrum autystycznym.
  • Uwrażliwienie słuchaczy na wczesne symptomy spektrum autyzmu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z nowoczesną ofertą form terapii i wsparcia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu. Ukończenie studiów poszerzy kompetencje pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli i pracowników poradni psychologicznych. Studia poszerzą wiedzę uczestników o informacje dotyczące specyfiki rozwoju  dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, a także wyposażą studentów w wiedzę merytoryczną   i umiejętności praktyczne  niezbędne do pracy edukacyjnej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą ze spektrum zaburzeń autystycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kształcenia na kierunku jest przygotowanie specjalistów z zakresu wszechstronnie ukierunkowanej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z ich potencjałem rozwojowym (z niepełnosprawnością, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami emocjonalnymi i niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem, wybitnie zdolnych) w szkolnictwie ogólnodostępnym i integracyjnym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INNE NARZĘDZIA PROWADZĄCE DO TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Transformacja energetyczna jest niezbędna do rozwiązania palących kryzysów dotykających współczesnego świata. Zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska, uzależnienie energetyczne od krajów bandyckich i kryzys gospodarczy powodują, że, jak nigdy dotąd, szerokie kręgi naukowców, NGO-sów oraz rządy poszczególnych krajów, a także międzynarodowy biznes dostrzegają potrzebę zmiany sposobu myślenia o wytwarzaniu energii i jej wykorzystaniu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EMPLOYER BRANDING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Rynek pracy jest tworem żywym i ciągle rozwijającym się. W obecnej dobie niskiego bezrobocia i niedoborów kadrowych koniecznością stało się wydzielenie eksperckich ścieżek w obszarze HR. Jedną z takich specjalizacji jest employer branding i rekrutacja.

  Połączyliśmy oba zagadnienia, ponieważ rekrutacja jest spójną częścią szerszej strategii employer brandingowej, a zarazem jedną z najważniejszych potrzeb „biznesu”, jedynego i najważniejszego klienta rekruterów. W centrum zainteresowania będziemy stawiać potrzeby biznesowe oraz potrzeby kandydatów, jak najlepszą jakość ich realizacji. Z tego powodu często będziemy odwoływać się do szeroko rozumianego UX.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ESG - ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Pojęcie zrównoważonego rozwoju firmy, organizacji oznacza szereg działań, ale przede wszystkim sposób myślenia o biznesie, który zakłada gotowość do zrozumienia i szerokiego spojrzenia na skutki działania firmy: biznesowe, etyczne, społeczne, ekologiczne. Coraz więcej firm uświadamia sobie konieczność systemowego podejścia do zrównoważonego rozwoju i wprowadzenia odpowiedniej polityki w tym zakresie w różnych obszarach organizacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ETYKA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku Etyka dla nauczycieli mają wyposażyć słuchacza nie tylko w wiedzę dotyczącą problemów etycznych, filozofii czy logiki, ale również w określone kompetencje. W procesie nauki kładziemy akcent przede wszystkim na rozwijanie refleksyjności i umiejętności dostrzegania problemów etycznych i społecznych. Słuchacz będzie mógł wiele dowiedzieć się na temat będących na czasie problemów etycznych, a także sformułować swoje stanowisko wobec nich - bazując na umiejętności krytycznej analizy, m.in. tekstów źródłowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • FINTECH - INNOWACJE TECHNOLOGICZNE NA RYNKU FINANSOWYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Fintach to obecnie jeden z najważniejszych trendów na rynkach finansowych. Ma on wiele zastosowań w różnych sektorach gospodarki, zwłaszcza w sektorach nowych technologii, innowacji i  usług finansowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • GRAFIKA KREATYWNA I PROJEKTOWANIE GRAFICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Myślenie kreatywne i sprawne posługiwanie się przekazem wizualnym to nie tylko domena artystów. Żyjemy wszak w multimedialnym świecie obrazkowym, a nieszablonowe, twórcze podejście do rozwiązywania problemów to jedne z najbardziej poszukiwanych cech pracownika. Dotyczy to specjalistów w zakresie reklamy, komunikacji, projektowania graficznego, ale także inżynierów, informatyków, ekonomistów i menedżerów. Umiejętność wyrażania się za pomocą obrazu, łączącego myślenie analityczne z precyzją wypowiedzi przydaje się w wielu dziedzinach życia. To cenna umiejętność, która może być wykorzystana w miejscu pracy, ale także do realizacji własnych pasji. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • HEADHUNTER - TALENT HUNTER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Na obecnym, mocno konkurencyjnym rynku wygrywają te firmy, które mają świadomość, że to co ich odróżnia to już nie nowoczesna technologia, nowoczesny park maszynowy, nowe brandy, marki i produkty ale ludzkie zespoły, dobrze zmotywowane, lojalne, kreatywne, dbające o jakość swojej pracy, mające wpływ na zmiany. Poszukiwania pracowników wysoko wykwalifikowanych, kandydatów na stanowiska specjalistyczne czy menedżerskie wymaga od osób zajmujących się rekrutacją szerokiej wiedzy o rynku pracy, wiedzy biznesowej często branżowej, jak również niezwykłych umiejętności interpersonalnych pozwalających na nawiązanie kontaktu z ludźmi, którzy nie szukają aktywnie pracy i nie biorą udziału w otwartych procesach rekrutacyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • HR BIZNES PARTNER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Jak sama nazwa stanowiska wskazuje, HR Biznes Partner odgrywa rolę partnera biznesu. Wspiera merytorycznie, inicjuje zmiany, planuje rozwój zasobów ludzkich przedsiębiorstwa. Jak na dowódcę przystało, HR Biznes Partner powinien być dobrym strategiem, dzięki czemu może wymiernie wspierać realizację celów firmy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INFORMATYKA I EDUKACJA INFORMATYCZNA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Predyspozycje do nauczania przedmiotów ścisłych to niewątpliwy talent. Choć dzieci i młodzież bardziej niż kiedykolwiek potrzebują wiedzy i umiejętności z dziedziny matematyki, fizyki, informatyki, i choć spędzają nawet dziesiątki godzin tygodniowo przed ekranami komputerów i smartfonów, to jednak wciąż brak im w tych dziedzinach sprawności, która będzie im w przyszłości potrzebna na rynku pracy. Dlatego praca nauczycieli informatyki jest dziś tak istotna. Pomaga uczniom zrozumieć, posiąść niezbędne umiejętności i uczyć się wykorzystywać osiągnięcia techniki do rozwoju samych siebie i swojej społeczności.

  Słuchacze dowiedzą się jak rozwijać u ucznia umiejętność algorytmicznego myślenia, a co za tym idzie, jak rozwiązywać problemy z różnych dziedzin z użyciem narzędzi informatycznych. Poznają języki programowania, których uczniowie uczą sie już od pierwszego etapu edukacyjnego, wizualne (np. Scratch) i tekstowe (np. Python).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - PRAWNE, PSYCHOLOGICZNE I TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA DANYMI W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Od 25 maja 2018 r. stosujemy nowe przepisy o ochronie danych osobowych wprowadzone Rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych osobowych nr 2016/679. Jest to wspólny akt prawny nie tylko dla Unii Europejskiej, ale i wszystkich innych przedsiębiorców z całego świata, którzy oferują albo sprzedają swoje towary lub usługi dla osób przebywających w Unii. Wzmacniając system ochrony danych, UE wprowadziła instytucję Inspektora Ochrony Danych (Data Protection Officer), który będzie odgrywał kluczową rolę w ochronie danych osobowych. Jest to nowa profesja łącząca ze sobą prawo i nowe technologie przetwarzania danych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Obecnie w wielu branżach to właśnie informacja daje przewagę nad konkurencją. Kto wie pierwszy albo kto wie lepiej od innych – ten wygrywa. Dlatego dla firm i instytucji dane osobowe to prawdziwy skarb, za którego ochronę odpowiadają w pierwszej kolejności Inspektorzy Ochrony Danych. To nowa profesja wprowadzona dla wzmocnienia systemy ochrony danych, wymagająca zarówno znajomości prawa, jak i nowych technologii przetwarzania danych. Do tej roli kompleksowo przygotowujemy na studiach podyplomowych „Inspektor Ochrony Danych” w WSB

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH DLA ZAAWANSOWANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Inspektor ochrony danych dla zaawansowanych to studia prowadzone przez praktyków dla praktyków - osób zawodowo zajmujących się ochroną danych osobowych, którzy chcą uzupełnić i poszerzyć swoje kompetencje zawodowe.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INTEGRACJA SENSORYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wybierając studia integracja sensoryczna zyskujesz szansę, by stać się specjalistą w tej dziedzinie i zdobyć kwalifikacje do samodzielnego planowania działań praktycznych do pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi i ruchowymi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INTERNATIONAL BIM MANAGER - NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE INWESTYCJAMI BUDOWLANYMI W ŚRODOWISKU MIĘDZYNARODOWYCH PROJEKTÓW I ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest:

  • przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku menedżerów BIM, pracujących w międzynarodowych środowiskach firm projektowych, wykonawczych, jak i po stronie zamawiającego,
  • usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu procesów i narzędzi BIM,
  • przygotowanie do pełnienia czynnej roli w procesach zamawiania i realizacji projektów budowlanych w środowisku międzynarodowym, zgodnie z metodyką BIM definiowaną normą ISO 19650.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA DLA SAP ERP I PROGRAMOWANIE W ABAP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie Cię do samodzielnego rozwijania oprogramowania w systemie SAP, poczynając od analizy, przez implementację po testowanie rozwiązań. Dzięki tym studiom zdobędziesz praktyczne umiejętności cenione na rynku pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KADRY I PŁACE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Specjalista ds. kadr i płac zajmuje się wdrażaniem polityki personalnej przedsiębiorstwa oraz jej nadzorowaniem. Ponadto często odpowiada za prawno - administracyjną opiekę nad zatrudnieniem. Celem studiów jest doskonalenie standardów funkcjonowania profesjonalnego działu kadr i płac w strukturach organizacji lub w formie świadczonych usług zewnętrznych o tym charakterze, w oparciu o nowoczesne trendy zarządzania i obowiązujące ramy formalno-prawne w tej dziedzinie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • LEAN MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Marnotrawstwo – zasobów, czasu, materiałów, potencjału  – to dziś refren narzekań właścicieli przedsiębiorstw niezależnie od wielkości. Gdy dołożyć do tego problemy jakością produktów i z komunikacją i brak świadomości pracowników na temat funkcjonowania firmy – jej celów i strategii – pewne jest, że nadszedł czas na odchudzone zarządzanie, czyli Lean Management. Specjalista w tej dziedzinie zbada, zmierzy, obliczy i dojdzie do źródeł marnotrawstwa, wskaże drogę do efektywnej komunikacji i realnie wpłynie na poprawę kondycji przedsiębiorstwa. Tylko najpierw pokona opór kadry…

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • LOGISTYKA W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Efektywna i skuteczna logistyka stanowi obecnie klucz do sukcesu każdej firmy. Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie wymaga od specjalistów ciągłego aktualizowania wiedzy, zapoznawania się z nowymi koncepcjami zarządzania oraz nowymi systemami i narzędziami informatycznymi.

  Celem studiów jest zapoznanie Cię z międzynarodowymi koncepcjami zarządzania procesami logistycznymi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MANAGER JEDNOSTEK HOTELOWYCH, SPA & WELLNESS - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapewnienie Ci nowoczesnej, praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym i hotelarskim, jak również radzenia sobie z wyzwaniami w zarządzaniu obiektami hotelowymi SPA & Wellness, na bazie praktycznych doświadczeń.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MANAGERIAL DEVELOPMENT PROGRAM. PROGRAM ROZWOJU MENEDŻERÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest dostarczenie Menedżerom i Menedżerkom oraz osobom przygotowującym się do objęcia ról zarządczych, holistycznej wiedzy, która w praktyczny sposób przyczyni się do wzrostu efektywności procesów zarządzania. Studia

  Manager Development Program. Program Rozwoju Menedżerskiego mają na celu zapewnienie wiedzy z zakresu profesjonalnego zarządzania zespołami i firmami, metod doskonalenia operacyjnego w codziennej pracy przedsiębiorstw oraz rozwinięcie umiejętności doboru i zastosowania narzędzi Lean Management/Agile zarówno do rozwiązywania konkretnych problemów i poznania zasad budowania kultury ciągłego doskonalenia w organizacji.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MARKETING KULTURY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wybierając studia Marketing Kultury masz okazję poznać najlepsze praktyki komunikacji marketingowej. Spotykać się z Tobą będą praktycy pracujący w lub dla instytucji kultury. Niezależnie od tego, czy będzie weekend, czy dzień powszedni, żaden kryzys Ciebie nie zaskoczy.

  Ponadto nauczysz się, w jaki sposób odczytywać dane wynikające z działań w Internecie oraz co dalej z tym możesz zrobić. Zobaczysz, że najciekawsze akcje promocyjne i eventy nie zawsze miały za sobą milionowe budżety - liczy się przede wszystkim pomysł. I właśnie tego Cię nauczymy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MEDIACJE SĄDOWE I POZASĄDOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia nadają kwalifikacje do wykonywania zawodu mediatora. Pozwalają na uzyskanie wpisu na listę stałych mediatorów sądowych na terenie całego kraju, co wymaga złożenia wniosku do Prezesa Sądu Okręgowego, jak również do wprowadzania procedur rozwiązywania konfliktów w biznesie i w organizacji (komisje antymobbingowe). Program jest zgodny z kwalifikacją rynkową z mediacji. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MEDIACJE W OŚWIACIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów cieszą się coraz większym zainteresowaniem, a co za tym idzie wzrasta liczba szkół i placówek oświatowych, które wdrażają programy związane z mediacjami szkolnymi oraz rówieśniczymi.

  Spadek poziomu kompetencji społecznych związanych z umiejętnością komunikowania się, budowania trwałych i głębokich relacji, w tym przyjaźni, obniżony poziom relacji społecznych czy wzrost agresji i przemocy wymaga natychmiastowego podejmowania działań i niejednokrotnie wdrożenia procedur mediacyjnych na terenie szkoły.

  Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą wymaga dobrego przygotowania nauczycieli, pedagogów oraz kadry kierowniczej placówek oświaty.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MENADŻER DS. EKSPORTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie ekspansji zagranicznej. Studia dostarczą wiedzy potrzebnej do analizy rynków zagranicznych, opracowania strategii marketingowych na rynkach eksportowych, a także zapoznają ze sposobami realizacji transakcji w handlu zagranicznym, formami finansowania i rozliczeń. Absolwenci zdobędą także umiejętności podstaw prowadzenia negocjacji i zawierania umów handlowych oraz wypełniania dokumentów handlowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MENEDŻER BEZPIECZEŃSTWA BIZNESU Z ELEMENTAMI WHISTLEBLOWING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podejmowanie ryzyka jest wpisane w naturę prowadzenia biznesu. Nie sposób go całkiem wyeliminować. To nic złego, bo nie przeszkadza w osiąganiu sukcesów! Kluczem do spokojnej i pewnej realizacji celów biznesowych jest odpowiednie zarządzanie ryzykiem poprzez świadome i umiejętne zwiększenie bezpieczeństwa prowadzonych interesów.

  Korzystając z wielu lat doświadczeń, specjalistycznej wiedzy ekspertów z różnych dziedzin oraz znajomości zagrożeń, kierunek „Menedżer bezpieczeństwa biznesu z elementami Whistleblowing” szkoli menedżerów na wielu płaszczyznach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w biznesie, a połączenie tych umiejętności z wiedzą z zakresu whistleblowingu pozwoli na objęcie stanowisk kierowniczych w firmach, przedsiębiorstwach czy sektorze publicznym. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MENEDŻER SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO -ZARZĄDZANIE PROCESAMI W SMART CITY I GREEN CITY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Innowacyjne technologie, rewolucja informatyczna i komunikacyjna, inteligentne systemy zarządzania oraz wymagania Europejskiego Zielonego Ładu wymuszają na pracownikach samorządowych zdobywanie nowoczesnej wiedzy i kwalifikacji. Studia ukierunkowane są na transformację samorządowca do roli sprawnego managera, rozumiejącego wyzwania przyszłości.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MENEDŻER ZARZĄDZANIA ZAKUPAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zakupy stanowią obecnie jeden z ważniejszych procesów bezpośrednio wpływających na wyniki ekonomiczne firm oraz instytucji. W trakcie zajęć na studiach podyplomowych eksperci od zakupów podzielą się swoją wiedzą oraz doświadczeniem w tym zakresie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MENEDŻER ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I ESG - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są odpowiedzią na potrzeby transformacji, w której znajduje się świat, w kontekście zmian klimatycznych i społecznych. Zrównoważony rozwój to ważny trend, który nakłada na biznes i inne organizacje obowiązek, już nie tylko społeczny ale i prawny, brania odpowiedzialności środowiskowej, społecznej oraz przestrzeganie praw człowieka w swojej działalności. Wymaga to zmiany w obszarze praktyk zarządczych i organizacyjnych oraz nakłada na organizację obowiązek raportowania ESG.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MENEDŻERSKA AKADEMIA ANALIZY TRANSAKCYJNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Analiza Transakcyjna (AT), której twórcą jest Eric Berne odnosi się do rozwoju jednostki poprzez dostarczanie jej wiedzy i narzędzi umożliwiających analizę zachowań, wchodzenia w relacje z innymi, stylów pracy. Posiada interesujący zbiór narzędzi pozwalających opisać, ocenić i zanalizować istniejący system /organizację oraz określić kierunki i sposoby zmian.

  To spojrzenie z wyższego poziomu, z którego widać strukturę, wzorce komunikacyjne, sposoby rozwiązywania konfliktów, sposoby motywowania pracowników, style pracy i sposoby strukturyzacji czasu, ułatwia tym samym szybkie reagowanie „tu i teraz” i doskonalenie perspektywy widzenia wielości zjawisk zachodzących w firmie.

  AT pozwala rozpoznać i uruchamiać potencjał drzemiący w ludziach i w organizacji.

  Studia przygotowują menedżerów do efektywnego zarządzania nowoczesną firmą poprzez dostarczenie modeli i narzędzi do zarządzania zasobami organizacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień do prowadzenia zajęć z języka polskiego jako obcego jako drugiego przedmiotu w szkołach oraz wykonywanie pracy lektora na uczelniach wyższych czy też kursach językowych.

  Studia podyplomowe zapoznają ze specyfiką nauczania języka polskiego osób pochodzących z różnych grup kulturowych i językowych. Pozwalają zdobyć narzędzia skutecznego organizowania, prowadzenia działań dydaktycznych oraz ewaluacji postępów w nauce uczniów i kursantów z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych grup.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NEGOCJACJE W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Uczestnicy po ukończeniu studiów: 

  • będą znali i umieli wykorzystywać modele oraz style komunikacyjne do prowadzenia skutecznych pertraktacji i mediacji, rozwiną umiejętność kreowania wizerunku oraz autoprezentacji 
  • nabędą umiejętność diagnozowania przyczyn konfliktów, wykorzystywania pozytywnych aspektów sytuacji konfliktowych oraz stosowania strategii rozwiązywania ich 
  • poznają podstawowe i zaawansowane metody radzenia sobie ze stresem oraz wzmacniania poczucia kontroli i wpływu na sytuację 
  • będą znali i umieli zastosować techniki myślenia kreatywnego do rozwiązywania złożonych problemów negocjacyjnych i mediacyjnych 
  • rozwiną swoje kompetencje w zakresie podejmowania decyzji, wywierania wpływu, skutecznej perswazji oraz prowadzenia sporów 
  • poznają główne zmienne decydujące o sukcesie prowadzonych negocjacji oraz pojęcia niezbędne do zrozumienia ich istoty 
  • rozwiną kompetencje w zakresie stosowania adekwatnych metod i strategii negocjacyjnych, wykorzystywania teorii gier do analizy sytuacji negocjacyjnej oraz rozpoznawania i radzenia sobie z manipulacjami stron.

  Uczestnicy będą mieli okazję zdiagnozować swoje mocne i słabe strony w powyżej opisanych obszarach dzięki zastosowaniu kwestionariuszy, symulacji i gier. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NEUROBIZNES - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wybierając studia podyplomowe Neurobiznes dołączysz do grona uczestników, którzy jako swój cel postawili sobie zdobycie najnowszej wiedzy z zakresu neuronauki i wykorzystania zdobytych umiejętności w biznesie. Podczas studiów, dowiesz się, na czym polega - pochodząca ze Szwajcarii - metodologia STRUCTOGRAM®, która wykorzystując wiedzę o genetyce mózgu, pozwala skuteczniej sprzedawać, zarządzać i radzić sobie w relacjach ze sobą i innymi.  

  Zdobędziesz wiedzę z zakresu najnowszych badań nad mózgiem oraz wykonasz swoją własną Analizę Biostrukturalną. Zadbamy o to, aby każde zajęcia, w skład których wchodzą m.in. NEURO PR, neurosprzedaż, neuromarketing oraz wiele innych, pozwoliły Ci na prowadzenie swojego biznesu na najwyższym poziomie. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NEURODYDAKTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Interdyscyplinarne studia podyplomowe, w czasie których uczestnicy zostaną zapoznani z najnowszymi osiągnięciami neurodydaktyki, a przede wszystkim będą uczyć się wykorzystywać zdobytą wiedzę w codziennej praktyce edukacyjnej. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób planować i prowadzić zajęcia aby jak najefektywniej rozwijać i wykorzystywać potencjał uczniów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NEUROLOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Język polski jest pod wieloma względami trudny i wymagający. Przeszkodą do nauki poprawnej wymowy mogą być też dorośli, którzy nie zawsze posługują się poprawną polszczyzną, co często też wynika z braku świadomości wśród rodziców. W rozwój poprawnej wymowy trzeba też włożyć odpowiedni wysiłek.

  Czasem narzędzia, którymi dysponuje na co dzień logopeda, nie wystarczają. Ich podopieczni zmagają się z różnej wielkości deficytami czy problemami okołourodzeniowymi – nierzadko pochodzenia neurologicznego. Z pomocą przyjść może dopiero neurologopeda.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NOWOCZESNE RZECZNICTWO PRASOWE Z ELEMENTAMI NEUROKOMUNIKACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Prezentujemy nowy wymiar rzecznictwa prasowego. Kierunek zapewnia doskonałą znajomość nowoczesnych narzędzi PR oraz otoczenia mediowego, gwarantuje rozwinięcie kompetencji językowych oraz umożliwia zapoznanie się z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie e-rzecznictwa i neurokomunikacji. Atrakcyjny program pozwoli sięgnąć po kompetencje przyszłości.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • OCHRONA ŚRODOWISKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dziś zarówno w firmach, jak i w administracji publicznej rośnie znaczenie i prestiż stanowisk związanych z ochroną środowiska. Dzieje się tak dzięki rosnącej świadomości społeczeństw na temat środowiska naturalnego i roli człowieka w jego odbudowie. Ponadto mnożą się przepisy, tak  unijne, jak i krajowe, które mają za zadanie zahamowanie wyniszczania zasobów Ziemi.

  Dlatego też, na rynku pracy liczy się obecnie nie tylko znajomość rozwiązań przyjaznych dla środowiska, ale przede wszystkim biegłość w poruszaniu się w sferze międzynarodowych rozwiązań prawnych w tym zakresie. Absolwenci kierunku Ochrona środowiska nauczą się wprowadzać w swoim środowisku pracy politykę przyjazną środowisku, oceniać działania organizacji pod kątem oddziaływania na środowisko, a ponadto tworzyć wnioski, raporty i dokumentację na bazie najnowszych rozwiązań prawnych. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Ukończenie tego kierunku umożliwia nabycie kwalifikacji w zakresie zarządzania oświatą i uprawnień do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz w organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PEDAGOGIKA KOREKCYJNA (TERAPIA PEDAGOGICZNA) - DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Praktyka pedagogiczna, wymaga od nauczycieli coraz to nowych umiejętności, nie tylko edukacyjnych ale również wychowawczych, komunikacyjnych i terapeutycznych. Współczesny nauczyciel powinien indywidualizować pracę na lekcji oraz prowadzić wsparcie terapeutyczne dla uczniów  o zaburzonym lub nieharmonijnym rozwoju.

  Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) poszerzają wiedzę i kompetencje uczestników o metody terapii zaburzeń rozwojowych dziecka. Zwiększają tym samym efektywność pracy pedagogicznej każdego nauczyciela, na każdym przedmiocie oraz przygotowują do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PEDAGOGIKA KOREKCYJNA (TERAPIA PEDAGOGICZNA) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Praktyka pedagogiczna, wymaga od nauczycieli coraz to nowych umiejętności, nie tylko edukacyjnych, ale również wychowawczych, komunikacyjnych i terapeutycznych. Współczesny nauczyciel winien indywidualizować pracę na lekcji oraz prowadzić wsparcie terapeutyczne dla uczniów o zaburzonym lub nieharmonijnym rozwoju.

  Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) poszerzają wiedzę i kompetencje uczestników o metody terapii zaburzeń rozwojowych dziecka. Zwiększają tym samym efektywność pracy pedagogicznej każdego nauczyciela, na każdym przedmiocie oraz przygotowują do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA - DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest:

  • wyposażenie uczestników w wiedzę merytoryczną  i umiejętności praktyczne  niezbędne do pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem,
  • nabycie przez uczestników studiów wiedzy o prawidłowościach rozwoju społecznego i interpersonalnego dzieci i młodzieży oraz mogących wystąpić w tym procesie zaburzeń,
  • wykształcenie umiejętności dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów zagrożonych niedostosowaniem i niedostosowanych społecznie,
  • uwrażliwienie uczestników na wczesne symptomy zaburzeń rozwoju społecznego i interpersonalnego,
  • przygotowanie uczestników do podejmowania efektywnych działań profilaktycznych  wobec dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym i jego rodziny,
  • ukazanie najodpowiedniejszych metod i form współpracy nauczycieli i wychowawców ze służbami wspomagającymi proces wychowania i resocjalizacji nieletnich.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest: 

  • wyposażenie uczestników w wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem,
  • nabycie przez uczestników studiów wiedzy o prawidłowościach rozwoju społecznego i interpersonalnego dzieci i młodzieży oraz mogących wystąpić w tym procesie zaburzeń,
  • wykształcenie umiejętności dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów zagrożonych niedostosowaniem i niedostosowanych społecznie,
  • uwrażliwienie uczestników na wczesne symptomy zaburzeń rozwoju społecznego i interpersonalnego,
  • przygotowanie uczestników do podejmowania efektywnych działań profilaktycznych wobec dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym i jego rodziny,
  • ukazanie najodpowiedniejszych metod i form współpracy nauczycieli i wychowawców ze służbami wspomagającymi proces wychowania i resocjalizacji nieletnich.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PLANOWANIE PRODUKCJI – NOWOCZESNE NARZĘDZIA: SAP S/4 HANA, SIEMENS OPCENTER APS - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia kładą nacisk na zdobycie umiejętności praktycznych pozwalających na efektywne tworzenie planów produkcyjnych z wykorzystaniem zaawansowanych systemów informatycznych APS. Podczas studiów zdobędziesz praktyczną wiedzę o planowaniu produkcji w systemach SAP S/4 HANA i Siemens Opcenter APS oraz zdobędziesz umiejętności niezbędne do pełnienia roli planisty. Dodatkowo nauczysz się zaawansowanej obsługi systemu SAP w zakresie planowania produkcji oraz systemu Siemens Opcenter APS w zakresie harmonogramowania produkcji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

   

  Podczas studiów "Podatki i doradztwo podatkowe" uczymy nie tylko aktualnych regulacji z zakresu podatków, ale także tego, jak zawsze być na bieżąco z przepisami.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PODSTAWY PROGRAMOWANIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia pozwolą Ci na zdobycie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie podstaw programowania. Zdobędziesz niezbędną wiedzę z zakresu podstaw informatyki wprowadzającej do programowania. Poznasz podstawowe algorytmy i struktury danych, zrozumiesz czym jest złożoność obliczeniowa oraz czym jest rekurencja i podejście iteracyjne. Zapoznasz się z różnymi paradygmatami programowania. Stworzysz bazy danych i nauczysz się nimi zarządzać, dowiesz się jak przeprowadzić testy oprogramowania. Nabędziesz umiejętności stosowania systemów kontroli wiedzy, czytania i tworzenia pseudokodu oraz schematów blokowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do prowadzenia skutecznych działań o charakterze profilaktycznym oraz udzielanie wstępnej pomocy psychologicznej w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych, nabycie umiejętności postrzegania problemów, rozmowy z uczniem, osobą dorosłą (studentem) oraz pokierowanie jego dalszą terapią.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nieruchomości – podobno ich wybór jest łatwy, bo liczy się lokalizacja, lokalizacja i lokalizacja… Nie jest to jednak wcale tak proste – wszak zakup nieruchomości zawsze wiąże się z dużymi emocjami i dużymi sumami. Co istotne – wybór miejsca zamieszkania determinuje wszystkie kolejne wybory, bezpośrednio wpływa na naszą codzienność. Podobnie jest z zakupem inwestycyjnym – od jego trafności zależy przyszłość inwestora.

  Dlatego właśnie praca pośrednika w obrocie nieruchomościami ma tak ogromne znaczenie. Od profesjonalizmu biura obrotu nieruchomościami, jego doradztwa, znajomości rynku zależeć będzie bardzo wiele. Dobry pośrednik posiada szeroką wiedzę – z zakresu prawa, ekonomii, ale też komunikacji czy budowania relacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAKTYCZNY MARKETING INTERNETOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia "Praktyczny marketing internetowy" to niezwykle bogaty przewodnik po świecie marketingu online, pozwalający wejść w ten świat wszystkim, którzy wcześniej nie zajmowali się marketingiem w sieci, ale nie tylko. Szeroki program studiów, obejmujący zagadnienia z zakresu marketingu, grafiki, PR czy UX, zadowoli także słuchaczy mających już za sobą doświadczenie w marketingu internetowym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wybierając studia „Prawo nowych technologii w biznesie” będziesz miał okazję zapoznać się z prawnymi i biznesowymi aspektami korzystania z nowych technologii. Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą szukającym innowacyjnych rozwiązań, czy konsultujesz tego typu rozwiązania, program studiów zaspokoi Twoje oczekiwania szerokiego spojrzenia na to zagadnienie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PROFESJONALNY MENTOR W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Mentoring skupia się na podopiecznym, na tym, aby mógł on się rozwijać i uczyć. Zadaniem profesjonalnego mentora jest wspieranie w rozwijaniu ścieżki kariery. Aby tego dokonać, potrzebna jest identyfikacja i analiza mocnych oraz potrzeb rozwojowych, odkrywanie jego potencjału, budowanie samoświadomości i motywacji do działania. 

  Mentor wyposaża również podopiecznego w kluczową wiedzę i umiejętności, wykorzystując swoje doświadczenie zawodowe i znajomość branży. Pełnienie roli mentora odpowiedzialne i niekiedy wymagające zadanie, które daje jednocześnie wiele satysfakcji poprzez możliwość towarzyszenia w rozwoju innej osoby i ułatwianie jej tego procesu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PROFESJONALNY MENTOR W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Mentoring skupia się na podopiecznym, na tym, aby mógł on się rozwijać i uczyć. Zadaniem profesjonalnego mentora jest wspieranie w rozwijaniu ścieżki kariery. Aby tego dokonać, potrzebna jest identyfikacja i analiza mocnych oraz potrzeb rozwojowych, odkrywanie jego potencjału, budowanie samoświadomości i motywacji do działania. 

  Mentor wyposaża również podopiecznego w kluczową wiedzę i umiejętności, wykorzystując swoje doświadczenie zawodowe i znajomość branży. Pełnienie roli mentora odpowiedzialne i niekiedy wymagające zadanie, które daje jednocześnie wiele satysfakcji poprzez możliwość towarzyszenia w rozwoju innej osoby i ułatwianie jej tego procesu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PROGRAMISTA PYTHON DEVELOPER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapoznanie uczestników z technikami programowania w języku Python,  a także dokładnego poznania najpopularniejszych oraz użytecznych pakietów z punktu widzenia przetwarzania i analizy danych. Studia odpowiednie dla osób, które nie miały wcześniej styczności z tym językiem programowania.

  Na zakończenie studiów każdy z uczestników uzyska certyfikat ukończenia szkolenia: Python Developer

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PROGRAMOWANIE APLIKACJI JAVA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dzięki tym studiom podyplomowym zdobędziesz praktyczne umiejętności pozwalające na poszerzenie swoich kompetencji zawodowych w obszarze programowania w języku Java i zwiększysz swoje szanse na zdobycie dobrze płatnej pracy. Na rynku wciąż jest niedobór programistów, więc studia te z pewnością są też dobrą propozycją dla wszystkich tych osób, które myślą o przebranżowieniu.  

  Po ukończeniu studiów podyplomowych będziesz posiadać wiedzę niezbędną do samodzielnego programowania aplikacji w języku Java, również aplikacji korzystających z systemów bazodanowych. Dodatkowo nauczysz się korzystać z najpopularniejszych frameworków, co znacznie ułatwi pracę z kodem aplikacji. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - DO NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW LUB ZAJĘĆ PROWADZONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ I PONADPODSTAWOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

   

  Pedagogiczne kwalifikacyjne studia podyplomowe umożliwiają absolwentom nabycie wiedzy i umiejętności  z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki przedmiotowej oraz kompetencji zawodowych, niezbędnych nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W trakcie praktyk pedagogicznych nabędą umiejętności zawodowe przez aktywną realizację zajęć edukacyjnych. Studia są kierowane do osób, które planują uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotów lub prowadzenia zajęć realizowanych w szkole podstawowej albo ponadpodstawowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - DO NAUCZANIA TEORETYCZNYCH PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W ramach studiów będziesz realizować praktyki pedagogiczne. W przypadku, gdy przedmiot lub rodzaj zajęć jest nauczany zarówno w szkole podstawowej, jak i ponadpodstawowej, praktyki zawodowe odbywają się w obu typach szkół.

  W zależności od przedmiotu lub rodzaju zajęć, mogą one być realizowane w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych placówkach udzielających wsparcia uczniom, rodzicom i nauczycielom.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DLA PSYCHOLOGÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Pedagogiczne kwalifikacyjne studia podyplomowe umożliwiają psychologom nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki i metod pracy w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, a także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. 

  Psychologia to bardzo szeroka dziedzina nauki, a praca w szkole czy przedszkolu jest tylko jedną z możliwości rozwoju zawodowego, lecz niezwykle istotną dla współczesnych społeczeństw. W placówkach oświatowych dzieci spędzają praktycznie większość swojego dnia, więc to w nich mogą też potrzebować, a nawet szukać pomocy.

  Zespół psychologiczno-pedagogiczny ma szansę pomagać nie tylko w konkretnych problemach rodzin, ale i klas, a nawet zaplanować skuteczne działania prewencyjne. Pole do działania jest ogromne. 

  Studia na tym kierunku wyposażają absolwentów w niezbędne do pracy w szkole i przedszkolu narzędzia – poznają metodykę pracy, ćwiczą emisję głosu, uczą się technik komunikacyjnych z dziećmi i współpracownikami. Dzięki temu w pełni przygotowani mogą zmierzyć się z oczekiwaniami najmłodszych i tych dorosłych podopiecznych. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHODIETETYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest rozwój kompetencji zawodowych odpowiadających aktualnym potrzebom społecznym w zakresie edukacji żywieniowej, wspomagania leczenia zaburzeń  odżywiania, nadwagi i otyłości, żywienia oraz pomoc osobom pragnącym zmienić swoje nawyki żywieniowe. Uczestnicy  poznają także psychologiczne aspekty odżywiania się człowieka. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGIA KRYZYSU I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest podniesienie społecznego stanu wiedzy dotyczącego kryzysów oraz sposobów ich zapobiegania.

  Studia przygotowują Cię do pracy w ośrodkach interwencji kryzysowej oraz hospicjach, zakładach karnych, zakładach poprawczych, policji, służbie więziennej czy domach pomocy społecznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGIA POZYTYWNA: BUDOWANIE DOBROSTANU I PRZEZWYCIĘŻANIE KRYZYSÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Psychologia pozytywna to dziedzina psychologii zajmująca się podłożem dobrostanu, pozytywnego nastawienie oraz poczucia szczęścia. Dlaczego warto zainteresować się tym nurtem w psychologii? Psychologia w znakomitej większości skupia się na identyfikacji zaburzeń, a następnie proponuje rozwiązania, w tym terapie, pozwalające powracać ludziom do stanu równowagi, badając oczywiście i opisując czym ten stan równowagi jest.

  Psychologia pozytywna idzie w innym kierunku, bo koncentruje się na profilaktyce i dbaniu o dobrostan człowieka, zanim jeszcze wydarzy się coś złego. Interwencje psychologii pozytywnej mogę być jednocześnie pomocne, w powracaniu do stanu równowagi psychologicznej ale przede wszystkim koncentrują się na budowaniu trwałego dobrostanu i poczucia szczęścia człowieka. Tym samym mamy do czynienia z nurtem w psychologii który idąc za medyczną metaforą „zapobiega, zamiast leczyć”.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGIA REKLAMY I KOMUNIKACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Od początku istnienia reklamy stosujemy pewne taktyki i praktyki komunikacyjne. Część z nich nie działa, część działa, ale czy wiemy dlaczego tak się dzieje? Jakie mechanizmy sprawiają, że od produktu A wolimy produkt B? Dlaczego odbiorcy z chęcią słuchają jednej marki, a drugiej nie lubią? 

  Podstawą jest bardzo dobre poznanie współczesnego konsumenta, ponieważ to z nim rozmawia nasza marka. Jak prowadzić rozmowę, byśmy doszli w tej podróży do wspólnego celu? Nauczymy Cię tego na studiach podyplomowych Psychologia reklamy i komunikacji. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Psychologia zarządzania to kierunek niezwykle praktyczny i ciekawy z uwagi na różnorodność tematyczną, warsztatowy charakter zajęć oraz możliwość pogłębienia wiedzy o sobie. Psychologia zarządzania pomaga praktykom w lepszym stopniu wykorzystać swój potencjał oraz rozwinąć kompetencje menedżerskie i interpersonalne.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PUBLIC SPEAKER - AKADEMIA WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów Public Speaker jest podniesienie praktycznych kompetencji i teoretycznej wiedzy w wystąpieniach publicznych i medialnych oraz oswojenie uczestników z kamerą i mikrofonem podczas wystąpień publicznych. Studia uczą skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Wyjaśniają funkcjonowanie mediów, ułatwiają kontakt z dziennikarzami zarówno osobisty jak i za pomocą social mediów.

  Umiejętności zdobyte w trakcie studiów przydają się w wielu sytuacjach zawodowych. W większości branż, z rozwojem kariery zawodowej i awansem, łączy się konieczność udziału w różnych formach wystąpień publicznych: od prezentacji biznesowych, paneli dyskusyjnych, konferencji, przemówień, po wypowiedzi przed kamerą, mikrofonem i na żywo w studiu telewizyjnym. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ DLA ZAAWANSOWANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy niezbędnej do wykonywania obowiązków na samodzielnych stanowiskach takich jak: samodzielny oraz główny księgowy, dyrektor d/s księgowości, manager d/s controllingu, manager ds. podatków.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Rachunkowość nie polega dziś na żmudnym zliczaniu słupków cyfr. Od tego są programy komputerowe. Prowadzenie rachunkowości przedsiębiorstwa to obecnie umiejętność poruszania po regulacjach prawnych i podatkowych, dokonywania analizy finansowej, klasyfikacji wydatków i świadomość polityki finansowej przedsiębiorstwa.

  Uczestnicy kierunku Rachunkowość poznają finanse organizacji od strony teoretycznej i praktycznej, mają okazję zrozumieć, w jaki sposób rachunkowość może ich wspomóc w codziennym funkcjonowaniu i zdobywają samodzielność w prowadzeniu rachunkowości, finansów i podatków.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SAP - ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Platforma SAP R3 należy do najnowocześniejszych systemów zarządzania umożliwiających centralizację i optymalizację procesów biznesowych firm i korporacji na miarę ery cyfrowej. Uzyskanie praktycznych i docenianych na rynku umiejętności zawodowych umożliwi Tobie szybki start na najbardziej dynamicznie rozwijającym się rynku usług IT. Podczas studiów zdobędziesz kluczowe kompetencje z zakresu wiedzy procesowej, funkcjonalnej i technicznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SAP S/4 HANA - NOWOCZESNY SYSTEM ERP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie Cię do praktycznego wykorzystania systemu SAP S/4 HANA jako narzędzia pracy na stanowiskach użytkownika kluczowego odpowiedzialnego za SAP czy konsultanta wspierającego system SAP w firmie. Atutem będzie posiadanie wiedzy z zakresu procesów biznesowych dostępnych w systemie SAP R3 ECC.
   

  Każdy ze słuchaczy otrzyma swoje indywidualne konto do systemu SAP4/HANA z SAP Fiori z możliwością logowania 24h na dobę, aby mógł szkolić się/uczyć także w domu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SEKSUOLOGIA PRAKTYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podczas studiów podyplomowych na kierunku Seksuologia praktyczna – psychoseksuologia spotkasz się z młodymi, nowoczesnymi wykładowcami, którzy na co dzień pracują z osobami z trudnościami seksualnymi. Zdobędziesz umiejętności i wiedzę wolną od ideologii i uprzedzeń, opartą na najnowszych doniesieniach naukowych, pozwalającą na opiniowanie, prowadzenie poradnictwa seksuologicznego i terapii seksuologicznej oraz rozmawiania o seksualności człowieka w sposób inkluzywny.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SOCIAL MEDIA I INFLUENCER MARKETING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Czy nasza rzeczywistość jest już przesycona mediami społecznościowymi? Oczywiście – do tego stopnia, że nie wyobrażamy sobie bez nich funkcjonowania. Dlatego właśnie ten rodzaj mediów wciąż będzie – tak jak był i jest – doskonałym narzędziem promocji. Social media nie są już tylko miejscem informowania o życiu prywatnym, to pełnoprawne narzędzia dla specjalistów marketingu, którzy chcą informować o korzyściach swoich produktów lub usług.

  Tworzenie treści, które przynoszą korzyści odbiorcy, dobór mediów w zależności od oferowanych usług czy produktów, storytelling, umiejętne włączanie emocji do przekazu, dobieranie influencerów i skuteczna z nimi współpraca – tego wszystkiego dowiesz się i będziesz mieć okazję przećwiczyć pod okiem uznanych specjalistów podczas studiów na kierunku Social Media i Influencer Marketing.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SPECJALISTA HR - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie uczestnikom kluczowej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, oraz stworzenie możliwości do zdobycia praktycznych umiejętności, potrzebnych w roli specjalisty HR, w oparciu o najlepsze doświadczenia i kompetencje oraz dobre praktyki w tej dziedzinie zarządzania. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • STUDIA MENEDŻERSKIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności oraz poznanie metod i narzędzi strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem, dostarczenie aktualnej wiedzy, niezbędnej w zarządzaniu współczesną firmą, oraz doskonalenie kwalifikacji kierowniczych, kluczowych w sprawnym kierowaniu zespołami ludzkimi. Cztery główne osie programu: zarządzanie strategiczne, przywództwo i zarządzanie ludźmi, prawo dla menedżera i zarządzanie finansami pozwalają na holistyczne, wieloaspektowe spojrzenie na zarządzanie organizacją.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SUSTAINABLE LEADERSHIP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia pomagają rozwijać liderów, którzy potrafią skutecznie odpowiadać na wyzwania ekonomiczne, społeczne i środowiskowe, jakie stoją przed organizacją, oraz prowadzić innych do osiągnięcia pozytywnych zmian.  Uczestnicy studiów wykorzystają swoją wiedzę, by wnieść pozytywny wkład w zrównoważony rozwój i dokonać znaczącego wpływu w swojej organizacji, pomagając w ocenie ryzyka i możliwości związanych z kształtowaniem zrównoważonych strategii.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SZTUCZNA INTELIGENCJA W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  • Studia podyplomowe są odpowiedzią na dynamicznie rozwijający się rynek pracy IT i potrzebę stałego poszerzania swoich kompetencji;
  • Możliwość przebranżowienia się dla osób z wykształceniem wyższym i zdobycia pracy związanej z praktycznym wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji;
  • Przyspieszony kurs programowania w języku Python 3 wraz z możliwością poznania popularnych bibliotek metod sztucznej inteligencji w tym uczenia maszynowego i systemów ekspertowych 
  • Zapewnić solidne podstawy do pracy w kierunku zapewniającym dobrze płatną pracę programisty – analityka danych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TESTER AUTOMATYZUJĄCY - JUNIOR AUTOMATION TESTER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Tester Automatyzujący to studia podyplomowe skierowane do wszystkich osób chcących zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu:  

  • projektowania skryptów automatyzacji testów,  
  • przygotowywania scenariuszy testów,
  • analizowania i interpretowania wyników testów,  
  • usprawniania procesu zapewniania jakości oprogramowania.  

  Kierunek skierowany jest do osób posiadających doświadczenie w branży IT (junior programista, junior software tester) oraz absolwentów szkół średnich o profilach związanych z programowaniem. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TESTER OPROGRAMOWANIA - ONLINE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dziś firmy nie mogą sobie pozwolić na wypuszczenie na rynek złej jakości oprogramowania. Taki błąd może kosztować więcej niż nakład poniesiony na wytworzenie samego oprogramowania. Dlatego branża IT wciąż potrzebuje inżynierów oprogramowania i testerów dla aplikacji zarówno mobilnych, jak i serwerowych.

  To oni stają się odpowiedzialni nie tylko za odnalezienie błędów, ale i za rozwój aplikacji czy ich integrację. Program studiów obejmuje poznanie najpopularniejszych obecnie narzędzi na rynku IT – programowania w języku Python, ćwiczenia w programach:  Selenium Webdriver, SQL, Jenkins i Docker, Jira oraz TestFLOW i platformy w chmurze. Zajęcia skupiają się na ćwiczeniach i warsztatach, tak aby na rynku pracy absolwent pojawił się z gotowymi umiejętnościami, a dzięki prestiżowym partnerom kierunku poznają realia rynku testów oprogramowania. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TESTER OPROGRAMOWANIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dynamiczny rozwój technologii informatycznych i powszechność ich zastosowania zmieniły sposób, w jaki podchodzimy do procesu zapewnienia jakości oprogramowania. Kierunek ten jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie rynku na specjalistów w dziedzinie testowania. Celem kierunku jest przedstawienie wiedzy dotyczącej procesu zapewniania jakości oprogramowania w odniesieniu do całego procesu jego wytwarzania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TESTOWANIE OPROGRAMOWANIA - JUNIOR SOFTWARE TESTER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na kierunku Tester oprogramowania są skierowane do wszystkich osób posiadających dyplom ukończenia dowolnych studiów wyższych, chcących rozpocząć karierę w branży IT w dziedzinie zapewniania jakości i testowania oprogramowania. Program studiów jest dostosowany do tych, którzy chcieliby zdobyć wiedzę niezbędną do pracy w zawodzie Junior Software Tester.

  Udział w zajęciach przygotowuje również do międzynarodowej certyfikacji ISTQB CTFL,wyznaczającej standard testowania.  Kierunek skierowany jest także dla osób, które mają doświadczenie w branży testowania i rozważają uporządkowanie wiedzy, przygotowanie do certyfikacji lub myślą o postawieniu pierwszych kroków na ścieżce do osiągnięcia pozycji Test Managera. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TRANSPORT I SPEDYCJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest dostarczenie ich uczestnikom specjalistycznej wiedzy m.in. w zakresie problematyki prawnej, prowadzenia i organizacji transportu drogowego, konwencji i umów międzynarodowych dotyczących przewozu osób i rzeczy oraz technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych aspektów prowadzenia działalności w sferze transportu i spedycji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TWORZENIE APLIKACJI INTERNETOWYCH I MOBILNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dziś przeciętny użytkownik internetu i urządzeń mobilnych spędza w sieci co najmniej kilka godzin dziennie. Aplikacje powoli zastępują nam notatniki, kalendarze i… własną pamięć. Można korzystać z aplikacji do podlewania roślin doniczkowych, ale też do dokonywania pomiarów poziomu cukru we krwi za pomocą aplikacji sprzężonej z wkłuciem w ciele, dzięki czemu pacjent unika kilkudziesięciu bolesnych zabiegów tygodniowo.

  Aplikacje bawią, ale też chronią, ułatwiają życie, usprawniają współprace zespołów, łączą rodziny w trudnych czasach… wymieniać można długo. Studia dla ich twórców mogą więc wyznaczyć nową drogę życia nie tylko samego twórcy – absolwenta, ale też jego klientów i użytkowników jego dzieł.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU - DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest formą pomocy dzieciom i ich rodzinom obejmującą kompleksowe, wielospecjalistyczne oddziaływania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka.

  Studia są kierowane do osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest bardzo wymagającą formą pomocy dzieciom i ich rodzinom. Obejmuje kompleksowe, wielospecjalistyczne oddziaływania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka.

  Na co dzień polega na przygotowywaniu diagnozy małego pacjenta, dobieraniu metod pracy, dokumentowaniu postępów, a nade wszystko na prowadzeniu zajęć terapeutycznych z dziećmi. Ponadto praca ta wymaga umiejętności współpracy ze specjalistami w interdyscyplinarnych grupach, świetnych umiejętności komunikacyjnych nie tylko z dziećmi ze specjalnymi potrzebami, ale i z dorosłymi z ich otoczenia, i dobrej organizacji własnej pracy.

  Dzięki studiom na tym kierunku absolwenci mogą mieć pewność, że zostaną  profesjonalnie i rzetelnie przygotowani do pracy w placówkach szkolnych i wychowawczych. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W wielu firmach przywiązuje się wagę głównie do sprzedaży, produkcji czy zakupów. Wyniki biznesowe natomiast nieodłącznie powiązane są z płynnością finansową i skutecznymi działaniami windykacyjnymi. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę i zostaniesz przygotowany do profesjonalnego, dostosowanego do obecnych realiów gospodarczych zarządzania wierzytelnościami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • WYCENA NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Niezależnie od koniunktury, na wycenianie oraz zarządzanie nieruchomościami zawsze jest zapotrzebowanie.  Studia podyplomowe "Wycena nieruchomości" przygotują Cię do państwowego egzaminu umożliwiającego uzyskanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości i wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZAAWANSOWANE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE W PODMIOTACH LECZNICZYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku zaawansowane kompetencje menedżerskie w podmiotach leczniczych mają na celu pomóc słuchaczom rozwinąć kompetencje zarówno dotyczące rozwijania umiejętności miękkich, jak i efektywnego zarządzania podmiotem leczniczym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zamówienia publiczne to dziedzina skomplikowana, pełna niuansów i wymagająca naprawdę biegłej znajomości prawa oraz procedur zarówno krajowych, jak i unijnych. Odpowiedzialni za nie pracownicy administracji państwowej lub przedsiębiorcy ubiegający się o zlecenia na drodze przetargów, aby osiągnąć sukces, muszą stać się prawdziwymi specjalistami. 

  Studia na tym kierunku kompleksowo przygotowują do pracy przy zamówieniach publicznych – z obu stron. Uczą przygotowywania dokumentacji przetargowej oraz oferty, analizowania prawidłowości przeprowadzania postępowań, przygotowania odwołań, skarg oraz wewnętrznych regulaminów i planów zamówień publicznych. Są też miejscem spotkania praktyków, doświadczonych specjalistów, początkujących, przedsiębiorców i urzędników.

  W programie nacisk zaś położono na warsztatowy charakter zajęć, liczne studia przypadków i rozwiązywanie realnych problemów. Absolwenci studiów są więc znakomicie przygotowani do zrobienia kolejnego kroku w swoim życiu zawodowym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W obecnych czasach coraz częściej kojarzymy bezpieczeństwo i higienę pracy z ergonomią, jakością pracy i stwarzaniem takich warunków, w których ryzyko wypadku sprowadzone jest do minimum. Nie jest to oczywiście dziełem przypadku, ale rzetelności wykonywania zadań powołanych do tego menedżerów zarządzających bezpieczeństwem i higieną miejsca pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE CYBERBEZPIECZEŃSTWEM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, a także doskonalenie kompetencji w zarządzaniu cyberbezpieczeństwem. Studia przygotowują kadrę i podnoszą jakość zarządzania projektami w aspektach cyberbezpieczeństwa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE FLOTĄ SAMOCHODOWĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek ma przybliżyć słuchaczom nowoczesne metody zarządzania flotami samochodów osobowych i ciężarowych. Wprowadzić w obszar telematyki. Zarysować temat od strony finansowej i opłacalności zastosowania określonych rozwiązań. Studia prezentują nowoczesne sposoby pracy oraz zarządzania w obszarach miękkiego HR, obejmujących komunikację wewnętrzną, zatrudnianie i sposoby motywowania pracowników, zarządzania zespołami rozproszonymi. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE I INWESTOWANIE W NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podstawowym celem studiów jest nabycie przez słuchaczy kompetencji niezbędnych do poruszania się po rynku nieruchomości w charakterze osoby zawodowo zajmującej się obrotem nieruchomościami.

  Dodatkowe cele studiów:

  • nabycie wiedzy z zakresu aktualnych przepisów prawa obowiązujących w Polsce
  • umiejętność interpretowania przepisów dotyczących obrotu nieruchomościami

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W BRANŻY AUTOMOTIVE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Branża automotive to dziś jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi gospodarki. Stosuje się w niej najnowocześniejsze metody nie tylko produkcji, ale i organizacji pracy czy zarządzania personelem. Wszystko dla jakości, wyróżnienia się na rynku, wyprzedzenia konkurencji. 

  Osoba odpowiedzialna za zarządzanie jakością w branży automotive musi rozumieć funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa, każdej jego komórki, ponieważ jej zadaniem jest docieranie do źródeł problemu i rozwiązywanie ich. Niezbędna jest tu zintegrowana, wieloaspektowa wiedza i szereg umiejętności osobistych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W TURYSTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zasadniczym celem studiów jest uzyskanie przez uczestników kwalifikacji /w ramach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych/ niezbędnych dla efektywnego zarządzania w warunkach  kryzysu branży turystycznej. Uczestnicy nauczą się  szybkiego  reagowania na zmiany w turystyce oraz zdobędą umiejętności umożliwiające rozwijanie się w nowej quasi – wojennej rzeczywistości makroekonomicznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia te przygotowują do profesjonalnego pełnienia funkcji dyrektora przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowej. Pozwalają na zdobycie rzetelnej i aktualnej wiedzy z zakresu prawa oświatowego, budżetowania, poruszania się w zawiłościach dokumentacji administracyjnej i budowania strategii rozwoju instytucji. Dzięki zdobytym podczas nich umiejętnościom i wiedzy staniesz się liderem organizacji, którą zarządzasz, i lokalnej społeczności.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ – CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Niezależnie od tego, czy produkcja odbywa się w niewielkim podmiejski zakładzie, czy w międzynarodowym otoczeniu i na przestrzeni wielohektarowych, nowoczesnych hal produkcyjnych – procesy muszą mieć swój porządek, rytm, a pracownicy świadomość swojego wpływu na ostateczny kształt, jakość, a nawet cenę produktu.

  Menedżer produkcji ma do wykorzystania szereg sprawdzonych metod i narzędzi, a wybrane przez niego rozwiązania będą miały przełożenie i na codzienne funkcjonowanie zespołu w miejscu pracy, i na jakość produktu i na rozwój całego przedsiębiorstwa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - AKADEMIA PROJECT MANAGERA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wyposażenie uczestników w praktyczne i zgodne z najnowszymi światowymi standardami narzędzia zarządzania projektami. Studia rozwijają wiedzę i umiejętności zorientowane na dokonania, coraz bardziej cenione na rynku pracy. Wyróżniają się nimi osoby potrafiące wykazać, co zrobiły, a nie tylko co robiły w swojej dotychczasowej karierze.

  Dlatego najważniejszym zadaniem zespołu trenerów prowadzących zajęcia jest zapewnić, aby każda osoba kończąca Akademię PM-a myślała jak profesjonalny Project Manager i mogła komfortowo korzystać z narzędzi PM – co najważniejsze – niezależnie od branży i dotychczasowego wykształcenia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE I MARKETING W CZASACH VUCA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie absolwenta, który będzie podejmować strategiczne decyzje lub mieć na nie wpływ, opracowywać strategie marketingowe lub je modyfikować, skutecznie wdrażać zaplanowane zmiany w przedsiębiorstwie w czasach dużej zmienności i niepewności oraz niejednoznaczności sytuacji (VUCA). Cel ten zostanie zrealizowany poprzez rozwój i wzmocnienie kluczowych kompetencji oraz nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania strategicznego i marketingu.

  Studia dostarczą Ci wiedzy potrzebnej do analizy strategicznej, opracowania strategii działania, strategii marketingowych, strategii komunikacji, strategii marki, a także zapoznają ze sposobami tworzenia modeli biznesowych, innowacji w biznesie. Jako absolwent zdobędziesz także umiejętności budowania propozycji wartości dla klientów, poznasz nowoczesne formy komunikacji z odbiorcami oraz zarządzania cenami. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ WELLBEING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dzięki studiom podyplomowym poświęconym tej tematyce, właściciele obiektów turystycznych oraz producenci produktów i usług wellbeing zdobędą wiedzę na temat nowych grup turystów, ich potrzeb i oczekiwań oraz dowiedzą się jak tworzyć ofertę turystyczną w oparciu o najnowsze trendy rynkowe.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE W PODMIOTACH LECZNICZYCH - ONLINE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku zarządzanie w podmiotach leczniczych mają na celu przekazanie uczestnikom aktualnej wiedzy menedżerskiej, dotyczącej funkcjonowania i organizacji podmiotów leczniczych. Program ma charakter interdyscyplinarny. Znalazły się w nim zarówno przedmioty specjalistyczne, jak i te rozwijające umiejętności miękkie. Dzięki takiemu rozplanowaniu zajęć możliwe jest uzyskanie kompleksowej wiedzy, pozwalającej efektywnie zarządzać placówką leczniczą zarówno prywatną, jak i publiczną.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE W PODMIOTACH LECZNICZYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zmieniające się potrzeby otoczenia wymagają od kadry zarządzającej placówkami leczniczymi szybkich, ale także przemyślanych reakcji, będących pochodną dysponowania aktualną wiedzą, znajomością trendów występujących w branży oraz umiejętnością praktycznego wykorzystania zasobów organizacji.  

  Udział w studiach dostarczy Ci wieloaspektowej wiedzy menadżerskiej, ułatwiającej wykonywanie zadań w nowoczesnych placówkach leczniczych, działających w warunkach gospodarki konkurencyjnej i pozwoli na efektywne zarządzanie. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - MENEDŻER HR - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem podyplomowych studiów Zarządzanie Zasobami Ludzkimi jest przekazanie uczestnikom wiedzy i narzędzi przydatnych w procesie zarządzania zasobami ludzkimi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY SAP ERP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Platforma SAP ECC 6.0 należy do najnowocześniejszych  systemów zarządzania  umożliwiających centralizację i optymalizację procesów biznesowych firm i korporacji. Uczestnicy kierunku zdobędą kluczowe kompetencje z zakresu: wiedzy funkcjonalnej i technicznej na temat systemu SAP ECC, jego konfiguracji oraz zarządzania projektem informatycznym klasy ERP 2.0, opartym o rozwiązania firmy SAP SE. Uzyskanie praktycznych i docenianych na rynku umiejętności zawodowych umożliwi absolwentom kierunku szybki start na najbardziej dynamicznie rozwijającym się rynku usług IT.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet WSB Merito Warszawa.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)